Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oprogramowanie komponentowe w środowisku Microsoft Katarzyna Kuźniar 4 FDA, C1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oprogramowanie komponentowe w środowisku Microsoft Katarzyna Kuźniar 4 FDA, C1."— Zapis prezentacji:

1 Oprogramowanie komponentowe w środowisku Microsoft Katarzyna Kuźniar 4 FDA, C1

2 Plan prezentacji Component Object Model Identyfikatory Interfejs IUnknown Co-klsay, pojemniki, kontenery Korzystanie z obiektu COM ActiveX Kontrolki ActiveX Podsumowanie

3 Component Object Model Standard binarny Uniezależnienie od języka programowania Nie definiuje czym jest komponent lub obiekt Interfejs – podstawowa jednostka Niskopoziomowe API (np. DirectX, SQL Server, MS Acces) Wyobrażenie obiektu COM

4 Identyfikatory GUID(Globally Unique Identifier) lub UUID(Universally Unique Identifier) CLSID – używany dla co-klas IID – używany dla interfejsów

5 Interfejs IUnknown [uuid(00000000-0000-0000-C000-000000000046)] Interface IUnknown{ HRESULT QueryInterface ([in] const IID iid, [out, iid_is(iid)] IUnknown iid); unsigned long AddRef(); unsigned long Release(); }

6 Co-klasy, pojemniki, kontenery Co-klasa(Component Object Class) - kod obiektu Pojemnik – opakowanie obiektu - (DLL, plik EXE, serwis) Kontener – program - przeglądarka internetowa z ActiveX

7 Korzystanie z obiektu COM... HRESULT hr; IActiveDesktop* pIAD; hr = CoCreateInterface(CLSID_ActiveDesktop, NULL, CLSTX_INPROC_SERVER, IID_IActiveDesktop, (void**) &pIAD); if (SUCCEEDED(hr)){... pIAD->GetWallpaper();... }else{ // obsługa błędów } pIAD->Release(); // zwolnienie interfejsu if (FAILED(hr)) // alternatywny sposób obsługi błędów

8 ActiveX Kolejna edycja technologii OLE Zastosowania do aplikacji internetowych Bazuje na modelu COM Implementacja interfejsu IUnknown Zdolność samorejestrowania się Interfejsy wyjściowe

9 ActiveX Kontrolki ActiveX (strona www) Dokumenty ActiveX (Internet Explorer) Zastosowania ściśle internetowe(JScript, VBScript)

10 Kontrolki ActiveX … m_pMyAnimateCtrl = new CAnimateCtrl; //Utw. klasy okna animacji CRect wndSize; this->GetClientRect(&wndSize); // Pobranie rozmiarów okna kontrolki // Utworzenie okna animacyjnego #define ID_SOANIMCTRL 1001 UINT styles = WS_CHILD | ACS_TRANSPARENT | ACS_AUTOPLAY | ACS_CENTER; m_pMyAnimateCtrl->Create(styles, wndSize, this,ID_SOANIMCTRL); // Wyświetlenie okna i wskazanie pliku z animacją m_pMyAnimateCtrl->ShowWindow(SW_SHOW); m_pMyAnimateCtrl->Open("C:\\ZEGAR.AVI"); …

11 Kontrolki ActiveX cd. Kontrolka ActiveX wyświetlająca animowany plik AVI.

12 Podsumowanie Wygoda użycia elementów sterowania ActiveX Powszechność technologii COM w produktach Microsoftu Kontrolki ActiveX opierają się w większości na innych technologiach Pełna funkcjonalność obejmuje na tyle dużą liczbę interfejsów, że do implementacji potrzeba specjalistycznych narzędzi Kontynuacja wsparcia dla technologii w środowisku.NET

13 Bibliografia Clemens Szyperski: Oprogramowanie komponentowe. Obiekty to za mało. WNT, Warszawa 2001 Al. Williams. MFC Czarna księga (ActiveX), Helion, 1998 www.wikipedia.org Microsoft MSDN Library


Pobierz ppt "Oprogramowanie komponentowe w środowisku Microsoft Katarzyna Kuźniar 4 FDA, C1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google