Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA podsumowująca projekt „Równy start w przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego” I Liceum Ogólnokształcące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA podsumowująca projekt „Równy start w przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego” I Liceum Ogólnokształcące."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA podsumowująca projekt „Równy start w przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego” I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyszków, dnia 20 czerwca 2011 r.

2 „Równy start w przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego’’ projekt realizowany przez Powiat Wyszkowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Poddziałania 9.1.2 Projekt zapewnił rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wyszkowski Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie, Szkole Filialnej SOSW z siedzibą w DPS dla dzieci w Gaju „Fiszorze”, Szkole Filialnej SOSW z siedzibą w DPS dla dzieci w Niegowie, I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Wyszkowie, –o nowe „innowacyjne” formy nauczania, cechujące się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, –specjalistyczne zajęcia zwiększających zdolności adaptacyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku szkół, –a także o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Równy start w przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego’’ projekt realizowany przez Powiat Wyszkowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Poddziałania 9.1.2 Projekt umożliwił: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych, podnoszenie umiejętności językowych, społecznych, wzmocnienie samodzielności młodych ludzi. Projekt zapewnił: bezpłatne dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, doradztwo i opiekę pedagogiczno –psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym w wypadnięciem z systemu oświaty, dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych,, nauk przyrodniczo – matematycznych.

4 „Równy start w przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego’’ projekt realizowany przez Powiat Wyszkowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Poddziałania 9.1.2 CEL GŁÓWNY PROJEKTU Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty służących rozwojowi lokalnemu i zwiększeniu szans życiowych i zawodowych uczniów. DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE 66 zadań realizowanych w okresie wrzesień 2010 - sierpień 2011 r., dla 506 uczestników (294 uczennic i 212 uczniów), rekrutacja uczestników, zarządzanie i obsługa projektu, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wyjazdy studyjne i wyjścia studyjne, innowacyjne formy kształcenia, zajęcia indywidualne, konsultacje z doradcami zawodowymi, pedagoga szkolnego, spotkania grupowe z doradcami zawodowymi nt. planowania kariery, zajęcia służące nabywaniu umiejętności społecznych, grupowy trening antystresowy, indywidualne doradztwo. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Równy start w przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego’’ projekt realizowany przez Powiat Wyszkowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Poddziałania 9.1.2 WARTOŚĆ WSPARCIA Ogółem: 727 179,33 PLN 39 zadań realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie i szkołach filialnych: 153 uczestników (52 uczennic i 101 uczniów), 291 787,01 PLN, 1 907,05 PLN 1 uczestnika. 25 zadań realizowanych w I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Wyszkowie: 353 uczestników (242 uczennice i 111 uczniów), 318 877,32 PLN, 903,34 PLN /1 uczestnika, rekrutacja uczestników 4 500,00 PLN, zarządzanie 112 015,00 PLN i obsługa projektu 50 397,00 PLN

6 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Równy start w przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego’’ projekt realizowany przez Powiat Wyszkowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Poddziałania 9.1.2 REZULTATY PROJEKTU: 4 szkoły prowadzące kształcenie ogólne, które zrealizowały projekty rozwojowe, 215 uczniów (156 uczennic i 59 uczniów) wykazujących problemy w nauce objętych doradztwem, 153 uczniów niepełnosprawnych objętych zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi oraz specjalistycznymi służącymi wyrównywaniu dysproporcji, 80 uczniów (48 uczennic i 32 uczniów) zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty objętych opieką pedagogiczno-opiekuńczą, 215 uczniów (155 uczennic i 60 uczniów) posiada zaplanowaną ścieżkę kariery zawodowej, u 130 uczniów (96 uczennic i 34 uczniów) wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki, chemii, fizyki, historii i rysunku, u 82 uczniów (55 uczennic i 27 uczniów) wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego, u 32 uczniów (18 uczennic i 14 uczniów) wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki. W realizację zadań merytorycznych projektu zaangażowanych było 80 nauczycieli, pedagogów, terapeutów, trenerów instruktorów i rehabilitantów.

7 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Równy start w przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego ’’ projekt realizowany przez Powiat Wyszkowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Poddziałania 9.1.2 Projekt realizowany od 01.09.2010 r. do 31.08.2011 r. Wartość projektu: 819 242,73 PLN Kwota dofinansowania: 697 106,32 PLN Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 122 136, 41 PLN Zespół Projektowy: Kierownik Projektu – Maria Chmielińska Koordynator Projektu – Edyta Jarosz Koordynator Projektu – Władysław Klimaszewski Pracownik ds. monitoringu i ewaluacji – Agnieszka Krakowiecka Pracownik ds. promocji i rozliczeń – Beata Kaczyńska Obsługa zamówień publicznych – Anna Szymborska Obsługa kadrowo-płacowa – Anna Murza Obsługa finansowo-księgowa – Iwona Szulęcka, Sylwia Rudnicka

8 Dziękuję Zespołowi Projektowemu za współpracę i wszystkim osobom bezpośrednio zaangażowanym w realizację projektu. Jest to nasz wspólny sukces. Dziękuję Państwu za uwagę. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyszków, 20 czerwca 2011 r.


Pobierz ppt "KONFERENCJA podsumowująca projekt „Równy start w przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego” I Liceum Ogólnokształcące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google