Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona Ogniowa. Zagrożenie budynków związane z pożarem Aby powstał pożar potrzebne są trzy składniki: Paliwo + Tlen + Energia Podstawowe parametry pożarowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona Ogniowa. Zagrożenie budynków związane z pożarem Aby powstał pożar potrzebne są trzy składniki: Paliwo + Tlen + Energia Podstawowe parametry pożarowe."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona Ogniowa

2 Zagrożenie budynków związane z pożarem Aby powstał pożar potrzebne są trzy składniki: Paliwo + Tlen + Energia Podstawowe parametry pożarowe materiałów które wpływają na powyższe składniki to: Palność czy materiał może się zapalić Zapalność jak i kiedy się zapali Rozprzestrzenianie się płomienia jak szybko rozchodzą się płomienie Emisja ciepła jaka ilość ciepła się uwalnia 2

3 Rozwój pożaru, rozgorzenie jest momentem krytycznym °C czas zapalenie i e.g. EN ISO 11925-2 Rozgorzenia Rozprzestrzenianie się płomienia, Wydzielanie ciepła np. EN 13823 (SBI) rozgorzenie Zapalenie Pożar rozwinięty wygaśnięcie stygnięc ie 3

4 Rozwój pożaru w budynkach * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN 13501-1 Aktywny sposób walki z pożarem: wyposażanie budynku w narzędzia pozwalające na wykrywanie i gaszenie ognia. Bierny sposób walki z pożarem: odizolowanie pomieszczeń w których rozprzestrzenia się ogień poprzez stosowanie oddzieleń przeciwpożarowych, tj. ścian, stropów, zamkniętych otworów. Powoduje to opóźnienie rozprzestrzeniania się ognia w budynku i dodatkowy czas na ewakuację mieszkańców. Ochrona przeciwpożarowa (fire prevention): minimalizowanie źródeł zapłonu i edukacja mieszkańców i operatorów budynku. 4

5 Regulacje lokalne dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków ion * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN 13501-1 Unia Europejska przedstawiła harmonijną klasyfikację produktów konstrukcyjnych i budowlanych co ułatwia procedury badawcze produktów na rynki Europejskie. Klasyfikacja odporności ogniowej materiałów budowlanych jest regulowana na poziomie lokalnym. Regulacje dotyczące klasy reakcji na ogień Euroclass są także ustalane na rynkach lokalnych. 5

6 Odporność ogniowa a klasa reakcji na ogień 6

7 Klasa Reakcji na Ogień

8 Klasa reakcji na ogień * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN 13501-1 Klasyfikacja reakcji na ogień „Euroklasa wyrobu”, wskazuje czy i jak wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn jak szybko się pali i ile energii przy tym wytwarza. Klasyfikacja reakcji na ogień przeprowadzana jest na podstawie normy PN-EN 13501-1 8

9 Euroklasy EN 13501-1 * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN 13501-1 Istnieje 7 klasyfikacji dla wyrobów budowlanych: 9

10 Symbole Euroclass właściwości* A1 Nie przyczynia się do pożaru A2 Znikomy udział w pożarze, brak rozprzestrzeniania się ognia z miejsca początku pożaru B Bardzo niski udział w pożarze, brak rozprzestrzeniania się ognia z miejsca początku pożaru C Limitowany udział w pożarze D Akceptowany udział w pożarze E Akceptowana reakcja na ogień w przypadku małego pożaru F Brak wymogów dotyczących reakcji na ogień * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN 13501-1 10

11 Klasy dodatkowe właściwości* s s1 = brak/małe powstawanie dymu s2 = średnie powstawanie dymu s3 =wysokie powstawanie dymu d d0 = brak płonących kropelek/cząsteczek podczas 600 sek. d1 = płonące kropelki/cząsteczki występujące niedłużej niż 10 sek. podczas 600 sek. d2 = brak ustalonych właściwości * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN 13501-1 11

12 Metody badawcze dla klasyfikacji EN 13501-1 Eurolass standardtestA1A2BCDE EN ISO 1182 Niepalny piecXX EN ISO 1716 Ciepło spalania brutto (gross heat of combustion ) (calorific value) XX EN ISO 13823 Test SBI (pojedynczy płonący element) XXXX EN ISO 11925-2 Mały płomień palnikaXXXX 12

13 Wyroby budowlane posiadają klasyfikację Euroclass przyznaną na podstawie testów SBI i testu małego płomienia palnika. EN 13823, Pojedynczy Płonacy Element(SBI) – l główny test dla określenia cipla uwalnianego i emisji dymu EN ISO 11925-2, test palności małego płomienia 13

14 SBI – komora testowa 14

15 Kryteria klasyfikacji dla palnych linowych izolacji dla rur (otuliny) (Combustible Linear Pipe Insulation) LFS = boczne rozprzestrzenianie płomienia(w teście SBI) klasaMetoda badawczaKryteria izolacji (limit)Dodatkowe klasyfikacje BL EN 13823 andFIGRA ≤ 270 W/s i LFS < krawędź preparatu i THR600s ≤ 7,5 MJ Produkcja dymu I płonących kropelek/cząsteczek EN ISO 11925-2 exposure = 30 s Frozprzestrzenianie płomienia ≤ 150 mm podczas 60 s CL EN 13823 andFIGRA ≤ 460 W/s i LFS < krawędź preparatu i THR600s ≤ 15 MJ Produkcja dymu i płonących kropelek/cząsteczek EN ISO 11925-2 exposure = 30 s Frozprzestrzenianie płomienia ≤ 150 mm podczas 60 s DL EN 13823 andFIGRA ≤ 2100 W/s THR600s ≤ 100 MJ Produkcja dymu i płonących kropelek/cząsteczek EN ISO 11925-2 exposure = 30 s Frozprzestrzenianie płomienia ≤ 150 mm podczas 60 s EL EN ISO 11925-2 exposure = 15 s Frozprzestrzenianie płomienia ≤ 150 mm podczas 20 s Fpłonące kropelki/cząsteczki FL no performance determined 15

16 Kryteria klasyfikacji dla palnej płaskiej izolacji (płyty) LFS = boczne rozprzestrzenianie płomienia(w teście SBI) klasaMetoda badawczaKryteria klasyfikacji (limit)Dodatkowe klasyfikacje B EN 13823 andFIGRA ≤ 120 W/s i LFS < krawędź preparatu i THR600s ≤ 7,5 MJ Produkcja dymu i płonących kropelek/cząsteczek EN ISO 11925-2 exposure = 30 s rozprzestrzenianie płomienia ≤ 150 mm podczas 60 s C EN 13823 andFIGRA ≤ 250 W/s i LFS < krawędź preparatu i THR600s ≤ 15 MJ Produkcja dymu i płonących kropelek/cząsteczek EN ISO 11925-2 exposure = 30 s rozprzestrzenianie płomienia ≤ 150 mm podczas 60 s D EN 13823 andFIGRA ≤ 750 W/sProdukcja dymu i płonących kropelek/cząsteczek EN ISO 11925-2 exposure = 30 s FIGRA ≤ 750 W/s E EN ISO 11925-2 exposure = 15 s rozprzestrzenianie płomienia ≤ 150 mm podczas 20 s Płonące kropelki/cząsteczki F Brak ustalonych właściwości 16

17 Klasy Odporności Ogniowej

18 Klasyfikacja odporności ogniowej * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN 13501-1 Elementy budowlane, takie jak dachy, ściany, podłogi, klasyfikowane są na podstawie swojej odporności na ogień w warunkach odzwierciedlających przebieg pożaru. Jest to system klasyfikacji REI Kryteria podstawowe które uwzględnia się dla wyznaczania odporności ogniowej to: R - nośność ogniowa E - szczelność ogniowa I - izolacyjność ogniowa Kryteria uzupełniające odporności ogniowej: - S – dymoszczelność - W –przepuszczalność promieniowania - M – odporność na oddziaływanie mechaniczne - C – samozamykalność 18

19 Klasyfikacja odporności ogniowej * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN 13501-1 Np. klasa odporności ogniowej REI 60 oznacza, że element zachowuje swoją nośność ogniową oraz szczelność i izolacyjność ogniową przez 60 min. Klasyfikacja Odporności Ogniowej zależy od tego w jakim czasie dany element konstrukcyjny może wytrzymać pożar rozwinięty zachowując swoją funkcje oddzielającą i/lub nośną Przyjęta nomenklatura jest prosta Wartość liczbowa: czas podawany w minutach, który charakteryzuje odporność ogniową elementów budynku poprzez dwa lub trzy kryteria Kryteria te są oznaczone symbolami R, E, I i wskazują właściwości ogniotrwałe (klasyfikacje) wyrobu po badaniu w założonym czasie odporności ogniowej 19

20 Klasy odporności ogniowej kryterium R * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN 13501-1 Aby ustalić nośność ogniową należy zmierzyć: -prędkość deformacji (badanego obiektu) -jak bardzo obiekt został zdeformowany R – NOŚNOŚĆ OGNIOWA: zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia przy określonych oddziaływaniach mechanicznych na jedną lub więcej powierzchni, podczas podtrzymywania zew. obciążenia przez określony czas bez utraty stabilności konstrukcyjnej 20

21 Klasy odporności ogniowej kryterium E * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN 13501-1 E- SZCZELNOŚĆ OGNIOWA: zdolność elementu konstrukcji pełniącego funkcję oddzielającą do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, bez przeniesienia ognia na stronę nienagrzewaną w wyniku przeniknięcia płomieni, lub gorących gazów. Aspekty kryteriów skuteczności działania dla szczelności ogniowej E -zapalenie tamponu bawełnianego - średnice pęknięć i otworów - wystąpienie i utrzymywania się płomienia na stronie nienagrzanej 21

22 Klasy odporności ogniowej kryterium I * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN 13501-1 Aby ustalić izolacyjność ogniową należy zmierzyć: -czy przyrost temperatury średniej jest większy niż. 140° C od średniej temperatury początkowej -czy przyrost temperatury w jakimkolwiek momencie badania jest większy niż 180° C od średniej temperatury początkowej I –IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA: zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, bez znaczącego przepływu ciepła ze strony nagrzewanej na stronę nienagrzewaną 22

23 Odporność ogniowa Versus klasa reakcji na ogień * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN 13501-1 Poprzez dobór produktów o wysokiej klasie reakcji na ogień (Euroklasa A1, A2, B) opóźniamy moment intensywnego rozwoju pożaru rozgorzenia i fakt zapalenia nowych elementów. Poprzez utrzymanie wysokiej odporności ogniowej elementów przegród budowlanych (REI 120, EI120) opóźniamy rozprzestrzenianie się pożaru w budynku na inne strefy pożarowe przez przegrodę. 23

24 Testy Ogniowe

25 Badania odporności ogniowej Warunki ogrzewania i atmosfera w piecu powinny być dostosowane do standardów zawartych w EN1363-1. W trakcie badania odporności ogniowej utrzymuje się wzrost temperatury w piecu do ponad 1000° C w ciągu 360 minut w ściśle określony sposób, zgodnie z krzywą normową Temperatury 25

26 Badania odporności ogniowej * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN 13501-1 Celem badań jest pomiar zdolności barier szczelinowych w danym obiekcie do bycia odpornym na rozprzestrzenianie się ognia z jednej strony na drugą. Reprezentacyjna próbka bariery jest poddana specyficznym temperaturom i ciśnieniu. Ta metoda badawcza jest musi być używana zgodnie z wytycznymi EN 1363-1. Standardy te nie dotyczą barier szczelinowych zawierających przejścia instalacyjne. (penetration seals) Te elementy powinny być badane zgodnie z wytycznymi EN 1366-3. 26

27 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – uszczelnianie przejść instalacyjnych * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN 13501-1 EN 1366-3:2010 Piec do badań odporności pionowej Ściana 27

28 Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych – uszczelnianie przejść instalacyjnych Piec do badań odporności poziomej (podłoga) EN 1366-3:2010 28

29 Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych – uszczelnianie przejść instalacyjnych Armaflex Protect Satnowisko badawcze EN 1366-3:2010 29

30 Badanie odporności ogniowej dla Armaflex Protect * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN 13501-1 Badanie przejścia z izolacją Armaflex Protect Armaflex Protect Ściana nie wystawiona na ogień podczas badania Uszczelnienie pomiędzy izoalcją Armaflex Protect i ścianą w doskonalym stanie: brak nieszczelności EN 1366-3:2010 30

31 Badanie odporności ogniowej dla Armaflex Protect 31

32 Armaflex Protect po testach ogniowych 32

33 Armaflex Protect wyniki badań Każde pojedyncze przejście Badany element (Armaflex Protect) utrzymał kryteria: I izolacjyjność ogniowa i E szczelność ogniowa zgodnie z EN 1363-1 Wzrost temperatury nie przekroczył w żadnym miejscu <- 180° C w czasie badania w ciągu 120 min. Prüfbericht Nr. 210005499Aniage 3-6 MinutenM37M38M39 5004 100117 157336 2018957 25281777 30383293 354664106 404989118 4551112129 5053118139 55 116142 6058106145 6560110147 7061117152 7563123157 8068141160 8569150163 9070154163 9572155164 10075154165 10577164168 11081169170 11589172 12094177173 12193178174 12294180175 12395181175 33

34 Zasady dotyczące zabezpieczania przejść są regulowane lokalnie. Przejścia instalacyjne, regulacje prawne Otwory w przegrodach przeciwpożarowych, przez które przechodzą instalacje kablowe i rurowe powinny być zabezpieczone przez systemy ochrony przejść instalacyjnych. 34

35 Bezpieczne w czasie pożaru?  35

36 Bezpieczne w czasie pożaru! 36

37 www.armacell.com Dziękuję


Pobierz ppt "Ochrona Ogniowa. Zagrożenie budynków związane z pożarem Aby powstał pożar potrzebne są trzy składniki: Paliwo + Tlen + Energia Podstawowe parametry pożarowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google