Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jeziorko, dn. 30.09.2014r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jeziorko, dn. 30.09.2014r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka."— Zapis prezentacji:

1 Jeziorko, dn r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

2 Jeziorko 123 a 26- 006 Nowa Słupia tel. (41) 3177980
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka powstało na przełomie roku 2012/ z myślą i troską o edukację dzieci w naszych miejscowościach tj.: Dębna i Jeziorka. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

4 Zarząd prezes- Zdzisław Dudzic wiceprezes- Renata Saramak
skarbnik- Małgorzata Sochacka sekretarz- Justyna Bryła członek- Anna Rola Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

5 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka prowadzi:
Publiczną Szkołę Podstawową im. św. Eugeniusza de Mazenoda od dnia r. Oddział przedszkolny od dnia r. Niepubliczne Przedszkole w Jeziorku (wspólnie z Placówką Pozaszkolną CE LINGUA realizujemy projekt ,,Przedszkole bez barier). od dnia r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

6 Cele Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi szkolnemu i pozaszkolnemu dzieci i młodzieży. To także działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w kulturze, oświacie, edukacji odnośnie środowiska, praw człowieka, ochrony zdrowia, rozwoju regionalnego i lokalnego, pomocy społecznej. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

7 Projekty realizowane w szkole
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

8 Mała szkoła- duże możliwości
Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w lekcjach angielskiego, zajęciach, które nauczą ich w bezpieczny i efektywny sposób korzystać z sieci oraz rozwijających aktywność i świadomość kulturalną zajęciach teatralno-tanecznych. Projekt zwieńczy przedstawienie odegrane przez uczniów w języku angielskim. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2014 do 28 lutego Wartość projektu: 48 287,00 zł. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

9 „PI Synergia początkowej nauki języka angielskiego z edukacją wczesnoszkolną oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi”. Od do English Academy realizuje projekt 1/POKL/3.3.4/2013 pod nazwą „PI Synergia początkowej nauki języka angielskiego z edukacją wczesnoszkolną oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi”. W ramach projektu powstaje innowacyjny program nauczania do klasy pierwszej szkoły podstawowej, materiały do wykorzystania na tablicach interaktywnych, przewodniki dla nauczycieli oraz karty pracy dla uczniów. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

10 AKCJA 1% DLA MOJEJ SZKOŁY
Projekt ,,Na doposażenie biblioteki szkolnej i utworzenie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej” złożony do Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom ,,Przyjazna Szkoła”. Szkoła otrzymała 6360,00 zł na realizację wymienionego projektu. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

11 Projekt ten realizowany jest od 01.09.2013r. do 30.06.2017r.
Projekt pt. ,,Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”. Projekt ten realizowany jest od r. do r. Szkoła stosując innowacyjne metody nauczania, aktywizuje uczniów do pracy. Program ten stwarza możliwość realizowania podstawy programowej w sposób praktyczny, na zajęciach interdyscyplinarnych wykorzystujących nowoczesne oprzyrządowanie komputerowe np. interfejsy (pozyskano pomoce dydaktyczne o wartości: 49073,42 zł). Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

12 Tylko dziecko niegłodne jest szczęśliwe i chętne do nauki.
Program ,,Pajacyk” PROGRAM ,,PAJACYK” jest organizowany przez Polską Akcję Humanitarną i dotyczy dożywiania dzieci. Szkoła otrzymuje dofinansowanie dożywiania dla 15 uczniów na cały rok, wartość programu wyniesie 13 536,00 zł, wszystkich posiłków dla uczniów będzie Posiłki te będą przeznaczone dla najbiedniejszych dzieci z terenu szkoły, które nie są zakwalifikowane do bezpłatnego dożywiania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi. Tylko dziecko niegłodne jest szczęśliwe i chętne do nauki. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

13 ,,Owoce w szkole” ,,Szklanka mleka”
Uczniowie naszej szkoły objęci są programami Agencji Rynku Rolnego: ,,Owoce w szkole„- kl. 0- III ,,Szklanka mleka”- kl. 0- VI Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

14 ,,Internetowy Teatr TVP dla szkół”
 Od 13 czerwca 2013 roku bierzemy udział w realizacji projektu Telewizji Polskiej „Internetowy Teatr TVP dla szkół”, którego ideą jest dotarcie z kulturą i sztuką do młodej widowni przy wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu. Dzięki realizacji projektu uczniowie mają okazję nie tylko współuczestniczyć w spektaklu, ale także poczuć atmosferę widowni teatralnej. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

15 ,,Enjoy My Origin” Współpracujemy z Komitetem Lokalnym AIESEC Polska w Kielcach. Efektem jest projekt w ramach, którego odbyły się dwie wizyty wolontariuszy z Gruzji, Japonii i Indonezji. W tym roku będą wolontariusze z Turcji i Chin. Projekt ten ma na celu umożliwienie uczniom poznania odmiennych kultur, zwyczajów, norm i stylów życia, obecnych w różnych zakątkach świata oraz naukę języka angielskiego. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

16 ,,Edukacja przez szachy w szkole”
,,Wesołe szachy” Od września 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku został wprowadzony nowy projekt o nazwie ,,Edukacja przez szachy w szkole”, który realizowany jest przez klasę pierwszą i będzie kontynuowany przez kolejne dwa lata. Koordynatorem projektu jest pani Joanna Rogula-Dziekan. Projekt jest realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym, który wyposażył szkołę w 15 kompletów szachów, tablicę instruktażową oraz przeszkoli nauczyciela do prowadzenia zajęć. Uczniowie klasy pierwszej i drugiej dodatkowo będą mieli ocenę opisową z przedmiotu ,,Edukacja przez szachy” na świadectwie szkolnym. Wprowadzając, te zajęcia do szkoły, chcemy nauczyć dzieci logicznego myślenia, orientacji przestrzennej, koncentracji oraz myślenia analitycznego. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

17 ,,W-F z klasą” To ogólnopolska akcja edukacyjna, mająca zmienić myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach. Dotyczy aktywności sportowej i rekreacyjnej dzieci i młodzieży, ma rozwijać sprawność fizyczną i wspomagać zdrowie. Program "WF z klasą" ma inicjować działania szkół i władz lokalnych zmierzających do polubienia tej lekcji. Ma służyć poprawie warsztatu nauczycieli i wsparciu szkół, m.in. poprzez przygotowanie opracowanych przez specjalistów propozycji zajęć. Program jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej. W pilotażowym programie weźmie udział 150 szkół, w tym PSP w Jeziorku. Szkoła już zaangażowała się w program. A jednym z jego zdań jest prowadzenie bloga, w którym na bieżąco wszyscy będą informowani o szkolnych działaniach. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

18 ,,Bezpieczny Puchatek” Program organizowany jest przez firmę Maspex, producenta kakao Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat Honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Celem programu jest edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa: w domu, w szkole, na drodze i w czasie zabawy. Pierwszy rok szkolny to nowy etap wżyciu dziecka i jego całej rodziny w związku z tym uczniowie kl. I przystąpili do Klubu Bezpiecznego Puchatka. Wychowawca tej klasy Joanna Rogula- Dziekan realizuje program w oparciu o materiały edukacyjne wykorzystując je podczas zajęć o bezpieczeństwie. Ponadto w listopadzie w ramach programu uczniowie odbędą Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa dla Pierwszoklasistów . Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

19 ,,Żyję zdrowo na sportowo” ,,Umiem pływać”
W okresie od r. do r. w naszej szkole realizowany był projekt ,,Żyję zdrowo na sportowo". Przedsięwzięcie to udało się zrealizować dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi o dofinansowanie prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych z programem profilaktycznym zawierających elementy profilaktyki uzależnień i podpisaniu umowy z Urzędem Gminy Nowa Słupia. Przyznane wsparcie finansowe wykorzystane było do realizacji zamierzonych zadań. Były to 4 wyjazdy na krytą pływalnię w Starachowicach, zajęcia taneczne i nauka tańca nowoczesnego hip-hop, zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz warsztaty profilaktyczne. W realizacji zadania uczestniczyła grupa 35 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorku.  ,,Umiem pływać” Od marca do czerwca 2014 roku uczniowie klasy III naszej szkoły brali udział w realizacji projektu „Umiem pływać”. Uczniowie korzystali  z bezpłatnych 20 godzin lekcyjnych z nauki pływania na pływalni w Centrum Wypoczynku i Rekreacji Gołoborze w Rudkach. Koordynatorem projektu była Gmina Nowa Słupia, która w realizację projektu wniosła wkład własny w postaci organizacji bezpłatnego transportu – dowóz dzieci na pływalnię. Operatorem programu wybranym przez Ministerstwo Sportu i Turystki został Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Gmina Nowa Słupia Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

20 ,,Półkolonie letnie” Wspólnie ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej w Warszawie, Gminą Nowa Słupia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku odbyły się dwa turnusy Półkolonii Letnich. Pierwszy turnus zorganizowano dla 35- osobowej grupy w dniach r r. Drugi turnus liczył 65 uczestników i odbył się w terminie r r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

21 ,,Pożyteczne wakacje” W dniach r r. został zorganizowany projekt pod hasłem ,,Pokaż co masz na strychu- wystawa staroci” sponsorowany przez Fundację Wspomagania Wsi” w Warszawie. Uczestnikami projektu było 21 dzieci z miejscowości Jeziorka i Dębna. Głównym zamysłem projektu było zorganizowanie wystawy przedmiotów codziennego użytku, sprzętu z dawnych lat porzuconych i nieużytecznych, a niegdyś cennych i niezastąpionych. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

22 Objęcie organizacji wsparciem Coacha w ramach projektu ,,Trasa 78- ze śląskiego w świętokrzyskie”
Szkolenie dla organizacji pozarządowych ,,Finansowe aspekty prowadzenia małej szkoły”. Organizacja ,,I Rodzinnego Festynu na Ludowo” Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

23 Dziękuję za uwagę Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka


Pobierz ppt "Jeziorko, dn. 30.09.2014r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google