Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKAJI NARODOWEJ w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKAJI NARODOWEJ w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania."— Zapis prezentacji:

1

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKAJI NARODOWEJ w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562) Na podstawie art.. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. Zm. 2) ) Rozdział 4 Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum 2. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzony egzamin obejmujący: 1) W części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych, 2) W części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych 3) W części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, z uwzględnieniem § 149 - Ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnych”. § 35. 1. Uczniowie (słuchacze) przystępują do części trzeciej egzaminu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. 2. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń (słuchacz) przystępuje z zakresu języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

3 1.Uczę się ponieważ muszę 2. Uczę się niemieckiego bo miałem od 4 do 6 klas 3. Będę mieć opanowany w przyszłości 4. Lubię panią od języka niemieckiego 5. Chcę mieć dobra średnią 6. Ponieważ mam kolegów w Niemczech

4 7. Uczę się aby jak najlepiej zdać 8. Ponieważ będę mógł pomóc komuś z Niemiec jeżeli będzie np.: pytał o drogę 9. Ponieważ może mi się przydać w starszych klasach 10. Ponieważ chcę zwiększyć swoją wiedzę o językach obcych 11. Bo mama każe 12. Aby przejść do następnej klasy

5 12. Chcę umieć jakieś obce języki 13. Bo lubię język niemiecki 14. Aby ludzie nie pomyśleli że jestem nieukiem z języka niemieckiego 15. Wolę go od języka angielskiego 16. Ponieważ gdy będę szukał pracy, to potrzebna będzie mi znajomość języka obcego 17. Chcę sprawić rodzicom radość

6 ♦♦♦Jeżeli chcesz nauczyć się języka niemieckiego ♦♦♦ ♦ Ucz się go systematycznie, tzn. codziennie przynajmniej 15 minut. Systematyczność przynosi lepsze efekty niż co drugi dzień po pół godziny, czy raz w tygodniu po 3 godziny. Uwaga: Jeśli chcesz zostać germanistą ucz się codziennie minimum godzinę (w klasie drugiej LO dwie godziny, w klasie trzeciej LO 3 godziny). ♦ Załóż zeszyt zdań, wypowiedzi i słówek. Zapisz ich wersje niemiecką i - obok - zapisz lub narysuj wersję polską. Zaglądaj do niego codziennie. Powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj...

7 ♦ Mów w języku niemieckim głośno i codziennie. ♦ Mów w języku niemieckim głośno i codziennie. Nie pomijaj żadnej okazji, żeby rozmawiać w tym języku. Nie pomijaj żadnej okazji, żeby rozmawiać w tym języku. Nie przejmuj się błędami, chodzi o pokonanie bariery Nie przejmuj się błędami, chodzi o pokonanie bariery lęku przez swobodnym wypowiadaniem się. lęku przez swobodnym wypowiadaniem się. ♦ Bądź aktywny. Zmuszaj nauczyciela, żeby właśnie ciebie zapytał. Nie nauczysz się języka niemieckiego czekając, aż ktoś cię do tego zmusi. ♦ Słuchaj wielokrotnie tych samych tekstów nagranych na kasetach magnetofonowych, płytach CD, w audycjach telewizyjnych. powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj teksty za kasetą. Powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj fragmenty tekstów na pamięć. ♦♦♦Jeżeli chcesz nauczyć się języka niemieckiego ♦♦♦ cd..

8 ♦ Śpiewaj niemieckie piosenki. Nawet dziecięce i „bezsensowne”. ♦ Ucz się również w parach, z kolegą, koleżanką, omawiając tekst, czy prowadząc dialog zamieniajcie się rolami: raz ty raz partner stawia pytania lub udziela odpowiedzi odnośnie tekstu albo mówi daną rolę w dialogu. ♦ Jeżeli masz kłopoty z ortografią, pisz wyrazy kilka razy. ♦♦♦Jeżeli chcesz nauczyć się języka niemieckiego ♦♦♦ cd..

9 Dzięki znajomości języków obcych uczeń może: Poznać nowych ciekawych ludzi. Poznać nowych ciekawych ludzi. Zdobyć doświadczenie. Zdobyć doświadczenie. Rozwijać swoje zainteresowania. Rozwijać swoje zainteresowania. Czuć się pewniej, odważniej, pozbyć się kompleksów. Czuć się pewniej, odważniej, pozbyć się kompleksów. Zrozumieć poglądy, myśli i pragnienia innych. Zrozumieć poglądy, myśli i pragnienia innych. Wybrać wiele ciekawych dróg życiowych. Wybrać wiele ciekawych dróg życiowych.

10 Stać się bardziej otwartym i tolerancyjnym. Stać się bardziej otwartym i tolerancyjnym. Być samowystarczalnym - nie trzeba nikogo prosić o pomoc ta umiejętność daje niezależność. Być samowystarczalnym - nie trzeba nikogo prosić o pomoc ta umiejętność daje niezależność. Wykształcić w sobie pozytywną postawę wobec innych języków i kultur. Wykształcić w sobie pozytywną postawę wobec innych języków i kultur. Rozumieć rozwój języka ojczystego i kultury ojczystej. Rozumieć rozwój języka ojczystego i kultury ojczystej. Podnieść swoją sprawność w zakresie czterech sprawności językowych: Podnieść swoją sprawność w zakresie czterech sprawności językowych: - słuchania ze zrozumieniem, - mówienia, - czytania ze zrozumieniem, - pisania. Znajomość cd..

11 Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKAJI NARODOWEJ w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google