Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRUPA A Korzystając z prawa Coulomba oblicz natężenie pole elektrycznego w odległości R od nieskończonego pręta, naładowanego z gęstością liniową ładunku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRUPA A Korzystając z prawa Coulomba oblicz natężenie pole elektrycznego w odległości R od nieskończonego pręta, naładowanego z gęstością liniową ładunku."— Zapis prezentacji:

1 GRUPA A Korzystając z prawa Coulomba oblicz natężenie pole elektrycznego w odległości R od nieskończonego pręta, naładowanego z gęstością liniową ładunku . Zakładając, że źródło SEM  o oporze wewnętrznym r jest obciążone opornikiem R pokaż, że moc wydzielona na tym oporniku będzie największa dla R=r. Oblicz współczynnik indukcji własnej kabla koncentrycznego o promieniach a i b. Oblicz zależności I(t) w obwodzie szeregowym zwierającym L, R,  po zamknięciu obwodu. Korzystając z modelu Bohra obliczyć wyrażenie na promień pierwszej orbity w atomie wodoru. GRUPA B Oblicz pojemność kondensatora cylindrycznego o promieniach a i b. Oblicz zależności U(t) oraz I(t) podczas ładowania kondensatora w szeregowym obwodzie R, C, . Udowodnij prawo Biota – Savarta – Laplace’a zakładając, że Wykazać, że zmienne pole E spełnia równanie falowe. Korzystając z modelu Bohra obliczyć wyrażenie na różnice energii w atomie wodoru w stanach n i k (wzór Balmera).

2 GRUPA A Wyprowadź wzór na pojemność kondensatora płaskiego. Oblicz jednostkę pojemności w układzie CGS. Korzystając z twierdzenia Stokesa oblicz różniczkową formę prawa Ampera. Narysuj zależność zdolności emisyjnej CDC dla trzech różnych temperatur. Korzystając z wykresu uzasadnij prawo Stefana. Oblicz przekładnię transformatora. Wyprowadź wzór na prąd przesunięcia. GRUPA B Korzystając z wyrażenia na siłę Coulomba wykaż, że pole tej siły jest zachowawcze. Korzystając z twierdzenia Gaussa oblicz różniczkową formę prawa Gaussa. Oblicz pojemność kondensatora kulistego (sferycznego). Opisz własności ferromagnetyków. Narysuj i zinterpretuj krzywą namagnesowania pierwotnego. Korzystając z prawa Ohma w postaci wektorowej oblicz oporność przewodnika w kształcie walca o długości L i polu podstawy S

3 GRUPA A Wyprowadź wzór na pojemność kondensatora płaskiego. Oblicz jednostkę pojemności w układzie CGS. Wykazać, że zmienne pole E spełnia równanie falowe. Narysuj zależność zdolności emisyjnej CDC dla trzech różnych temperatur. Korzystając z wykresu uzasadnij prawo Stefana. Korzystając z modelu Bohra obliczyć wyrażenie na różnice energii w atomie wodoru w stanach n i k (wzór Balmera). Zapisz regułę Lenza i podaj jej zastosowanie. GRUPA B Oblicz pojemność kondensatora kulistego (sferycznego). Korzystając z modelu Bohra obliczyć wyrażenie na promień pierwszej orbity w atomie wodoru. Korzystając z prawa Coulomba oblicz natężenie pole elektrycznego w odległości R od nieskończonego pręta, naładowanego z gęstością liniową ładunku . Wyprowadź wzór na energię zgromadzoną w kondensatorze. Korzystając z prawa Ohma w postaci wektorowej oblicz oporność przewodnika w kształcie walca o długości L i polu podstawy S


Pobierz ppt "GRUPA A Korzystając z prawa Coulomba oblicz natężenie pole elektrycznego w odległości R od nieskończonego pręta, naładowanego z gęstością liniową ładunku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google