Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRUPA A 1.Korzystając z prawa Coulomba oblicz natężenie pole elektrycznego w odległości R od nieskończonego pręta, naładowanego z gęstością liniową ładunku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRUPA A 1.Korzystając z prawa Coulomba oblicz natężenie pole elektrycznego w odległości R od nieskończonego pręta, naładowanego z gęstością liniową ładunku."— Zapis prezentacji:

1 GRUPA A 1.Korzystając z prawa Coulomba oblicz natężenie pole elektrycznego w odległości R od nieskończonego pręta, naładowanego z gęstością liniową ładunku. 2.Zakładając, że źródło SEM  o oporze wewnętrznym r jest obciążone opornikiem R pokaż, że moc wydzielona na tym oporniku będzie największa dla R=r. 3.Oblicz współczynnik indukcji własnej kabla koncentrycznego o promieniach a i b. 4.Oblicz zależności I(t) w obwodzie szeregowym zwierającym L, R,  po zamknięciu obwodu. 5.Korzystając z modelu Bohra obliczyć wyrażenie na promień pierwszej orbity w atomie wodoru. GRUPA B 1.Oblicz pojemność kondensatora cylindrycznego o promieniach a i b. 2.Oblicz zależności U(t) oraz I(t) podczas ładowania kondensatora w szeregowym obwodzie R, C, . 3.Udowodnij prawo Biota – Savarta – Laplace’a zakładając, że 4.Wykazać, że zmienne pole E spełnia równanie falowe. 5.Korzystając z modelu Bohra obliczyć wyrażenie na różnice energii w atomie wodoru w stanach n i k (wzór Balmera).

2 GRUPA A 1.Wyprowadź wzór na pojemność kondensatora płaskiego. Oblicz jednostkę pojemności w układzie CGS. 2.Korzystając z twierdzenia Stokesa oblicz różniczkową formę prawa Ampera. 3.Narysuj zależność zdolności emisyjnej CDC dla trzech różnych temperatur. Korzystając z wykresu uzasadnij prawo Stefana. 4.Oblicz przekładnię transformatora. 5.Wyprowadź wzór na prąd przesunięcia. GRUPA B 1.Korzystając z wyrażenia na siłę Coulomba wykaż, że pole tej siły jest zachowawcze. 2.Korzystając z twierdzenia Gaussa oblicz różniczkową formę prawa Gaussa. 3.Oblicz pojemność kondensatora kulistego (sferycznego). 4.Opisz własności ferromagnetyków. Narysuj i zinterpretuj krzywą namagnesowania pierwotnego. 5.Korzystając z prawa Ohma w postaci wektorowej oblicz oporność przewodnika w kształcie walca o długości L i polu podstawy S

3 GRUPA A 1.Wyprowadź wzór na pojemność kondensatora płaskiego. Oblicz jednostkę pojemności w układzie CGS. 2.Wykazać, że zmienne pole E spełnia równanie falowe. 3.Narysuj zależność zdolności emisyjnej CDC dla trzech różnych temperatur. Korzystając z wykresu uzasadnij prawo Stefana. 4.Korzystając z modelu Bohra obliczyć wyrażenie na różnice energii w atomie wodoru w stanach n i k (wzór Balmera). 5.Zapisz regułę Lenza i podaj jej zastosowanie. GRUPA B 1.Oblicz pojemność kondensatora kulistego (sferycznego). 2.Korzystając z modelu Bohra obliczyć wyrażenie na promień pierwszej orbity w atomie wodoru. 3.Korzystając z prawa Coulomba oblicz natężenie pole elektrycznego w odległości R od nieskończonego pręta, naładowanego z gęstością liniową ładunku. 4.Wyprowadź wzór na energię zgromadzoną w kondensatorze. 5.Korzystając z prawa Ohma w postaci wektorowej oblicz oporność przewodnika w kształcie walca o długości L i polu podstawy S


Pobierz ppt "GRUPA A 1.Korzystając z prawa Coulomba oblicz natężenie pole elektrycznego w odległości R od nieskończonego pręta, naładowanego z gęstością liniową ładunku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google