Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jeziorko, dn. 30.09.2014r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jeziorko, dn. 30.09.2014r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka."— Zapis prezentacji:

1 Jeziorko, dn r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

2 Jeziorko 123 a Nowa Słupia tel. (41)

3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka powstało na przełomie roku 2012/2013 z myślą i troską o edukację dzieci w naszych miejscowościach tj.: Dębna i Jeziorka.

4 Zarząd prezes- Zdzisław Dudzic wiceprezes- Renata Saramak skarbnik- Małgorzata Sochacka sekretarz- Justyna Bryła członek- Anna Rola Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

5 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka prowadzi: Publiczną Szkołę Podstawową im. św. Eugeniusza de Mazenoda od dnia r. Oddział przedszkolny od dnia r. Niepubliczne Przedszkole w Jeziorku (wspólnie z Placówką Pozaszkolną CE LINGUA realizujemy projekt,,Przedszkole bez barier). od dnia r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

6 Cele Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi szkolnemu i pozaszkolnemu dzieci i młodzieży. To także działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w kulturze, oświacie, edukacji odnośnie środowiska, praw człowieka, ochrony zdrowia, rozwoju regionalnego i lokalnego, pomocy społecznej. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

7 Projekty realizowane w szkole Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

8 Mała szkoła- duże możliwości Mała szkoła– duże możliwości Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w lekcjach angielskiego, zajęciach, które nauczą ich w bezpieczny i efektywny sposób korzystać z sieci oraz rozwijających aktywność i świadomość kulturalną zajęciach teatralno-tanecznych. Projekt zwieńczy przedstawienie odegrane przez uczniów w języku angielskim. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2014 do 28 lutego Wartość projektu: ,00 zł. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

9 „ PI Synergia początkowej nauki języka angielskiego z edukacją wczesnoszkolną oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi”. Od do English Academy realizuje projekt 1/POKL/3.3.4/2013 pod nazwą „PI Synergia początkowej nauki języka angielskiego z edukacją wczesnoszkolną oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi”. W ramach projektu powstaje innowacyjny program nauczania do klasy pierwszej szkoły podstawowej, materiały do wykorzystania na tablicach interaktywnych, przewodniki dla nauczycieli oraz karty pracy dla uczniów. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

10 AKCJA 1% DLA MOJEJ SZKOŁY Projekt,,Na doposażenie biblioteki szkolnej i utworzenie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej” złożony do Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom,,Przyjazna Szkoła”. Szkoła otrzymała 6360,00 zł na realizację wymienionego projektu. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

11 Projekt pt.,,Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”. Projekt ten realizowany jest od r. do r. Szkoła stosując innowacyjne metody nauczania, aktywizuje uczniów do pracy. Program ten stwarza możliwość realizowania podstawy programowej w sposób praktyczny, na zajęciach interdyscyplinarnych wykorzystujących nowoczesne oprzyrządowanie komputerowe np. interfejsy (pozyskano pomoce dydaktyczne o wartości: 49073,42 zł). Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

12 Program,,Pajacyk” PROGRAM,,PAJACYK” jest organizowany przez Polską Akcję Humanitarną i dotyczy dożywiania dzieci. Szkoła otrzymuje dofinansowanie dożywiania dla 15 uczniów na cały rok, wartość programu wyniesie ,00 zł, wszystkich posiłków dla uczniów będzie Posiłki te będą przeznaczone dla najbiedniejszych dzieci z terenu szkoły, które nie są zakwalifikowane do bezpłatnego dożywiania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi. Tylko dziecko niegłodne jest szczęśliwe i chętne do nauki. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

13 ,,Owoce w szkole”,,Szklanka mleka” Uczniowie naszej szkoły objęci są programami Agencji Rynku Rolnego:,,Owoce w szkole„- kl. 0- III,,Szklanka mleka”- kl. 0- VI Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

14 ,,Internetowy Teatr TVP dla szkół” Od 13 czerwca 2013 roku bierzemy udział w realizacji projektu Telewizji Polskiej „Internetowy Teatr TVP dla szkół”, którego ideą jest dotarcie z kulturą i sztuką do młodej widowni przy wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu. Dzięki realizacji projektu uczniowie mają okazję nie tylko współuczestniczyć w spektaklu, ale także poczuć atmosferę widowni teatralnej. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

15 ,,Enjoy My Origin” Współpracujemy z Komitetem Lokalnym AIESEC Polska w Kielcach. Efektem jest projekt w ramach, którego odbyły się dwie wizyty wolontariuszy z Gruzji, Japonii i Indonezji. W tym roku będą wolontariusze z Turcji i Chin. Projekt ten ma na celu umożliwienie uczniom poznania odmiennych kultur, zwyczajów, norm i stylów życia, obecnych w różnych zakątkach świata oraz naukę języka angielskiego. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

16 ,,Edukacja przez szachy w szkole”,, Wesołe szachy” Od września 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku został wprowadzony nowy projekt o nazwie,,Edukacja przez szachy w szkole”, który realizowany jest przez klasę pierwszą i będzie kontynuowany przez kolejne dwa lata. Koordynatorem projektu jest pani Joanna Rogula-Dziekan. Projekt jest realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym, który wyposażył szkołę w 15 kompletów szachów, tablicę instruktażową oraz przeszkoli nauczyciela do prowadzenia zajęć. Uczniowie klasy pierwszej i drugiej dodatkowo będą mieli ocenę opisową z przedmiotu,,Edukacja przez szachy” na świadectwie szkolnym. Wprowadzając, te zajęcia do szkoły, chcemy nauczyć dzieci logicznego myślenia, orientacji przestrzennej, koncentracji oraz myślenia analitycznego. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

17 ,,W-F z klasą” To ogólnopolska akcja edukacyjna, mająca zmienić myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach. Dotyczy aktywności sportowej i rekreacyjnej dzieci i młodzieży, ma rozwijać sprawność fizyczną i wspomagać zdrowie. Program "WF z klasą" ma inicjować działania szkół i władz lokalnych zmierzających do polubienia tej lekcji. Ma służyć poprawie warsztatu nauczycieli i wsparciu szkół, m.in. poprzez przygotowanie opracowanych przez specjalistów propozycji zajęć. Program jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej. W pilotażowym programie weźmie udział 150 szkół, w tym PSP w Jeziorku. Szkoła już zaangażowała się w program. A jednym z jego zdań jest prowadzenie bloga, w którym na bieżąco wszyscy będą informowani o szkolnych działaniach. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

18 ,,Bezpieczny Puchatek” Program organizowany jest przez firmę Maspex, producenta kakao Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat Honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Celem programu jest edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa: w domu, w szkole, na drodze i w czasie zabawy. Pierwszy rok szkolny to nowy etap wżyciu dziecka i jego całej rodziny w związku z tym uczniowie kl. I przystąpili do Klubu Bezpiecznego Puchatka. Wychowawca tej klasy Joanna Rogula- Dziekan realizuje program w oparciu o materiały edukacyjne wykorzystując je podczas zajęć o bezpieczeństwie. Ponadto w listopadzie w ramach programu uczniowie odbędą Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa dla Pierwszoklasistów. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

19 ,,Żyję zdrowo na sportowo”,,Umiem pływać”,,Żyję zdrowo na sportowo” W okresie od r. do r. w naszej szkole realizowany był projekt,,Żyję zdrowo na sportowo". Przedsięwzięcie to udało się zrealizować dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi o dofinansowanie prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych z programem profilaktycznym zawierających elementy profilaktyki uzależnień i podpisaniu umowy z Urzędem Gminy Nowa Słupia. Przyznane wsparcie finansowe wykorzystane było do realizacji zamierzonych zadań. Były to 4 wyjazdy na krytą pływalnię w Starachowicach, zajęcia taneczne i nauka tańca nowoczesnego hip-hop, zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz warsztaty profilaktyczne. W realizacji zadania uczestniczyła grupa 35 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorku.,,Umiem pływać” Od marca do czerwca 2014 roku uczniowie klasy III naszej szkoły brali udział w realizacji projektu „Umiem pływać”. Uczniowie korzystali z bezpłatnych 20 godzin lekcyjnych z nauki pływania na pływalni w Centrum Wypoczynku i Rekreacji Gołoborze w Rudkach. Koordynatorem projektu była Gmina Nowa Słupia, która w realizację projektu wniosła wkład własny w postaci organizacji bezpłatnego transportu – dowóz dzieci na pływalnię. Operatorem programu wybranym przez Ministerstwo Sportu i Turystki został Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka Gmina Nowa Słupia

20 ,,Półkolonie letnie” Wspólnie ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej w Warszawie, Gminą Nowa Słupia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku odbyły się dwa turnusy Półkolonii Letnich. Pierwszy turnus zorganizowano dla 35- osobowej grupy w dniach r r. Drugi turnus liczył 65 uczestników i odbył się w terminie r r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

21 ,,Pożyteczne wakacje” W dniach r r. został zorganizowany projekt pod hasłem,,Pokaż co masz na strychu- wystawa staroci” sponsorowany przez Fundację Wspomagania Wsi” w Warszawie. Uczestnikami projektu było 21 dzieci z miejscowości Jeziorka i Dębna. Głównym zamysłem projektu było zorganizowanie wystawy przedmiotów codziennego użytku, sprzętu z dawnych lat porzuconych i nieużytecznych, a niegdyś cennych i niezastąpionych. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

22 Objęcie organizacji wsparciem Coacha w ramach projektu,,Trasa 78- ze śląskiego w świętokrzyskie” Szkolenie dla organizacji pozarządowych,,Finansowe aspekty prowadzenia małej szkoły”. Organizacja,,I Rodzinnego Festynu na Ludowo” Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka

23 Dziękuję za uwagę Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka


Pobierz ppt "Jeziorko, dn. 30.09.2014r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google