Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojęcie sterowania przepływem produkcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojęcie sterowania przepływem produkcji"— Zapis prezentacji:

1 Pojęcie sterowania przepływem produkcji

2 Sterowanie jest to oddziaływanie mające na celu zapewnienie pożądanego przebiegu danego procesu.

3 Odniesienie funkcji sterowania do obszaru procesu produkcyjnego ma dwa znaczenia:
nadrzędne – definiowane z reguły jako sterowanie produkcją – obejmuje generalną politykę przedsiębiorstwa wynikającą z jego celów strategicznych,

4 b) podrzędne – definiowane jako sterowanie procesem produkcji obejmuje ogół działań związanych z utworzeniem wzorca zadań produkcyjnych dla realizacji znanego planu zbytu, określeniem potrzeb materiałowych, inicjowaniem przebiegu procesu produkcyjnego oraz ogół działań związanych z kontrolą i jego regulacją do stanu równowagi z uprzednio utworzonym wzorcem.

5 Podstawowe działania:
Przewidywanie zapotrzebowania na wyrób w okresie jego życia konstrukcyjnego czy też w długim horyzoncie czasu, Projektowanie wyrobu, Projektowanie procesów technologicznych Projektowanie struktury produkcyjnej

6 Planowanie sprzedaży Planowanie produkcji polegające na utworzeniu wzorca zadań, Zlecanie – inicjowanie zakupów, kooperacji lub produkcji własnej: - określające terminy i miejsca dopływu materiałów, półfabrykatów oraz gotowych elementów składowych elementów składowych, pochodzących z zakupu bądź kooperacji, - określające ilość, terminy i miejsca wykonania elementów składowych i złożonych wyrobów finalnych w produkcji własnej,

7 Rozdzielanie Kontrolowanie postępu robót Kontrolowanie stanu zapasów Regulowanie przepływu produkcji

8 Wyróżnione działania w obszarze sterowania przepływem produkcji w sposób naturalny dzielą się na fazy: Planistyczno-inicjującą – obejmującą planowanie, zlecanie i rozdzielanie, Kontrolno-regulacyjną – obejmującą kontrolowanie postępu robót, zapasów i regulowanie przepływu produkcji.

9 Elementy określające system sterowania
Metoda, według której zostaje osiągnięty zamierzony cel czy wyznaczona wartość określonego parametru. Technologia – inaczej model operacyjny. (jak to zrobić?)

10 Technologia systemu sterowania obejmuje uporządkowany zbiór algorytmów, np..:
Kolejkowania wpływających zamówień, Bilansowania zadań ze zdolnością produkcyjną, Harmonogramowania spływu wyrobów finalnych, Zlecania uruchomienia produkcji elementów składowych, Ewidencji robót wykonanych

11 System informacji – element ten definiuje dla wybranej metody i utworzonych algorytmów zawartość i strukturę informacji na wejściu i wyjściu oraz określenie częstotliwości przetwarzania bądź ich przesyłu.

12 Projektant ma za zadanie określenie:
Zawartości i struktur kartotek, rekordów, jakie są niezbędne z obszaru technicznego przygotowania produkcji, Zawartości i struktur kartotek roboczych tworzonych w trakcie realizacji algorytmu, Zbioru, struktury i formy informacji, jakie winny się znaleźć na emitowanych dokumentach.

13 Uzbrojenie techniczne (narzędzia sterowania) – określa wszystkie środki użyte do realizacji funkcji sterowania, a głównie sprzęt komputerowy, rodzaje nośników informacji, środki łączności.

14 Struktura organizacyjna ośrodka sterowania – nazywanego regulatorem czy obiektem sterującym.
Jest to wydzielenie wszystkich wykonawców, komórek organizacyjnych, i zdefiniowanie powiązań hierarchicznych i funkcjonalnych pomiędzy nimi.

15 Obiekt sterowany Wejście materialne Wyjście materialne Inf. sterujące
Inf. kontrolne OBIEKT STERUJĄCY Model operacyjny Regulator Inf. zewnętrzne Inf. zewnętrzne

16 Warunki organizacyjno-
Główne czynniki kształtujące projektowany system sterowania Warunki organizacyjno- produkcyjne Struktura produkcyjna Struktura organizacyjna System sterowania: Metoda Technologia System informacji Uzbrojenie Struktura ośrodka

17 Warunki organizacyjno-produkcyjne są określone przez:
Asortyment wyrobów finalnych Złożoność wyrobów Klasyfikację zbioru elementów składowych według źródła ich pochodzenia Wielkość programów produkcyjnych poszczególnych wyrobów finalnych i w konsekwencji programów elementów składowych Rozkład produkcji w czasie

18 Pracochłonność wykonania każdego wyróżnionego wyrobu i każdego jego elementu składowego
Różnorodność technologii niezbędnych do wykonania procesów produkcyjnych przewidywanych w przedsiębiorstwie Kapitał trwały i obrotowy przedsiębiorstwa.


Pobierz ppt "Pojęcie sterowania przepływem produkcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google