Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lasy w okolicach Rzeszowa Opracowanie: Mateusz Rejman Klasa 2e gimnazjum Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr4 w Rzeszowie KONKURS MULTIMEDIALNY „PRZYJACIEL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lasy w okolicach Rzeszowa Opracowanie: Mateusz Rejman Klasa 2e gimnazjum Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr4 w Rzeszowie KONKURS MULTIMEDIALNY „PRZYJACIEL."— Zapis prezentacji:

1 Lasy w okolicach Rzeszowa Opracowanie: Mateusz Rejman Klasa 2e gimnazjum Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr4 w Rzeszowie KONKURS MULTIMEDIALNY „PRZYJACIEL LASU” TEMAT: „Lasy w mojej okolicy”

2 o 9 km na północ od Rzeszowa rozciąga się obszar leśny Bór z rezerwatem przyrody o 14 km na południe od Rzeszowa dojedziemy do obszaru leśnego Przylasek Oba kompleksy leśne są niezmiernie ważne dla mieszkańców Rzeszowa. Każdy bez względu na wiek i sprawność fizyczną może ciekawie spędzić tam wolny czas, według swoich możliwości i upodobań. Znajdują się tam: o trasy rowerowe i narciarskie o trasy piesze o ścieżki przyrodniczo - edukacyjne o miejsca martyrologii o miejsca kultu religijnego o strzelnica Koła Łowieckiego Lasy wokół Rzeszowa, miasta wojewódzkiego, są znacznie przekształcone przez człowieka. Wpływ antropogeniczny jest nieunikniony i jest wynikiem dużej presji miasta na las.

3 Rezerwat Bór

4 Bór  Rezerwat Bór  Rok utworzenia: 1996  Powierzchnia 369 ha  Rodzaj rezerwatu: leśny  Przedmiot ochrony: ekosystemy leśne charakterystyczne dla dawnej Puszczy Sandomierskiej  Dodatkowo w rezerwacie znajdują się miejsca martyrologii ludności żydowskiej i polskiej z okresu II wojny światowej.  Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 320 gatunków roślin naczyniowych  22 gatunki podlegające ochronie prawnej  Stwierdzono występowanie 13 zbiorowisk roślinnych w tym bagiennych i wydmowych oraz leśnych: starodrzew sosnowo bukowy, bór mieszany, zarośla z wierzbą uszatą  61 gatunków ptaków leśnych i 10 polno-leśnych

5 Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne  Na terenie kompleksu leśnego wytyczono dwie ścieżki przyrodniczo-edukacyjne. Obydwie rozpoczynają się w pobliżu parkingu stacji paliw „Glimar”. Krótsza ścieżka liczy 8 przystanków natomiast dłuższa 12 przy czym pierwsze 6 przystanków jest wspólne dla obydwu tras. Kończą się one w pobliżu strzelnicy myśliwskiej gdzie umieszczono szereg tablic edukacyjnych np. „Mikoryza”, „Ekologiczna rola lasu”, „Ptasi budzik” itp. Wszystkie przystanki na ścieżkach są oznaczone i opisane, najciekawsze z nich to oczko wodne i bagno gdzie można obserwować florę i faunę charakterystyczną dla rozlewisk leśnych. Po spacerze można odpocząć na łonie natury na specjalnie ku temu przygotowanych drewnianych ławkach i stolikach.

6 Mogiły poległych Polaków i Żydów  W rezerwacie znajdują się także miejsca pamięci narodowej. W latach 1940-1944 hitlerowcy rozstrzelali tu ok. 300 Polaków i 5000 Żydów. Mogiłę polską tworzą trzy duże groby, betonowy krzyż oraz tablica pamiątkowa. Ludność żydowska pochowana jest w dwóch mogiłach, pomiędzy którymi stoi niedawno wzniesiony pomnik.

7 Przylasek

8  Na południowym krańcu Hermanowej, na rozległym wzniesieniu o wysokości 384 m n.p.m., rozlokowały się domy przysiółka Przylasek. Poniżej rozciąga się duży las, powszechnie nazywany Przylaskiem. Las poprzecinany parowami i jarami porasta buczyna karpacka.  Jest to bardzo popularne wśród mieszkańców Rzeszowa miejsce wycieczek "na łono natury". Do Przylasku prowadzi widokowa trasa rowerowa z Rzeszowa. Przy drodze jest również zatoczka do parkowania samochodów, a nieco w głębi lasu, na tzw. Wapienniku, znajduje się wyrobisko dawnego kamieniołomu.

9 Studzianka  W pobliżu starego kamieniołomu, na skraju lasu, znajduje się kapliczka Matki Bożej oraz źródełko, które powszechnie nazywane jest Studzionką. Kapliczka od wieków była miejscem kultu, a woda ze źródła uznawana była za leczniczą.

10 KONIEC dziękuję za uwagę – Mateusz Rejman  Bibliografia:  - Grafika Google  - http://www.tyczyn.pl/hermanowa.htmlhttp://www.tyczyn.pl/hermanowa.html  - http://www.eurogalicja.com.pl/turystyka/trasy- turystyczne/sciezki-edukacyjno-przyrodniczehttp://www.eurogalicja.com.pl/turystyka/trasy- turystyczne/sciezki-edukacyjno-przyrodnicze


Pobierz ppt "Lasy w okolicach Rzeszowa Opracowanie: Mateusz Rejman Klasa 2e gimnazjum Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr4 w Rzeszowie KONKURS MULTIMEDIALNY „PRZYJACIEL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google