Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona danych osobowych i kwestie prawa autorskiego §

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona danych osobowych i kwestie prawa autorskiego §"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona danych osobowych i kwestie prawa autorskiego §

2 Ochrona danych osobowych - Pracownicy
Pracownik ma prawo odmówić umieszczenia swoich danych na stronie. Podpisana deklaracja nie jest konieczna. Dlaczego warto „prezentować” pracowników? Przybliża to i ociepla ich „wizerunek”. Pomaga użytkownikom odnaleźć się w bibliotece.

3 Ochrona danych osobowych - Użytkownicy
- Publikacja uczestników / laureatów konkursów (wymagana zgoda - regulamin). Publikacja zdjęć (zgoda ustna wystarczająca). Nie wymaga się zgody od osób publicznych. Autorzy / Zaproszeni goście – ustal wszystko przed spotkaniem (umowa). Dzieci i małoletni. Zawsze zgoda od rodziców / prawnych opiekunów.

4

5 Problematyczna strona WWW
Prawo przedruku pozwala na rozpowszechnianie utworu czyjegoś autorstwa w celach informacyjnych bez uzyskania na to zgody autora - tylko dla prasy, radia i telewizji. ALE: strona internetowa, które zgodnie z definicją Ustawy prawo prasowe (pochodzącej z 26 stycznia1984 roku) zalicza są do prasy. Charakterystykę prasy wymienia (ustawa) m.in. publikacje periodyczne, ukazujące się przynajmniej raz do roku, które nie tworzą zamkniętej całości, a także zespoły ludzi i pojedyncze osoby zajmujące się działalnością dziennikarską. Przedruk oznacza umieszczenie na stronie całej treści, zdjęcia lub znacznego fragmentu treści w niezmienionej postaci. Treści, które można przedrukować muszą być aktualne. Za aktualny uznawany jest temat, który w danej chwili jest przedmiotem zainteresowania publicznego.

6 Co zatem robić? Podawaj zawsze źródło, dokładny link (teksty).
Korzystaj ze zdjęć z odpowiednią licencją Okładki książek – najlepiej porozumieć się z wydawnictwem.

7

8 Licencje CC Sześć podstawowych licencji, stanowiących kombinacje tych warunków, to: - Uznanie Autorstwa (CC-BY) - Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC) - Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-NC-SA) - Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych (CC-BY-NC-ND) - Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA) - Uznanie Autorstwa – Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND)

9


Pobierz ppt "Ochrona danych osobowych i kwestie prawa autorskiego §"

Podobne prezentacje


Reklamy Google