Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TOPIC: BUDOWA I FUNKCJONOWANIE UKŁADU ODDECHOWEGO SPIS TREŚCI : 1. WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2. ZADANIE ZADANIE 3. PROCES - PREZENTACJA PROCES - PREZENTACJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TOPIC: BUDOWA I FUNKCJONOWANIE UKŁADU ODDECHOWEGO SPIS TREŚCI : 1. WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2. ZADANIE ZADANIE 3. PROCES - PREZENTACJA PROCES - PREZENTACJA."— Zapis prezentacji:

1 TOPIC: BUDOWA I FUNKCJONOWANIE UKŁADU ODDECHOWEGO SPIS TREŚCI : 1. WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2. ZADANIE ZADANIE 3. PROCES - PREZENTACJA PROCES - PREZENTACJA PROCES - PREZENTACJA 4. ŹRÓDŁA ŹRÓDŁA 5. OCENA OCENA

2 1. WPROWADZENIE DAWNO, DAWNO TEMU…. ALE TAK NAPRAWDE CA Ł KIEM NIEDAWNO KA Ż DY Z NAS ODDYCHA!! Od o pocz ą tku do samego ko ń ca naszego ż ycia musimy oddycha ć. Mo ż emy nie je ść, nie pi ć przez pewien czas, ale nie mo ż emy przesta ć oddycha ć na d ł u ż ej ni ż na krótk ą chwil ę. Zastanówmy si ę wi ę c jak to si ę dzieje ż e oddychamy? MENU

3 2. ZADANIE  Waszym zadaniem jest wyszukać informacje pozwalające opisać budowę układu oddechowego oraz wyjaśnić na czym polegają procesy wymiany gazowej i oddychania wewnątrzkomórkowego posługując się podanymi materiałami i źródłami.  Przygotowane informacje przynieście na wyznaczoną lekcję biologii. MENU

4 UWAGA!! DO WYKONANIA PRACY NALEŻY WYKORZYSTAĆ INFORMACJE POZYSKANE Z INTERNETU!! MOŻNA KORZYSTAĆ Z PODANYCH ŹRÓDEŁ LUB INNYCH STRON NIŻ PODANE ALE WTEDY PROSZĘ O PODANIE ODPOWIEDNICH LINKÓW! MENU

5 Budowa i rola układu oddechowego 3. PROCES:

6 Nabłonek migawkowykrtańoskrzela

7 Wymiana gazowa

8 Nabłonek rzęskowy powrót

9 Krtań powrót

10 Drzewo oskrzelowe powrót

11 Skład procentowy powietrza wdychanego i wydychanego

12

13 Mechanizm wdechu i wydechu

14 ATP MENU

15 4. ŹRÓDŁA  http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_oddechowy_cz%C5%82owieka http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_oddechowy_cz%C5%82owieka  http://anatomiac.w.interia.pl/ukl_odd.html http://anatomiac.w.interia.pl/ukl_odd.html  http://blog-medyczny.pl/uklad-oddechowy-czlowieka/ http://blog-medyczny.pl/uklad-oddechowy-czlowieka/  http://www.resmedica.pl/uklad-oddechowy/uklad-oddechowy http://www.resmedica.pl/uklad-oddechowy/uklad-oddechowy  http://www.bryk.pl/teksty/liceum/biologia/cz%C5%82owiek/19143- uk%C5%82ad_oddechowy_cz%C5%82owieka_budowa_funkcje_choroby.ht ml http://www.bryk.pl/teksty/liceum/biologia/cz%C5%82owiek/19143- uk%C5%82ad_oddechowy_cz%C5%82owieka_budowa_funkcje_choroby.ht ml http://www.bryk.pl/teksty/liceum/biologia/cz%C5%82owiek/19143- uk%C5%82ad_oddechowy_cz%C5%82owieka_budowa_funkcje_choroby.ht ml  http://biologia.opracowania.pl/uk%C5%82ad_oddechowy/budowa_uk%C5%8 2adu_oddechowego/#jama_nosowa http://biologia.opracowania.pl/uk%C5%82ad_oddechowy/budowa_uk%C5%8 2adu_oddechowego/#jama_nosowa http://biologia.opracowania.pl/uk%C5%82ad_oddechowy/budowa_uk%C5%8 2adu_oddechowego/#jama_nosowa  http://portalwiedzy.onet.pl/142101,,,,uklad_oddechowy_czlowieka,haslo.html http://portalwiedzy.onet.pl/142101,,,,uklad_oddechowy_czlowieka,haslo.html  http://www.sciaga.pl/tekst/150710-151-budowa-i-funkcje-ukladu- oddechowego-czlowieka http://www.sciaga.pl/tekst/150710-151-budowa-i-funkcje-ukladu- oddechowego-czlowieka http://www.sciaga.pl/tekst/150710-151-budowa-i-funkcje-ukladu- oddechowego-czlowieka MENU

16 5. OCENA Ocenie podlegają:  Aktywność na lekcji (+)  Notatki sporządzone przez ucznia przed lekcją: poprawność zawartych treści, dobór treści, forma opracowania. (ocena z przedmiotu) MENU


Pobierz ppt "TOPIC: BUDOWA I FUNKCJONOWANIE UKŁADU ODDECHOWEGO SPIS TREŚCI : 1. WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2. ZADANIE ZADANIE 3. PROCES - PREZENTACJA PROCES - PREZENTACJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google