Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanisława Ossowska Duchowość w działaniu Otwarte Spotkania Czwartkowe – Nadarzyn, 1 września 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanisława Ossowska Duchowość w działaniu Otwarte Spotkania Czwartkowe – Nadarzyn, 1 września 2005."— Zapis prezentacji:

1 Stanisława Ossowska Duchowość w działaniu Otwarte Spotkania Czwartkowe – Nadarzyn, 1 września 2005

2 1. Motywy podjęcia tematu 2. Działanie jako istota ludzkiego życia 3. Zasady działania w świetle teorii naukowych 4. Zasady działania w świetle religii System wartości jako podstawowy wyznacznik ludzkich działań Znaczenie dobra i zła 5. Model działania jako rezultat teorii naukowych i religii 6. Refleksje końcowe Duchowość w działaniu

3 2. Działanie jako istota ludzkiego życia Jakość działania - cecha działania ludzi i wytworów ich działalności w procesie życia i tworzenia. Dotyczy ona zarówno działania jako procesu, jak i ducha oraz materii zaangażowanych w tym działaniu, a także jego skutków. Jakość działania jest wyrazem miłości człowieka do innych ludzi, odpowiedzialności za innych ludzi i eksploatowane dobra (zasoby naturalne ziemi, którymi zostaliśmy obdarowani przychodząc na świat).

4 Jakość odzwierciedla szacunek człowieka dla innych, troskę i dbałość o ich, a tym samym o nasze, wspólne DOBRO. Wyraża się w wymaganiach od siebie samego i aktywności, a więc w zaangażowaniu danego nam potencjału w procesie tworzenia wspólnego dobra oraz w sensowności podejmowanych działań, staranności, przejawiającej się w czynach ludzi i rezultatach ich pracy świadczonej na rzecz innych ludzi.

5 Jakość jest miarą miłości, odzwierciedlającą stosunek jednego człowieka do drugiego człowieka, jednych ludzi do innych ludzi, jednego podmiotu działania ludzkiego do drugiego podmiotu działalności ludzkiej. Wymaga ona przede wszystkim: - dobrej woli, - kompetencji, - możliwości działania.

6 3. Zasady działania w świetle teorii naukowych Składowe działania: a) cele b) rzeczy i relacje między nimi c) czynności d) metody e) techniki i technologie

7 Ideowy schemat działania w świetle teorii naukowych

8

9

10 Nurtujące pytania: Dlaczego - mimo znajomości metodyki postępowania, precyzyjnego określenia celów działania i spełnienia wszystkich warunków wyspecyfikowanych w ramach bytów materialnych - nie osiągamy zamierzonych celów? Dlaczego wiele działań przebiega inaczej niż się tego spodziewamy?

11 Próba odpowiedzi: - ludzkie ograniczenia (nie zawsze wszystko widzimy) - nie zawsze potrafimy porozumieć się w pełni z innymi - nigdy nie jesteśmy w stanie w pełni ogarnąć i opisać rzeczywistości - w trakcie prac nad problemem odsłaniają się przed nami nowe obszary wcześniej niewidoczne - nie zawsze mamy czas i ochotę na empatyczne spojrzenie na potrzeby innych ludzi - nie zawsze zależy nam na usatysfakcjonowaniu drugiego człowieka i udzieleniu stosownej porady, jeśli ta godzi w nasz interes

12 4. Zasady działania w świetle religii We wszelkim ludzkim działaniu konieczna jest ludzka życzliwość, pokora, miłość do innych ludzi i chęć dzielenia się z innymi tym, czym zostaliśmy obdarowani (zdolności, talent, wiedza). Podstawą wyzwolenia wielkiego potencjału drzemiącego w każdym człowieku, drzemiącego w ludziach, jest szansa realizowania wartości istotnych dla człowieka. Energia ludzi, moc ich ducha, chęci działania i współdziałania, dobrej woli mają ogromną siłę sprawczą.

13 Nie ma jakości bez MIŁOŚCI Nie ma jakości bez ODPOWIEDZIALNOŚCI Nie ma jakości bez systemu WARTOŚCI Nie ma jakości bez WIEDZY Nie ma jakości bez dobrej WOLI Nie ma jakości bez WYMAGAŃ wobec siebie samego Byty niematerialne jakości działania

14 5. Model działania jako rezultat teorii naukowych i religii J M = COFMeT, Oznaczenia: J M - jakość materialnych czynników jakości działania C - cele O - obiekty F - funkcje Me - metody T - techniki i technologie

15 J N = MO4W, Oznaczenia: J N - jakość niematerialnych czynników jakości działania M - miłość do innych ludzi O - odpowiedzialność W - uznawany system wartości W - wiedza W - wola działania (dobra) W - wymagania wobec siebie samego 4W

16 J N = MO4W J M = COFMeT Model działania w świetle nauki i religii

17 6. Refleksje końcowe „Szukasz prawdy ale bez tajemnic liścia bez drzewa wiedzy bez zdziwienia boisz się oprzeć na tym czego nie można dotknąć zaczynasz od sukcesu wielki i zbędny nie milczysz ale pyskujesz o Bogu chcesz być kochany ale sam nie umiesz kochać myślisz że sobie zawdzięczasz wyrzuty sumienia nie wiesz że dowodem na istnienie jest to że tego dowodu nie ma inteligentny i taki niemądry” Jan Twardowski - Rachunek dla dorosłego, s. 29

18 Stanisława Ossowska Duchowość w działaniu e-mail: ossowska@hoga.pl tel./fax (0-22) 729-92-81/82


Pobierz ppt "Stanisława Ossowska Duchowość w działaniu Otwarte Spotkania Czwartkowe – Nadarzyn, 1 września 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google