Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Szkolna demokracja ”,, SZKOLNA DEMOKRACJA” Czy wiek członków samorządu ma wpływ na zajmowaną przez nich pozycję?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Szkolna demokracja ”,, SZKOLNA DEMOKRACJA” Czy wiek członków samorządu ma wpływ na zajmowaną przez nich pozycję?"— Zapis prezentacji:

1 „ Szkolna demokracja ”,, SZKOLNA DEMOKRACJA” Czy wiek członków samorządu ma wpływ na zajmowaną przez nich pozycję?

2 Działalność samorządu uczniowskiego w szkole to praca zespołowa wielu nauczycieli i dużej części społeczności uczniowskiej. Praca w samorządzie kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, rozwija świadomy udział w życiu społeczności lokalnej. Taka współpraca przynosi widoczne efekty. Samorząd w szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych i lokalnych.

3 Debata,,za” i,,przeciw” Ten rodzaj debaty stosujemy wtedy, gdy chcemy, aby uczniowie spojrzeli na ten sam problem z dwóch różnych punktów widzenia, wspólnie go przeanalizowali, a następnie podjęli decyzję. Taka forma dyskusji rozwija umiejętność logicznego myślenia i argumentowania, rozwiązywania problemów, poszukiwania i porządkowania informacji (umiejętność tę zdobywają uczniowie podczas przygotowywania się do dyskusji), weryfikowania własnych - często powierzchownych - poglądów. Debatujące strony przedstawiają własne argumenty. O tym, czyje argumenty okazały się bardziej przekonujące decydują obserwatorzy lub słuchacze.

4 OGÓLNE ZASADY DEBATY SZKOLNEJ 1.W debacie biorą udział dwie drużyny spierające się na temat ściśle określonej tezy. 2. Zadaniem drużyny A (afirmującej tezę) jest przekonanie składu sędziowskiego za pomocą argumentów i dowodów o słuszności postawionej tezy. Zespół N (negujący) skłania jurorów do przyjęcia tezy przeciwnej. 3. Uczestnicy losują stronę w debacie (A lub N).Każdy z nich ma ściśle określone zadanie, które musi zrealizować w precyzyjnie wyznaczonym czasie. 4. Drużyny zbierają i zapisują argumenty popierające ich tezy. Prowadzący nie ingerują w przebieg debaty, chyba że zostają naruszone jej zasady. 5. Debata prowadzona jest przez przewodniczącego, który udziela głosu zgodnie z ustaloną kolejnością wystąpień (na zmianę przemawiają mówcy drużyny A i N). 6. W czasie debaty każdej z drużyn przysługuje przygotowanie repliki lub sformułowanie pytań. 7. O zwycięstwie decyduje ilość i siła przedstawionych argumentów. Oceny dokonuje publiczność i prowadzący debatę.

5 Kodeks dyskutanta: 1. Biorąc udział w dyskusji podporządkowujesz się osobie prowadzącej dyskusję, 2. Osoba prowadząca dyskusję określa maksymalny czas wypowiedzi i dba, by nikt go nie przekraczał; 3. Osoba prowadząca dyskusję dba o porządek wypowiedzi uczestników dyskusji, 4. Prowadzący ma prawo odebrać Ci głos, jeśli zachowujesz się agresywnie lub niekulturalnie wobec innych uczestników, 5. Nie wolno Ci nikogo obrażać, ani ośmieszać, 6. Zabierając głos w dyskusji, powinieneś mówić jasno i zwięźle, 7. Nie zbaczaj z tematu - dyskusja powinna toczyć się wokół postawionej na początku tezy lub problemu. 8. Powiedz, jakie masz stanowisko w dyskutowanej sprawie, a potem je uzasadnij, 9. Nie przerywaj wypowiedzi innym dyskutantom, 10. Czekaj spokojnie na swoją kolej, aby odpowiedzieć na pytanie lub użyć kontrargumentów, 11. Słuchaj uważnie wypowiedzi swoich kolegów, gdyż możesz uzupełnić ich wypowiedzi.

6 ROZPOCZYNAMY DEBATOWANIE! ROZPOCZYNAMY DEBATOWANIE!


Pobierz ppt "„ Szkolna demokracja ”,, SZKOLNA DEMOKRACJA” Czy wiek członków samorządu ma wpływ na zajmowaną przez nich pozycję?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google