Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOLONTARIAT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOLONTARIAT."— Zapis prezentacji:

1 WOLONTARIAT

2 Co to jest wolontariat Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

3 Kto to wolontariusz Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik (choć ten wyraz ma też inne znaczenia). Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

4 Wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

5 Wolontariat jest zapewne tak stary, jak sama ludzkość
Wolontariat jest zapewne tak stary, jak sama ludzkość. Aby dana praca wolontaryjna była pomyślna, zazwyczaj konieczne jest, aby zarówno wolontariusz, jak i organizacja z nim współpracująca były świadome motywacji wolontariusza. Najczęstsze motywacje wolontariuszy: - chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego; - potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości; - chęć bycia potrzebnym; - chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało - chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych

6 Rok 2011 uchwałą Komisji Europejskiej został uznany za Europejski Rok Wolontariatu i Aktywności Obywatelskiej. 5 grudnia każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny.

7 Wolontariat w Polsce powojennej ograniczał się do Związku Harcerstwa Polskiego oraz ruchów czy organizacji kościelnych, jednak od 1990 r. zaczął rozwijać się w licznie powstających od tego roku organizacjach pozarządowych. Z ogólnopolskich badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2008 roku wynika, że około 11,3% czyli blisko 4 mln dorosłych Polaków jest lub bywa wolontariuszami. Mimo to wolontariat jest w Polsce zjawiskiem znacznie mniej powszechnym, niż w krajach zachodnich. Wynika to zapewne z trzech przyczyn: - Brak tradycji wolontariatu, przekazywanej z pokolenia na pokolenie (przerwa spowodowana okresem PRL); - Dążenie do podniesienia standardu życia, które powoduje, że najpierw zaspokaja się własne potrzeby (np. samodzielne mieszkanie), a dopiero w drugiej kolejności potrzeby społeczne; - Relatywnie niska świadomość możliwości działania społecznego w organizacjach pozarządowych.

8 W Orzyszu działa wolontariat przy Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej oraz w „Kajaku” przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

9 W Polsce najłatwiej zauważyć wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Polskiego Czerwonego Krzyża. Inne przykładowe organizacje i projekty oparte na wolontariacie: Amnesty International Fundacja Mam Marzenie Solezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” Fundacja „Polsko Niemieckie Pojednanie” Diecezjalne Caritas

10 DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE PREZENTACJI


Pobierz ppt "WOLONTARIAT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google