Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Bożena Mielczarek Wprowadzenie do Areny Model punktu ksero.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Bożena Mielczarek Wprowadzenie do Areny Model punktu ksero."— Zapis prezentacji:

1 Dr inż. Bożena Mielczarek Wprowadzenie do Areny Model punktu ksero.

2 Założenia  W Centrum stoją dwie kopiarki (Szybka i Wolna) oraz jedna bindownica. Urządzenia te obsługiwane są przez dwóch pracowników. Ponadto, trzeci pracownik zajmuje się wyłącznie pobieraniem opłat.  Czas kopiowania: Czas kopiowania na kopiarce szybkiej można opisać rozkładem normalnym o średniej 1.6 sekundy i odchyleniu 0.3 sekundy na stronę Czas kopiowania na kopiarce wolnej to NORM(3.8, 1.6) sekundy na stronę  Do Centrum przychodzą klienci dwóch typów: Klient Ksero przychodzi zgodnie z rozkładem wykładniczym (EXPO) o średniej 10 minut i prosi o skopiowanie od 1 do 50 stron. Klient Oprawa przychodzi zgodnie z rozkładem wykładniczym (EXPO) o średniej 10 minut i prosi o skopiowanie od 1 do 50 stron a następnie o oprawę. Klienci (obu typów) przychodzą grupowo po 1, 2 lub 3 osoby TRIA(1,2,3)

3 Założenia - reguły  Wybór kopiarki jeżeli liczba stron do kopiowania jest mniejsza lub równa 30 i w kolejce do szybkiej kopiarki czeka dwa lub więcej zleceń, wtedy pomimo dużej liczby stron do kopiowania wybierana jest kopiarka wolna  Oprawa Oprawa składa się z trzech procesów:  Nr 1 - przygotowanie stron (tylko Pracownik): UNIF(1,2) minut  Nr 2 – oprawa właściwa (Pracownik + Bindownica): UNIF(2,4) minut  Nr 3 – zakończenie oprawy (tylko Pracownik): UNIF(2,4) minut  Pracownicy Pracownicy (dwaj) obsługują kopiarki i bindownicę, ZAWSZE w pierwszej kolejności wybierając oprawą, a dopiero w drugiej kolejności – kserowanie. Kasjer (jeden) pobierający opłaty  Opłata Klient oddaje dokument do kserowania (i oprawy) a sam w tym samym czasie idzie zapłacić do kasy. Dopiero po przedstawieniu dowodu opłaty może odebrać zlecenie. Pobranie opłaty trwa około NORM(2.1,0.6) minuty.  Punkt jest czynny przez 10 godzin dziennie.

4 Cel badań  Zdarzały się niedawno skargi klientów na zbyt długi czas oczekiwania w kolejce.  Należy przeanalizować: Czas pobytu w systemie Czas oczekiwania we wszystkich kolejkach i oddzielnie w każdej kolejce Długość kolejek Wykorzystanie maszyn i pracowników  Należy zbudować wykres dynamiczny śledzący długość kolejek

5 Model: nowe elementy  Każdy klient „uruchamia” dwa równoległe procesy: proces kopiowania i proces płacenia. Klient opuszcza punkt ksero gdy OBA procesy zakończą się.  Wykorzystamy dwa nowe bloki: BATCH i SEPARATE.  Dzięki tym blokom: (1) zamienimy jeden proces na dwa równoległe, oraz (2) będziemy mieli pewność, że klient nam nie ucieknie bez uiszczenia zapłaty

6 Model: nowe elementy  Blok ASSIGN: służy do nadawania wartości atrybutom, zmiennym,…  Zdefiniujemy dwa atrybuty: Liczba stron Czas Poczatek do zarejestrowania momentu pojawienia się w systemie  Zmiana ikonki zgłoszenia w bloku ASSIGN: klient ma ikonkę postaci ludzkiej a zlecenie wygląd kartki papieru  Większa liczba identycznych stanowisk: moduł Resource  Zajmowanie i zwalnianie stanowiska w odrębnych procesach: w jednym Seize Delay (tylko zajmowanie), a w drugim Delay Release (tylko zwalnianie)  Blok RECORD może pełnić: (a) rolę licznika zliczając wszystkie zgłoszenia, które przez ten blok przejdą (b) odmierza czas jaki upłynął od wskazanego momentu

7 Model Warunek logiczny wyboru kopiarki Zmiana ikony zgłoszenia Nadawanie wartości atrybutom Czy skierować do oprawy?

8 Model Typ zgłoszenia Losowa liczba osób TNOW to wewnętrzna zmienna Areny pokazująca aktualny czas zegara symulacyjnego. Inne zmienne Areny: Help  Arena Help Topics  Contents  Using Variables, Functions, and Distributions  Variables Nazwy atrybutów są IDENTYCZNE dla obu typów zgłoszeń Zdefiniowanie początkowej ikony zgłoszenia

9 Expression Builder - blok DECIDE Expression Builder wywołujemy prawym przyciskiem myszy, gdy kursor jest na dowolnym polu typu „Expression” (Wyrażenie)

10 Model – blok DECIDE (liczba stron = 2) NQ(Nazwa kolejki) to funkcja zwracająca liczbę zgłoszeń oczekujących w kolejce (liczba stron = 2)

11 Separate i Batch Tworzona jest dokładna kopia zgłoszenia oryginalnego Kopie są łączone wg numeru zgłoszenia: wykonane odbitki trafiają do właściciela

12 Proces - opłata

13 Proces - kopiowanie Do kserowania potrzebne są JEDNOCZEŚNIE dwa zasoby: pracownik i kopiarka Czas trwania kopiowania

14 Model Zmiana wyglądu ikony W TRAKCIE symulacji Sprawdzenie jakiego typu jest klient W Centrum pracuje dwóch pracowników wykonujących te same czynności: kserowanie i oprawę

15 Model – bloki Process Bindowanie ma wyższy priorytet niż kserowanie: Pracownik w pierwszej kolejności wybierze proces bindowania Tylko Seize Delay: Pracownik NIE JEST zwalniany Pracownik został zajęty w poprzednim procesie: tu zajmowana i zwalniana jest bindownica Tylko Delay Release: Pracownik jest tutaj zwalniany

16 Model – blok RECORD Blok RECORD może działać jako zwykły licznik (Type = Count) lub może służyć do zapamiętywania czasu jaki upłynął od wskazanego momentu (Type=Time Interval). Type—Typ naliczanej statystyki (tally lub count). Count zmniejszy lub zwiększy wartość statystyki o wskazaną wartość. Entity Statistics wygeneruje ogólne statystyki związane ze zgłoszeniem. Time Interval policzy i zapamięta różnicę pomiędzy wskazanym atrybutem a bieżącym czasem symulacji. Time Between wyznaczy i zapamięta czas pomiędzy wejściem dwóch kolejnych zgłoszeń do modułu. Expression wyznaczy wartość podanego wyrażenia. W atrybucie Czas Poczatek zapamiętano chwilę, od której namierzany jest upływ czasu Tutaj naliczamy czas jaki upłynąl od momentu zapisanego w Czas Poczatek do chwili obecnej

17 Wyniki symulacji  Wyniki symulacji należy opracować w arkuszu kalkulacyjnym


Pobierz ppt "Dr inż. Bożena Mielczarek Wprowadzenie do Areny Model punktu ksero."

Podobne prezentacje


Reklamy Google