Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona Ogniowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona Ogniowa."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona Ogniowa

2 Zagrożenie budynków związane z pożarem
2 Palność czy dany materiał może się palić Zapalność jak i kiedy się zapali Rozprz – jak szybko rozprzestrzeniaja się płomienie Emisja ciepła jaka będzie łączna ilość ciepła Zagrożenie budynków związane z pożarem Aby powstał pożar potrzebne są trzy składniki: Paliwo + Tlen + Energia Podstawowe parametry pożarowe materiałów które wpływają na powyższe składniki to: Palność czy materiał może się zapalić Zapalność jak i kiedy się zapali Rozprzestrzenianie się płomienia jak szybko rozchodzą się płomienie Emisja ciepła jaka ilość ciepła się uwalnia

3 Rozwój pożaru, rozgorzenie jest momentem krytycznym
It is important for the people to escape from the building before flash-over starts. With many low-Euroclass (D, E) products in the building flash-over may happen within minutes after ignition (sometimes even 1-2 minutes). On the other hand high-Euroclass (B, C) products delay flash-over for many minutes (e.g. 20 minutes) providing sufficient time for escape. However, even if this time is long if the building is full of smoke with no visibility and thus lost orientation then there is no chance to find the correct route for escape. Rozwój pożaru, rozgorzenie jest momentem krytycznym °C rozgorzenie wygaśnięcie Zapalenie Pożar rozwinięty Rozgorzenia Rozprzestrzenianie się płomienia, Wydzielanie ciepła np. EN (SBI) stygnięcie zapalenie i e.g. EN ISO czas

4 Rozwój pożaru w budynkach
T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s 4 Rozwój pożaru w budynkach Aktywny sposób walki z pożarem: wyposażanie budynku w narzędzia pozwalające na wykrywanie i gaszenie ognia. Bierny sposób walki z pożarem: odizolowanie pomieszczeń w których rozprzestrzenia się ogień poprzez stosowanie oddzieleń przeciwpożarowych, tj. ścian, stropów, zamkniętych otworów. Powoduje to opóźnienie rozprzestrzeniania się ognia w budynku i dodatkowy czas na ewakuację mieszkańców. Ochrona przeciwpożarowa (fire prevention): minimalizowanie źródeł zapłonu i edukacja mieszkańców i operatorów budynku. * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN

5 Regulacje lokalne dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków ion
T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s 5 Regulacje lokalne dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków ion Unia Europejska przedstawiła harmonijną klasyfikację produktów konstrukcyjnych i budowlanych co ułatwia procedury badawcze produktów na rynki Europejskie. Klasyfikacja odporności ogniowej materiałów budowlanych jest regulowana na poziomie lokalnym. Regulacje dotyczące klasy reakcji na ogień Euroclass są także ustalane na rynkach lokalnych. * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN

6 Odporność ogniowa a klasa reakcji na ogień
6 Odporność ogniowa a klasa reakcji na ogień

7 Klasa Reakcji na Ogień This presentation was compiled by Jarek Chmielarski in Aug as an APDR* objective and contains (among others) argumentation for Armaflex Ultima, specially for the Swiss market, in opposition to currently requested non-halogen products (like NH/Armaflex) [slide 31]. * APDR = Annual Performance & Development Review

8 T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s
8 Klasa reakcji na ogień Klasyfikacja reakcji na ogień „Euroklasa wyrobu”, wskazuje czy i jak wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn jak szybko się pali i ile energii przy tym wytwarza. Klasyfikacja reakcji na ogień przeprowadzana jest na podstawie normy PN-EN * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN

9 Euroklasy EN 13501-1 Istnieje 7 klasyfikacji dla wyrobów budowlanych:
T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s 9 Euroklasy EN Istnieje 7 klasyfikacji dla wyrobów budowlanych: * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN

10 T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s
1010 Symbole Euroclass właściwości* A1 Nie przyczynia się do pożaru A2 Znikomy udział w pożarze , brak rozprzestrzeniania się ognia z miejsca początku pożaru B Bardzo niski udział w pożarze , brak rozprzestrzeniania się ognia z miejsca początku pożaru C Limitowany udział w pożarze D Akceptowany udział w pożarze E Akceptowana reakcja na ogień w przypadku małego pożaru F Brak wymogów dotyczących reakcji na ogień * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN

11 T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s
1111 Klasy dodatkowe właściwości* s s1 = brak/małe powstawanie dymu s2 = średnie powstawanie dymu s3 =wysokie powstawanie dymu d d0 = brak płonących kropelek/cząsteczek podczas 600 sek. d1 = płonące kropelki/cząsteczki występujące niedłużej niż 10 sek. podczas 600 sek. d2 = brak ustalonych właściwości * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN

12 Metody badawcze dla klasyfikacji EN 13501-1 Eurolass
1212 A d d i t i o n a l s l i d e ( a t t h e r e a d y , i n r e s e r v e ) i f m o r e d e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n E u r o c l a s s c l a s s i f i c a t i o n s y s t e m i s n e e d e d . Metody badawcze dla klasyfikacji EN Eurolass standard test A1 A2 B C D E EN ISO 1182 Niepalny piec X EN ISO 1716 Ciepło spalania brutto (gross heat of combustion ) (calorific value) EN ISO 13823 Test SBI (pojedynczy płonący element) EN ISO Mały płomień palnika

13 Wyroby budowlane posiadają klasyfikację Euroclass przyznaną na podstawie testów SBI i testu małego płomienia palnika. Picture from SBI test of standardised 25 mm thickness x  22 mm FEF tube. Gas fire through sand bed in the corner simulates a fire scenario in the building. EN 13823, Pojedynczy Płonacy Element(SBI) – l główny test dla określenia cipla uwalnianego i emisji dymu EN ISO , test palności małego płomienia

14 1414 A d d i t i o n a l s l i d e ( a t t h e r e a d y , i n r e s e r v e ) i f m o r e d e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n S B I - t e s t i n g i s n e e d e d . T h i s t e s t c h a m b e r i s A r m a c e l l ’ s o w n i n M ü n s t e r . A r m a c e l l h a s a l o t o f e x p e r i e n c e w i t h S B I - t e s t i n g , a f e w h u n d r e d t e s t s a r e r u n e v e r y y e a r . SBI – komora testowa

15 no performance determined
A d d i t i o n a l s l i d e ( a t t h e r e a d y , i n r e s e r v e ) i f m o r e d e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n E u r o c l a s s c l a s s i f i c a t i o n s y s t e m i s n e e d e d . 1515 Kryteria klasyfikacji dla palnych linowych izolacji dla rur (otuliny) (Combustible Linear Pipe Insulation) klasa Metoda badawcza Kryteria izolacji (limit) Dodatkowe klasyfikacje BL EN and FIGRA ≤ 270 W/s i LFS < krawędź preparatu i THR600s ≤ 7,5 MJ Produkcja dymu I płonących kropelek/cząsteczek EN ISO exposure = 30 s Frozprzestrzenianie płomienia ≤ 150 mm podczas 60 s CL FIGRA ≤ 460 W/s i THR600s ≤ 15 MJ Produkcja dymu i płonących kropelek/cząsteczek DL FIGRA ≤ 2100 W/s THR600s ≤ 100 MJ EL exposure = 15 s Frozprzestrzenianie płomienia ≤ 150 mm podczas 20 s Fpłonące kropelki/cząsteczki FL no performance determined LFS = boczne rozprzestrzenianie płomienia(w teście SBI)

16 Brak ustalonych właściwości
A d d i t i o n a l s l i d e ( a t t h e r e a d y , i n r e s e r v e ) i f m o r e d e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n E u r o c l a s s c l a s s i f i c a t i o n s y s t e m i s n e e d e d . 1616 Kryteria klasyfikacji dla palnej płaskiej izolacji (płyty) klasa Metoda badawcza Kryteria klasyfikacji (limit) Dodatkowe klasyfikacje B EN and FIGRA ≤ 120 W/s i LFS < krawędź preparatu i THR600s ≤ 7,5 MJ Produkcja dymu i płonących kropelek/cząsteczek EN ISO exposure = 30 s rozprzestrzenianie płomienia ≤ 150 mm podczas 60 s C FIGRA ≤ 250 W/s i THR600s ≤ 15 MJ D FIGRA ≤ 750 W/s E exposure = 15 s rozprzestrzenianie płomienia ≤ 150 mm podczas 20 s Płonące kropelki/cząsteczki F Brak ustalonych właściwości LFS = boczne rozprzestrzenianie płomienia(w teście SBI)

17 Klasy Odporności Ogniowej
This presentation was compiled by Jarek Chmielarski in Aug as an APDR* objective and contains (among others) argumentation for Armaflex Ultima, specially for the Swiss market, in opposition to currently requested non-halogen products (like NH/Armaflex) [slide 31]. * APDR = Annual Performance & Development Review

18 Klasyfikacja odporności ogniowej
T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s 1818 Klasyfikacja odporności ogniowej Elementy budowlane , takie jak dachy, ściany, podłogi, klasyfikowane są na podstawie swojej odporności na ogień w warunkach odzwierciedlających przebieg pożaru. Jest to system klasyfikacji REI Kryteria podstawowe które uwzględnia się dla wyznaczania odporności ogniowej to: R - nośność ogniowa E - szczelność ogniowa I - izolacyjność ogniowa Kryteria uzupełniające odporności ogniowej: S – dymoszczelność W –przepuszczalność promieniowania M – odporność na oddziaływanie mechaniczne C – samozamykalność * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN

19 Klasyfikacja odporności ogniowej
T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s 1919 Klasyfikacja odporności ogniowej Klasyfikacja Odporności Ogniowej zależy od tego w jakim czasie dany element konstrukcyjny może wytrzymać pożar rozwinięty zachowując swoją funkcje oddzielającą i/lub nośną Przyjęta nomenklatura jest prosta Wartość liczbowa: czas podawany w minutach , który charakteryzuje odporność ogniową elementów budynku poprzez dwa lub trzy kryteria Kryteria te są oznaczone symbolami R, E, I i wskazują właściwości ogniotrwałe (klasyfikacje) wyrobu po badaniu w założonym czasie odporności ogniowej Np. klasa odporności ogniowej REI 60 oznacza, że element zachowuje swoją nośność ogniową oraz szczelność i izolacyjność ogniową przez 60 min. * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN

20 Klasy odporności ogniowej kryterium R
T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s 2020 Klasy odporności ogniowej kryterium R R – NOŚNOŚĆ OGNIOWA: zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia przy określonych oddziaływaniach mechanicznych na jedną lub więcej powierzchni, podczas podtrzymywania zew. obciążenia przez określony czas bez utraty stabilności konstrukcyjnej Aby ustalić nośność ogniową należy zmierzyć: -prędkość deformacji (badanego obiektu) -jak bardzo obiekt został zdeformowany * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN

21 Klasy odporności ogniowej kryterium E
T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s 2121 Klasy odporności ogniowej kryterium E E- SZCZELNOŚĆ OGNIOWA: zdolność elementu konstrukcji pełniącego funkcję oddzielającą do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, bez przeniesienia ognia na stronę nienagrzewaną w wyniku przeniknięcia płomieni, lub gorących gazów. Aspekty kryteriów skuteczności działania dla szczelności ogniowej E -zapalenie tamponu bawełnianego - średnice pęknięć i otworów - wystąpienie i utrzymywania się płomienia na stronie nienagrzanej * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN

22 Klasy odporności ogniowej kryterium I
T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s 2222 Klasy odporności ogniowej kryterium I I –IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA: zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, bez znaczącego przepływu ciepła ze strony nagrzewanej na stronę nienagrzewaną Aby ustalić izolacyjność ogniową należy zmierzyć: -czy przyrost temperatury średniej jest większy niż ° C od średniej temperatury początkowej -czy przyrost temperatury w jakimkolwiek momencie badania jest większy niż 180° C od średniej temperatury początkowej * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN

23 Odporność ogniowa Versus klasa reakcji na ogień
T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s 2323 Odporność ogniowa Versus klasa reakcji na ogień Poprzez dobór produktów o wysokiej klasie reakcji na ogień (Euroklasa A1, A2, B) opóźniamy moment intensywnego rozwoju pożaru rozgorzenia i fakt zapalenia nowych elementów. Poprzez utrzymanie wysokiej odporności ogniowej elementów przegród budowlanych (REI 120, EI120) opóźniamy rozprzestrzenianie się pożaru w budynku na inne strefy pożarowe przez przegrodę. * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN

24 Testy Ogniowe This presentation was compiled by Jarek Chmielarski in Aug as an APDR* objective and contains (among others) argumentation for Armaflex Ultima, specially for the Swiss market, in opposition to currently requested non-halogen products (like NH/Armaflex) [slide 31]. * APDR = Annual Performance & Development Review

25 Badania odporności ogniowej
2525 Badania odporności ogniowej Warunki ogrzewania i atmosfera w piecu powinny być dostosowane do standardów zawartych w EN W trakcie badania odporności ogniowej utrzymuje się wzrost temperatury w piecu do ponad 1000° C w ciągu 360 minut w ściśle określony sposób, zgodnie z krzywą normową Temperatury

26 Badania odporności ogniowej
T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s 2626 Badania odporności ogniowej Celem badań jest pomiar zdolności barier szczelinowych w danym obiekcie do bycia odpornym na rozprzestrzenianie się ognia z jednej strony na drugą. Reprezentacyjna próbka bariery jest poddana specyficznym temperaturom i ciśnieniu. Ta metoda badawcza jest musi być używana zgodnie z wytycznymi EN Standardy te nie dotyczą barier szczelinowych zawierających przejścia instalacyjne. (penetration seals) Te elementy powinny być badane zgodnie z wytycznymi EN * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN

27 T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s
2727 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – uszczelnianie przejść instalacyjnych EN :2010 Piec do badań odporności pionowej Ściana * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN

28 T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s
2828 Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych – uszczelnianie przejść instalacyjnych EN :2010 Piec do badań odporności poziomej (podłoga)

29 T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s
2929 Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych – uszczelnianie przejść instalacyjnych EN :2010 Armaflex Protect Satnowisko badawcze

30 Badanie odporności ogniowej dla Armaflex Protect
T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s 3030 Badanie odporności ogniowej dla Armaflex Protect EN :2010 Badanie przejścia z izolacją Armaflex Protect Armaflex Protect Ściana nie wystawiona na ogień podczas badania Uszczelnienie pomiędzy izoalcją Armaflex Protect i ścianą w doskonalym stanie: brak nieszczelności * Dla symboli A,B, C, D, E, s1 oraz s2 niniejszy opis nie jest formalną częścią EN

31 Badanie odporności ogniowej dla Armaflex Protect
3131 T h i s s l i d e g i v e s y o u a n o v e r v i e w o f E u r o c l a s s s y m b o l s Badanie odporności ogniowej dla Armaflex Protect

32 Armaflex Protect po testach ogniowych

33 Armaflex Protect wyniki badań
Każde pojedyncze przejście Armaflex Protect wyniki badań Prüfbericht Nr Aniage 3-6 Minuten M37 M38 M39 5 4 10 1 17 15 7 3 36 20 18 9 57 25 28 77 30 38 32 93 35 46 64 106 40 49 89 118 45 51 112 129 50 53 139 55 116 142 60 58 145 65 110 147 70 61 117 152 75 63 123 157 80 68 141 160 85 69 150 163 90 154 95 72 155 164 100 165 105 168 81 169 170 115 172 120 94 177 173 121 178 174 122 180 175 181 Badany element (Armaflex Protect) utrzymał kryteria: I izolacjyjność ogniowa i E szczelność ogniowa zgodnie z EN Wzrost temperatury nie przekroczył w żadnym miejscu <- 180° C w czasie badania w ciągu 120 min.

34 Przejścia instalacyjne, regulacje prawne
Otwory w przegrodach przeciwpożarowych, przez które przechodzą instalacje kablowe i rurowe powinny być zabezpieczone przez systemy ochrony przejść instalacyjnych. Zasady dotyczące zabezpieczania przejść są regulowane lokalnie.

35 Bezpieczne w czasie pożaru?
x

36 Bezpieczne w czasie pożaru!
ü

37 Dziękuję


Pobierz ppt "Ochrona Ogniowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google