Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moduł V Monitorowanie wskaźników

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moduł V Monitorowanie wskaźników"— Zapis prezentacji:

1 Moduł V Monitorowanie wskaźników

2 Hurtownia danych – raporty, mierniki i wskaźniki
System STRADOM jest w końcowej fazie budowy. Uzgadniane i testowane są narzędzia monitorowania: zestaw wskaźników dziedzinowych dla zarządzania strategicznego na poziomie dziadzin, usług publicznych i programów strategicznych. zestaw wskaźników zadaniowych dla zadań budżetowych na podstawie kategorii produktów i wprowadzanie wartości mierników w okresach rejestracji

3 Koordynator dziedziny
Wskaźniki dziedzinowe Dla każdej dziedziny zarządzania zdefiniowano od kilku od kilkudziesięciu wskaźników, które – gromadzone sukcesywnie - pozwolą na diagnozę stanu i obserwację zmian zachodzących w dziedzinie. Katalog wskaźników oferuje wskaźniki dla monitorowania usług publicznych, parametryzacji i oceny stopnia realizacji celów szczegółowych programów strategicznych, z których koordynator może dokonać wyboru odpowiednich wskaźników dla danej usługi lub programu. Koordynatorzy dziedzin wprowadzają wartości wszystkich mierników potrzebnych do obliczenia wartości wskaźników swojej dziedziny (najczęściej w okresach rocznych). Jeśli koordynator dziedziny lub programu nie znajdzie w Katalogu wskaźnika, którego potrzebuje może zdefiniować odpowiednie mierniki oraz zdefiniować wskaźnik, podając wzór, który pozwoli obliczyć wartość brakującego wskaźnika.

4 Określenie okresu monitorowania miernika służącego do obliczenia wartości wskaźnika dziedziny

5 Wprowadzanie wartości dla mierników służących do obliczenia wartości wskaźnika dziedziny

6 Wartości wybranych wskaźników dla dziedziny Transport

7 Analiza wartości wskaźnika w czasie - fragment raportu dla wskaźnika dziedziny Transport

8 Aktualizacja wartości wskaźników w zadaniach budżetowych
Koordynator zadania Aktualizacja wartości wskaźników w zadaniach budżetowych Wprowadzenie wartości mierników produktów potrzebnych do obliczenia wybranych wskaźników produktów zadań odbywa się najczęściej w okresach miesięcznych. Aktualizacja wartości mierników dla zadań (produktów) odbywa się analogicznie, jak dla mierników dziedzin.

9 Koniec www.mjup.krakow.pl


Pobierz ppt "Moduł V Monitorowanie wskaźników"

Podobne prezentacje


Reklamy Google