Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONKURS MULTIMEDIALNY „PRZYJACIEL LASU”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONKURS MULTIMEDIALNY „PRZYJACIEL LASU”"— Zapis prezentacji:

1 KONKURS MULTIMEDIALNY „PRZYJACIEL LASU”
TEMAT:  „Lasy w mojej okolicy” Lasy w okolicach Rzeszowa Opracowanie: Mateusz Rejman Klasa 2e gimnazjum Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr4 w Rzeszowie

2 Lasy wokół Rzeszowa, miasta wojewódzkiego, są znacznie przekształcone przez człowieka. Wpływ antropogeniczny jest nieunikniony i jest wynikiem dużej presji miasta na las. o 9 km na północ od Rzeszowa rozciąga się obszar leśny Bór z rezerwatem przyrody o 14 km na południe od Rzeszowa dojedziemy do obszaru leśnego Przylasek Oba kompleksy leśne są niezmiernie ważne dla mieszkańców Rzeszowa. Każdy bez względu na wiek i sprawność fizyczną może ciekawie spędzić tam wolny czas, według swoich możliwości i upodobań. Znajdują się tam: trasy rowerowe i narciarskie trasy piesze ścieżki przyrodniczo - edukacyjne miejsca martyrologii miejsca kultu religijnego strzelnica Koła Łowieckiego

3 Rezerwat Bór

4 Bór Rezerwat Bór Rok utworzenia: 1996 Powierzchnia 369 ha
Rodzaj rezerwatu: leśny Przedmiot ochrony: ekosystemy leśne charakterystyczne dla dawnej Puszczy Sandomierskiej Dodatkowo w rezerwacie znajdują się miejsca martyrologii ludności żydowskiej i polskiej z okresu II wojny światowej. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 320 gatunków roślin naczyniowych 22 gatunki podlegające ochronie prawnej Stwierdzono występowanie 13 zbiorowisk roślinnych w tym bagiennych i wydmowych oraz leśnych: starodrzew sosnowo bukowy, bór mieszany, zarośla z wierzbą uszatą 61 gatunków ptaków leśnych i 10 polno-leśnych

5 Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne
Na terenie kompleksu leśnego wytyczono dwie ścieżki przyrodniczo-edukacyjne. Obydwie rozpoczynają się w pobliżu parkingu stacji paliw „Glimar”. Krótsza ścieżka liczy 8 przystanków natomiast dłuższa 12 przy czym pierwsze 6 przystanków jest wspólne dla obydwu tras. Kończą się one w pobliżu strzelnicy myśliwskiej gdzie umieszczono szereg tablic edukacyjnych np. „Mikoryza”, „Ekologiczna rola lasu”, „Ptasi budzik” itp. Wszystkie przystanki na ścieżkach są oznaczone i opisane, najciekawsze z nich to oczko wodne i bagno gdzie można obserwować florę i faunę charakterystyczną dla rozlewisk leśnych. Po spacerze można odpocząć na łonie natury na specjalnie ku temu przygotowanych drewnianych ławkach i stolikach.

6 Mogiły poległych Polaków i Żydów
W rezerwacie znajdują się także miejsca pamięci narodowej. W latach hitlerowcy rozstrzelali tu ok. 300 Polaków i 5000 Żydów. Mogiłę polską tworzą trzy duże groby, betonowy krzyż oraz tablica pamiątkowa. Ludność żydowska pochowana jest w dwóch mogiłach, pomiędzy którymi stoi niedawno wzniesiony pomnik.

7 Przylasek

8 Przylasek Na południowym krańcu Hermanowej, na rozległym wzniesieniu o wysokości 384 m n.p.m., rozlokowały się domy przysiółka Przylasek. Poniżej rozciąga się duży las, powszechnie nazywany Przylaskiem. Las poprzecinany parowami i jarami porasta buczyna karpacka. Jest to bardzo popularne wśród mieszkańców Rzeszowa miejsce wycieczek "na łono natury". Do Przylasku prowadzi widokowa trasa rowerowa z Rzeszowa. Przy drodze jest również zatoczka do parkowania samochodów, a nieco w głębi lasu, na tzw. Wapienniku, znajduje się wyrobisko dawnego kamieniołomu.

9 Studzianka W pobliżu starego kamieniołomu, na skraju lasu, znajduje się kapliczka Matki Bożej oraz źródełko, które powszechnie nazywane jest Studzionką. Kapliczka od wieków była miejscem kultu, a woda ze źródła uznawana była za leczniczą.

10 KONIEC dziękuję za uwagę – Mateusz Rejman
Bibliografia: - Grafika Google - - turystyczne/sciezki-edukacyjno-przyrodnicze


Pobierz ppt "KONKURS MULTIMEDIALNY „PRZYJACIEL LASU”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google