Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy informatyczne wprowadzenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy informatyczne wprowadzenie"— Zapis prezentacji:

1 Systemy informatyczne wprowadzenie
mgr inż. Marek Malinowski Zespół Matematyki i Fizyki Wydz. BMiP PW Płock

2 Systemy informatyczne
- usprawnienia

3 Systemy informatyczne
- elementy technik informacyjnych Techniki informacyjne (także techniki informacyjno- komunikacyjne) są technikami związanymi ze: zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, rozdzielaniem, prezentacją informacji Dziedzina wiedzy obejmująca informatykę, telekomunikację i inne techniki powiązane z informacją

4 Systemy informatyczne
System informacyjny - charakterystyka ELEMENTY SKŁADOWE STRUKTURA ZASOBY Nadawcy i odbiorcy informacji Zbiory informacji Kanały informacyjne Metody i techniki przetwarzania informacji Funkcjonalna Informacyjna Techniczna Przestrzenna Konstrukcyjno- technologiczna Ludzkie Informacyjne Proceduralne Techniczne

5 Systemy informatyczne
System informacyjny – elementy składowe nadawcy i odbiorcy informacji – fizyczne (ludzkie i systemy komputerowe), organizacyjne (np. komórki obiektu gospodarczego) i prawne podmioty uczestniczące w przekazie i wymianie informacji zbiory informacji – zestawy wiadomości (w różnej postaci) generowane przez nadawców kanały informacyjne – trasy przepływów informacyjnych: określają nadawców i odbiorców informacji, miejsca przeznaczenia i ramy czasowe metody i techniki przetwarzania informacji – zalgorytmizowane procedury obróbki zbiorów informacji

6 Systemy informatyczne
System informacyjny – struktura funkcjonalna– zbiór zadań i celów systemu i ich wzajemnych współzależności informacyjna– składa się z zasobów informacyjnych (zbiory danych wraz z algorytmami ich przetwarzania) techniczna– utworzona z zastosowanych w przetwarzaniu środków technicznych; powinna zapewnić realizację funkcji i obsługiwać zbiory danych przestrzenna – rozmieszczenie obiektów systemu w trzech poprzednich strukturach konstrukcyjno-technologiczna – istota konstrukcji systemu i stosowanych w nim technik przetwarzania informacji

7 Systemy informatyczne
System informacyjny – zasoby ludzkie - użytkownicy pełniący role nadawców i odbiorców oraz adresaci technik informacyjnych Informacyjne – zbiory danych przeznaczone do przetwarzania (bazy danych, metod, modeli, wiedzy) proceduralne- algorytmy, procedury, oprogramowanie techniczne – sprzęt komputerowy, sieci telekomunikacyjne, nośniki danych

8 Systemy informatyczne
System informatyczny - charakterystyka System informatyczny – część systemu przetwarzania informacji, w której procesy przetwarzania danych i procesy komunikacji realizowane są z wykorzystaniem technik informatycznych

9 Systemy informatyczne
System informatyczny - elementy Zasoby osobowe Elementy organizacyjne Elementy informacyjne Sprzęt - urządzenia służące do: przechowywania informacji do komunikacji między i ze sprzętowymi elementami systemu odbierania informacji ze świata zewnętrznego – czujniki, kamery itp. wpływania na świat zewnętrzny – elementy wykonawcze, np. sterowniki, roboty przemysłowe itp.. Oprogramowanie

10 Systemy informatyczne
Podstawowe struktury danych Struktura danych – sposób składowania danych w systemie komputerowym, by mogły być efektywnie wykorzystane – odpowiedni dobór wpływa na wydajność algorytmu Podstawowe struktury danych Rekord – grupa danych takiego samego lub różnego typu Tablica – dane są dostępne za pomocą kluczy w postaci numerów Lista – składa się z połączonych ze sobą w łańcuch komórek z danymi Drzewo – w naturalny sposób reprezentuje hierarchię danych Stos – struktura abstrakcyjna LIFO Kolejka – struktura abstrakcyjna FIFO

11 Systemy informatyczne
Podstawowe struktury danych - przykłady

12 Systemy informatyczne
Podstawowe struktury danych - przykłady

13 Systemy informatyczne
Podstawowe struktury danych - przykłady Terminologia związana z drzewami: korzeń – droga – rodzic – potomek – liść – poddrzewo – poziom - drzewo binarne – obchód

14 Systemy informatyczne
Podstawowe struktury danych - przykłady

15 Systemy informatyczne
Podstawowe struktury danych - przykłady

16 Systemy informatyczne
Podstawowe struktury danych - przykłady

17 Systemy informatyczne
Algorytmika - terminologia

18 Systemy informatyczne
Algorytmika - terminologia

19 Systemy informatyczne
Algorytmika - terminologia

20 Systemy informatyczne
Algorytmika – złożonośc obliczeniowa Pytanie - ? ? ? Jaki związek ma prezentowany wykres z informatyką?

21 Systemy informatyczne
Algorytmika – złożonośc obliczeniowa Z wykresu wynika - minimalny koszt (czas) przy wzrastających N gwarantują : funkcje kN, N3, ... N5, a jeszcze lepiej log N

22 Systemy informatyczne
Algorytmika – złożonośc obliczeniowa

23 Systemy informatyczne
Algorytmika – złożonośc obliczeniowa

24 Systemy informatyczne
Algorytmika – złożonośc obliczeniowa Pytanie ??? Jak dowieść czegoś o wszystkich algorytmach dla problemu P

25 Systemy informatyczne
Algorytmika – złożonośc obliczeniowa

26 Systemy informatyczne
Algorytmika – złożonośc obliczeniowa

27 Systemy informatyczne
Oprogramowanie

28 Systemy informatyczne
Oprogramowanie

29 Systemy informatyczne
Oprogramowanie

30 Systemy informatyczne
Oprogramowanie


Pobierz ppt "Systemy informatyczne wprowadzenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google