Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program POMYSŁY Granty dla początkujących badaczy Po I konkursie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program POMYSŁY Granty dla początkujących badaczy Po I konkursie."— Zapis prezentacji:

1 Program POMYSŁY Granty dla początkujących badaczy Po I konkursie

2 ERC Starting Independent Researcher Grants I konkurs na ERC Starting Grants z 2007 r. Budżet 1 konkursu:289,5 mln euro Wielkość projektu: 100 000 – 400 000 euro/rok Czas trwania projektu: do 5 lat Dofinansowanie:do 100% kosztów dopuszczalnych oraz 20% koszty pośrednie Wymóg formalny: 2-9 lat po doktoracie (wyjątkowo do 12), dowolny wiek i narodowość W następnym konkursie wymogi formalne będą inne!!! Dwustopniowa ewaluacja: -1 etap 25 kwietnia 2007 -2 etap 17 września 2007 -20 paneli ekspertów -możliwa rozmowa z Głównym Badaczem

3 Wniosek na ERC Starting Grants Wniosek przygotowuje i wysyła Lider zespołu (w imieniu instytucji goszczącej) Dwuczęściowa struktura wniosku: - Część A – formularz (on-line) - Część B - trzyczęściowy: -CV i samoocena osiągnięć lidera (udział w projektach i pracach badawczych związanych tematycznie z wnioskiem) -Opis naukowo-technicznych aspektów projektu -Opis zasobów badawczych i środowiska naukowego, budżet Dwuetapowy system składania wniosków: -Pierwszy etap: 8 stron (3+4+1) -Drugi etap: 16 stron (4+10+2) Aneks: Zobowiązanie instytucji goszczącej do wsparcia projektu i zapewnienia liderowi niezależności (1 Etap) Aneks: Ponowne potwierdzenie zobowiązania do wsparcia projektu i zapewnienie niezależności naukowca (2 Etap)

4 1.Główny badacz: Potencjalne możliwości zostania niezależnym liderem naukowym A) Jakość badań Czy ma publikacje w znaczących czasopismach światowych? Jakiego typu przełomowe pomysły zawarto w publikacjach? B) Potencjał intelektualny i kreatywność Historia badań i współpracy naukowej, koncepcje projektów, opieka merytoryczna nad studentami, możliwość inicjacji nowego sposobu myślenia Kryteria ewaluacji (StG, 1)

5 2. Jakość projektu badawczego A) Przełomowość badań Czy badania odnoszą się do najważniejszych problemów obszaru badań? Czy mają ambitne cele, które wykraczają poza dotychczasowy stan wiedzy (trans-dyscyplinarność, niekonwencjonalność podejścia)? B) Potencjalne korzyści Czy badania otwierają nowe, ważne horyzonty naukowe, technologiczne i edukacyjne? C) Metodologia (Etap 1) Czy założone cele są osiągalne? (Etap 2) Czy metodologia badawcza (infrastruktura, instrumenty) jest pełna? Czy umożliwia osiągnięcie celów w założonym czasie i przy założonych zasobach? Kryteria ewaluacji (StG, 2)

6 3. Środowisko badawcze (Etap 2) A) Osiągnięcie niezależności Czy projekt umożliwi głównemu badaczowi osiągnięcie niezależnej pozycji naukowej? B) Instytucja goszcząca Czy instytucja posiada wystarczającą infrastrukturę do prowadzenia badań? Czy ma pozycję naukową zapewniającą odpowiednie środowisko intelektualne? C) Udział innych instytucji Czy obecność innych instytucji uczestniczących w projekcie (oprócz instytucji goszczącej) jest w pełni uzasadniona? Kryteria ewaluacji (StG, 3)

7 Punktacja Starting Grants, konkurs 2007

8 A) Główny lub współpracujący badacz nie może uczestniczyć w więcej niż jednym wniosku ERC w tym samym roku B) Główny badacz nie może złożyć nowego wniosku w ciągu roku kalendarzowego od złożenia poprzedniego nisko ocenionego projektu (poniżej progu). Nie odnosi się to do drugiego konkursu na StG. C) Tylko jeden grant głównego badacza może być realizowany w tym samym czasie. Ponowne złożenie wniosku (StG)

9 Nadesłane - 9167 Odrzucone z przyczyn formalnych - 373 W drugim etapie – 559 Zaakceptowanych do finansowania – ok. 250 -8.794 wnioski poddane ocenie z 88 krajów -559 wniosków w II etapie z 38 krajów -ok. 200 wniosków z Polski Wyniki pierwszego etapu oceny

10 Polska - ERC nie jest europejskim odpowiednikiem MNiSW - frontier research (!) - atrakcyjny, zwięzły tytuł - CV (dorobek, stypendia, pobyty zagraniczne, wszelkie sukcesy naukowe) - atrakcyjny styl, „odważna” prezentacja - szczegóły budżetu – ważny lecz nie najważniejszy element - formalna poprawność: aż 14 wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych: -brak aneksu -listu wspierającego z instytucji goszczącej -dyplom poza przedziałem 2-9 lat) Wyniki pierwszego etapu oceny

11 Najważniejsze dokumenty Call Fiche Work Programme Guide for Applicants EPSS (wysyłka projektu) http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html Strona ERC: http://erc.europa.eu

12 Izabela Stelmaszewska Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41 e-mail: is@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program POMYSŁY Granty dla początkujących badaczy Po I konkursie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google