Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia osobowe ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń oszczędnościowych, fundusze emerytalne przymusowe i dobrowolne rozwiązania z różnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia osobowe ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń oszczędnościowych, fundusze emerytalne przymusowe i dobrowolne rozwiązania z różnych."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia osobowe ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń oszczędnościowych, fundusze emerytalne przymusowe i dobrowolne rozwiązania z różnych państw świata. Wiktor Czarnomski Jakub Stawski

2 Ubezpieczenia osobowe
ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe ubezpieczenia życiowe ubezpieczenia życiowe, w których wypłata następuje na końcu trwania ubezpieczenia ubezpieczenia życiowe połączone z inwestycją w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym ubezpieczenia życiowe o charakterze ochronnym, w których wypłata następuje tylko w przypadku śmierci ubezpieczenia wypłacane w formie renty umowy posagowe o charakterze ochronno-oszczędnościowym

3 Trochę o ubezpieczaniach oszczędnościowych
Zminimalizowana ochrona ubezpieczeniowa Cel: gromadzenie środków finansowych Wypłacanie oszczędności zależne od: Sytuacja życiowa Warunki umowy Śmierć w trakcie umowy Rozwiązanie umowy podczas jej trwania Koniec okresu trwania ubezpieczenia

4 Charakterystyka Polisy oszczędnościowe – produkt wykorzystujący korzyści prawne ubezpieczenia np. odroczenie podatku Belki lub wypłata zstępnym wartości polisy bez podatku spadkowego Składka inwestowana Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK) Okres liczony w latach lub do określonego wieku. W przypadku śmierci wypłacana większa z kwot: (Wartość polisy)*1,1 lub 1,2 Suma wpłaconych składek Po zakończeniu umowy wypłacana jest wartość polisy (jak w każdej innej umowie, w przypadku wcześniejszego zerwania potrącane są kary)

5 Przykłady Oferta polisy oszczędnościowej PKO:
Polisa oszczędnościowa jest grupowym ubezpieczeniem na życie i dożycie w PZU SA z zyskiem w skali roku 3,73% bez tzw. podatku Belki, co odpowiada zyskowi z lokaty oprocentowanej 4,60% w skali roku (podana wysokość oprocentowania odpowiada lokacie bankowej przed podatkiem od dochodów kapitałowych w wysokości 19%). Możliwe jest łączenie lokaty z polisą, dochód z polisy nie podlega bowiem opodatkowaniu od zysków kapitałowych.

6 Oferta polisy oszczędnościowej Lukas Banku (Antidotum PRO)
Produkt ten łączy w sobie cechy rocznej lokaty oszczędnościowej i polisy ubezpieczeniowej na życie. Oprocentowanie polisy jest niezależne od warunków rynkowych i zmian stóp procentowych. Polisa oszczędnościowa Antidotum PRO jest ubezpieczeniem na życie o charakterze lokaty terminowej. Wskaźnik ubezpieczeniowy wynosi 6,075% i odpowiada lokacie rocznej o stałym oprocentowaniu 7,5%.

7 UFK Fundusze kapitałowe związane z ubezpieczeniami
Łączą ochronę ubezpieczeniową i gromadzenie (oraz pomnażanie) oszczędności Pozwalają na indywidualne kształtowanie charakteru inwestycji Swoboda wyboru funduszy Swoboda wysokości przekazywanej składki

8 UFK Wykupienie dwóch produktów może obniżać koszty transakcyjne
i administracyjne – w przeciwieństwie do standardowych ubezpieczeń opłata administracyjna pobierana jest jako stała kwota, co ma duże znaczenie przy wysokiej sumie ubezpieczenia. Podatek od zysków kapitałowych naliczany jest dopiero na końcu inwestycji niezależnie od liczby Konwersji. Po śmierci ubezpieczonego środki otrzymuje osoba uposażona – brak podatku od spadku. Podwójna opłata za zarządzanie: opłata administracyjna pobierana przez ubezpieczyciela oraz opłata pobierana przez fundusz. Brak przejrzystości w podziale wartości oszczędności na inwestycję i na ubezpieczenie. Dodatkowe bardzo wysokie opłaty w przypadku wcześniejszej wypłaty zgromadzonego kapitału.

9 Fundusze emerytalne Fundusz emerytalny jest rodzajem funduszu inwestycyjnego nastawionym na długoterminowe oszczędzanie. Udział może być przymusowy lub dobrowolny

10 Przymus! W Polsce ZUS (do zamiany na OFE) lub KRUS (rolniczy)
OFE podobno niezależne (zabranie 40% składek w 2013 roku) Składki lub finansowane z podatków

11 Składki na przykładzie Niemiec
1wszy filar: obligatoryjny, finansowany z obowiązkowych składek (19,9% wynagrodzenia brutto). Istnieją dedykowane plany emerytalne dla grup zawodowych. Do 2040 można odpisać 100% składek od podatku 2gi filar: nieobligatoryjny. 14% ludności w wieku produkcyjnym posiada produkt 2giego filaru. Najczęściej organizowane przez pracodawcę. 3ci filar: (Riester-Rente) 20% ludności w wieku produkcyjnym. Są dobrowolne, indywidualne i organizowane przez podmioty prywatne.

12 Skład na przykładzie Finlandii
1wszy filar: zarządzany przez prywatne firmy. Wysokość składki zależy od wieku. Odprowadzany z wynagrodzenia (21,6%) 2gi filar: grupowe dobrowolne plany emerytalne. Mało popularne. 3ci filar: Dobrowolne indywidualne plany emerytalne, oferowane wyłącznie przez towarzystwa ubezpieczeniowe operujące na terenie Finlandii i monitorowane przez fińskiego regulatora.

13 Podsumowanie


Pobierz ppt "Ubezpieczenia osobowe ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń oszczędnościowych, fundusze emerytalne przymusowe i dobrowolne rozwiązania z różnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google