Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leczenie systemowe, rak piersi i rak płuca Aleksandra Łacko Katedra Onkologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leczenie systemowe, rak piersi i rak płuca Aleksandra Łacko Katedra Onkologii."— Zapis prezentacji:

1 Leczenie systemowe, rak piersi i rak płuca Aleksandra Łacko Katedra Onkologii

2 Wydolność leczenia onkologicznego Chirurgia 22/100 RT17/100 Chemioterapia5/100 Leczenie skojarzone CT/Chir/RT Leczenie celowane

3 Leczenie systemowe ChemioterapiaHormonoterapiaImmunoterapia –Przeciwciała –Immunotoksyny –Radioimmunoterapia –IL, IFN, LAK Leczenie celowane –Inhibitory przekazu sygnału –Inhibitory angiogenezy –Przeciwutleniacze –Inhibitory metallomatriksproteinaz Terapia genowa

4 Chemioterapia CT monolekowa vs wielolekowa Zasady doboru cytostatyków Cel leczenia Współczynnik ryzyko/korzyść Współczynnik ryzyko/korzyść Toksyczność leczenia Leczenie systemowe vs miejscowe Leczenie systemowe + miejscowe= leczenie skojarzone

5 Chemioterapia Zasady doboru cytostatyków –Leki o różnym mechaniźmie działania –Leki nie dające oporności krzyżowej –Których toksyczność nie nakłada się –Podawane w maksymalnych tolerowanych dawkach w odpowiednim rytmie

6 Chemioterapia Cele leczenia –Radykalna vs paliatywna CT choroby w stadium uogólnienia (pierwotna)CT choroby w stadium uogólnienia (pierwotna) CT uzupełniającaCT uzupełniająca Rak piersi Rak jelita grubego Rak jajnika CT neoadiuwantowaCT neoadiuwantowa Rak piersi NDRP Nowotwory u dzieci Skojarzona z RTSkojarzona z RTDRP Nowotwory regionu głowy i szyi

7 Chemioterapia Nowotwory, w których CT- jako samodzielna metoda leczenia stosowana jest z intencją wyleczenia –Ostre białaczki –Chłoniaki –Choroba trofoblastyczna –Nowotwory germinalne –Nowotwory u dzieci

8 LECZENIE SYSTEMOWE MOŻLIWOŚCI WYLECZENIA * ALL- dzieci ± 60% - dorośli ± 30% * AML - ± 40%* N. lite - dzieci ± 80% * HD - ± 80%* N. zarodkowe ± 80% * NHL - ± 30%* CCT > 90%

9 Chemioterapia Nowotwory, w których CT w skojarzeniu z innymi metodami leczenia onkologicznego jest stosowana z założeniem radykalnym –Rak piersi –Rak jajnika –Rak jelita grubego –Mięsaki tkanek miękkich u dzieci –DRP –Nowotwory u dzieci

10 POWIKŁANIA PO CT 0(dni)571421 mies,lata CT Opóźnione N&W Neutropenia Zespół śluzówkowy Infekcje Powikłania metaboliczne Niedokrwistość Kolejny cykl CT Powikłania późne

11 Toksyczność CT, CT/RT w leczeniu nowotworów regionu głowy i szyi Zapalenie śluzówek –CT- 40-50% –RT- 60% –CT+RT- 80%

12 ZAPALENIE ŚLUZÓWEK JAMY USTNEJ Postępowanie –Zapobieganie –Monitorowanie –Wczesne leczenie przeciwgrzybicze –Inne leki

13 RAK PIERSI

14 Rak piersi Najczęstszy nowotwór u kobiet Rosnący trend umieralności i zachorowalności 10 981 nowych zachorowań /2000 Etiologia –Płeć –Wiek –Rodzinne występowanie r.p. w młodym wieku –Pierwsza miesiączka w młodym wieku –Późna menopauza –Długotrwała HTZ –Choroby proliferacyjne piersi –Nosicielstwo mutacji BRCA1 BRCA2

15 RAK PIERSI - POLSKA EPIDEMIOLOGIA 1978 1993 1996 Zachorowalność4860 8416 9681  15%  15%  49%  49% Umieralność3312 4381 4738  8%  8%  43%  43% % Zachorowalność / umieralność 68% 52% 49% 68% 52% 49%

16 Rak piersi- schemat badań profilaktycznych (dla kobiet bez objawów i dodatkowych czynników ryzyka) Co 12-24 m 1/12 m 1/ miesiąc >49 Nie* 1/12 m 1/ miesiąc 40-49 Nie 1/36 m 1/ miesiąc 1/ miesiąc20-40MMG BADANIE LEKARSKIE SAMOBADANIEWIEK

17 Rak piersi-patomorfologia Raki przedinwazyjne –Rak przewodowy –Rak zrazikowy Raki inwazyjne (naciekające) –Rak przewodowy –Rak zrazikowy –Rak rdzeniasty –Rak śluzotwórczy –Rak cewkowy –Inne rzadkie typy

18 Rak piersi- ocena st. zaawansowania System stopniowania (AJCC-2003) System stopniowania (AJCC-2003) –T (guz) –N (węzły chłonne) –M (przerzuty odległe)

19 Rak piersi- ocena st. zaawansowania Tx- tu nie może być oceniony T0- brak tu Tis- carcinoma in situ T1- tu < 2 cm T2 - tu >2 cm, ale > 5 cm T3 - tu > 5 cm T4- tu każdej wielkości naciekający ścianę klp lub skórę – T4a- naciek ściany klp –T4b-obrzęk, owrzodzenie, guzki satelitarne w skórze –T4c- T4a i T4b –T4d- rak zapalny

20 Rak piersi- ocena st. zaawansowania Nx- regionalnych LN nie można ocenić N0- brak przerzutów w LN N1- przerzuty do ruchomych LN pachowych po stronie guza N2- przerzuty do nieruchomych LN pachowych po stronie guza, lub w klinicznie jawnych LN piersiowych wewn (jeśli przerzuty w LN pachowych są klinicznie nie stwierdzone) –N2a- przerzuty do nieruchomych LN pachowych po stronie guza –N2b-przerzuty w klinicznie jawnych LN piersiowych wewn (jeśli przerzuty w LN pachowych są klinicznie nie stwierdzone) N3- przerzuty w LN podobojczykowych po stronie guza lub klinicznie jawnych LN piersiowych wewn po stronie guza przy obecności klinicznie jawnych przerzutów w LN pachy po stronie guza lub przerzuty w Lnnadobojczykowych po stronie guza, z zajęciem lub bez zajęcia LN piersiowych wewn lub pachowych

21 Rak piersi-czynniki rokownicze Wiek Stan menopauzalny Typ histol. I st. złośliwości (G) Liczba zajętych przez nowotwór węzłów chłonnych Stopień ekspresji ER i PgR Stopień ekspresji receptora HER2

22 Rak piersi-leczenie Przedinwazyjny rak piersi –Rak przewodowy in situ (DCIS) –Rak zrazikowy in situ (LCIS) Inwazyjny rak piersi –Operacyjny (stopień I, II część chorych w stopniu IIIA) –Nieoperacyjny (część chorych w stopniu IIIA, wszystkie chore w stopniu IIIB) Uogólniony rak piersi (stopień IV)

23 Rak piersi-leczenie raka przedinwazyjnego LCIS –Obserwacja (ryzyko powstania raka inwazyjnego-20% w okresie 15 lat) Badanie kliniczne co 6-12 m przez 5 lat, MMG co 12 m MMG co 12 mDCIS –Mastektomia prosta (zajęcie >2 kwadrantów) –Oszczędzające leczenie chirurgiczne –TAM w leczeniu uzupełniającym (ER/PgR+)

24 Rak piersi-leczenie raka inwazyjnego w stopniu I, IIA i IIB Leczenie chirurgiczne –Mastektomia+ limfadenektomia pachowa –Oszczędzające (wycięcie guza z marginesem tk. zdrowych + limfadenektomia pachowa +RT Leczenie uzupełniające –Chemioterapia –Hormonoterapia –Radioterapia

25 Leczenie chirurgiczne –Mastektomia+ limfadenektomia pachowa –Oszczędzające (wycięcie guza z marginesem tk. zdrowych + limfadenektomia pachowa +RT Limfadenektomia – usunięcie węzłów chłonnych piętra I, II i III Limfadenektomia – usunięcie węzłów chłonnych piętra I, II –Cecha N0 –Największy wymiar guza < 3 cm –Doświadczenie chirurgicznie Ocena węzła wartowniczego

26 Rak piersi-uzupełniające leczenie systemowe Czynniki decydujące o wskazaniach do systemowego leczenia uzupełniającego –pTNM –Liczba zajętych przerzutowo węzłów chłonnych –Cecha G –ER i PgR –Stan menopauzalny –Wiek –Choroby przebyte i współistniejące

27 Rak piersi-uzupełniające leczenie systemowe, grupy ryzyka Grupa niskiego ryzyka (wszystkie z wymienionych) –Średnica guza <1cm –G1 –ER, PgR + –Wiek >35 lat Grupa wysokiego ryzyka (jeden z wymienionych) –Średnica guza >1cm –G2 lub G3 –ER, PgR - –Wiek <35 lat

28 Rak piersi-uzupełniające leczenie systemowe Hormonoterapia –TAM (20mg/dz-5 lat) w przypadku ER, PgR+ –Kastracja (Chir/RT/ aLHRH)- chore przed menopauzą, ER, PgR+ Chemioterapia –Kwalifikacja pN+, ER/PgR- pN0, z kategorii wysokiego ryzyka nawrotu –Czas leczenia 4-6 miesięcy –Schematy leczenia CMF (cyklofosfamid, metotreksat, 5-fluorouracyl) AC, FAC, EC, FEC (z udziałem antracyklin)

29 Rak piersi-uzupełniająca RT Po chirurgicznym leczeniu oszczędzającym Po mastektomii –Przerzuty w co najmniej 4 węzłach chłonnych –W ocenie patologicznej guz> 5 cm –Dodatnie marginesy chirurgiczne

30 Rak piersi-leczenie raka inwazyjnego w stopniu IIIA i IIIB Stadium pierwotnie operacyjnie (T3N1M0) – leczenie jak w stopniu I i II Stadium pierwotnie nieoperacyjne (każde TN2M0) 1.Pierwotna CT lub HT (3-4 miesiące) 2.Leczenie lokoreginalne a. Radykalna mastektomia lub leczenie oszczędzające b. Radykalna RT (brak RR lub p/wskazania do leczenia chirurgicznego)

31 Rak piersi-leczenie raka uogólnionego (st. IV) i nawrotów po leczeniu pierwotnym Chore z nawrotem miejscowym (wznowa) Chore z uogólnieniem po leczeniu pierwotnym lub uogólnieniem pierwotnym

32 Rak piersi-leczenie nawrotów po leczeniu pierwotnym Stan po pierwotnej mastektomii radykalnej –Wycięcie zmiany w przypadkach kwalifikujących się do leczenia chir i/lub –RTH okolicy ściany klatki piersiowej i okolicznych w. chł z ewentualną dodatkową dawką na okolicę wznowy Stan po pierwotnym leczeniu oszczędzającym –Mastektomia radykalna

33 Rak piersi-leczenie raka uogólnionego (st. IV) Zasady ogólne –W pierwszej kolejności (w przypadkach uzasadnionych) HTH –W przypadku CT – stałe monitorowanie odpowiedzi, działań niepożądanych, PS, stanu ogólnego –Paliatywna radioterapia –Leczenie radioizotopami –bisfosfoniany

34 RAK PŁUCA

35 Polska/rocznie –Zachorowalność ~ 20 000 M ~ 16 000/ K ~ 4000 M ~ 16 000/ K ~ 4000 –Wskaźnik przeżyć 5-letnich <10%

36 RAK PŁUCA- WYNIKI LECZENIA Późne rozpoznanie –Pierwotne zaawansowanie III ~ 40% IV ~ 40% –Zły stan sprawności –Choroby współistniejące –Wiek >65rż ~ 50% >70rż ~ 25% –Ograniczona dostępność RT –Niewielki udział leczenia skojarzonego

37 RAK PŁUCA- POPRAWA WYNIKI LECZENIA Rozpoznanie i ustalenie stopnia zaawansowania –Optymalna kwalifikacja chorych do leczenia –TK/MRI/PET/USG –Mediastinoskopia/wideotorakoskopia Leczenie chirurgiczne Postępowanie skojarzone

38 Rak płuca-typy histopatologiczne Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) 80% –Rak płaskonabłonkowy30% –Rak gruczołowy35% –Rak wielkokomórkowy10% –Inne rzadkie typy histologiczne5% Drobnokomórkowy rak płuca (DRP) 20%

39 Rak płuca- badanie przedmiotowe Wywiad Objawy związane z obecnością guza i miejscowym szerzeniem się nowotworu Objawy ogólne

40 Rak płuca- badanie przedmiotowe Wywiad –Palenie tytoniu –Wywiad rodzinny –Narażenie zawodowe

41 Rak płuca- badanie przedmiotowe Objawy związane z obecnością guza i miejscowym szerzeniem się nowotworu –Kaszel –Duszność –Krwioplucie –Ból w klatce piersiowej –Nawrotowe lub przedłużające się zapalenie płuc –Chrypka –Zaburzenia połykania –Ból barku

42 Rak płuca- badanie przedmiotowe Objawy ogólne –Bóle stawów –Osłabienie ogólne –Ubytek masy ciała –Podwyższenie ciepłoty ciała –Zaburzenie czucia powierzchownego –Objawy zakrzepowego zapalenia żył –Inne objawy zespołów paraneonowotworowych

43 Rak płuca- badanie przedmiotowe Objawy związane ze zwężeniem lub obturacją oskrzeli Powiększenie węzłów chłonnych Objawy płynu w jamie opłucnowej Objawy płynu w worku osierdziowym i naciekania mięśnia sercowego Objawy zespołu żyły głównej górnej Powiększenie wątroby Objawy paraneonowotworowe Objawy ze strony OUN i obwodowego układu nerwowego

44 Rak płuca –diagnostyka radiologiczna Konwencjonalna radiografia –Obecność cienia krągłego –Zmiana zarysu wnęki –Zaburzenia powietrzności o charakterze zarówno rozedmy, jak i niedodmy –Zmiany naciekowe

45 Rak płuca – badania diagnostyczne Badanie cytologiczne plwociny Badanie cytologiczne popłuczyn oskrzelowych Biopsja przez ścianę oskrzeli Badanie cytologiczne wysięku opłucnowego lub/i biopsja opłucnej Biopsja zmienionych węzłów chłonnych Mediastinoskopia Bronchofiberoskopia fluorescencyjna z biopsją Torakoskopia Biopsja ogniska przerzutowego Torakotomia (po wyczerpaniu wszystkich możliwości!!!)

46 Rak płuca- ocena stopnia zaawansowania klinicznego NDRP (TNM) –0TxN0M0 – IAT1N0M0 –IBT2N0M0 –IIAT1N1M0 –IIBT2N1M0, T3N0M0 –IIIAT1 N2 M0; T2N2M0, T3N1M0, T3N2M0 –IIIBkażde T, N3, M0; T4, każde N, M0 –IV każde T, każde N, M1 DRP –LD (stadium choroby ograniczonej) –ED (stadium choroby rozległej)

47 NDRP- ocena stopnia zaawansowania klinicznego T –Tx niemożliwy do oceny –T0 nie stwierdza się guza –T1guz śr<3cm, otoczony miąższem płucnym lub opłucną, bez naciekania oskrzeli głównych –T2 śr>3cm lub zajęcie oskrzela gł w odległości 3cm lub zajęcie oskrzela gł w odległości <2cm od ostrogi gł lub naciekanie opłucnej lub towarzysząca niedodma lub zapalenie płuc dochodzące do okolicy wnęki nie zajmując całego płuca, –T3 każda wielkość guza z naciekaniem: ściany klp, przepony, opłucnej śródpiersiowej, osierdzia lub guz oskrzela głównego <2cm od ostrogi głównej lub guz z niedodmą lub zapaleniem całego płuca –T4 każda wielkość guza z naciekaniem: śródpiersia, serca, wielkich naczyń, tchawicy, przełyku, kręgów, ostrogi głównej lub wysięk opłucnowy lub zmiany satelitarne w obrębie tego samego płuca co ognisko pierwotne N –Nx niemożliwe do oceny –N0 nie stwierdza się przerzutów w węzłach chłonnych –N1przerzuty w w.chł. okołooskrzelowych i/lub wnękowych po stronie guza –N2 przerzuty w w.chł. śródpiersia po stronie guza i/lub w. rozwidlenia tchawicy –N3 przerzuty w w.chł. śródpiersia lub wnęki po stronie przeciwnej, pod m.pochyłym lub nadobojczykowych po stronie guza M –Mx niemożliwa do oceny –M0 brak przerzutów odległych –M1 obecne przerzuty odległe

48 NDRP-PRZEŻYCIA Operacyjny NDRP- 20% 5 OS-30% Nieoperacyjny NDRP-80% 5 OS-3% 8,4%

49 NDRP- leczenie Chirurgia –Radykalna –Jako element leczenia skojarzonego Radioterapia –Radykalna –Jako element leczenia skojarzonego –Paliatywna Chemioterapia –Jako element leczenia skojarzonego –Paliatywna

50 NDRP- stadium operacyjne vs nieoperacyjne Stopnie zaawansowania kwalifikujące do Stopnie zaawansowania kwalifikujące do pierwotnego leczenia chirurgicznego –I, II, IIIA (N1) Stopnie zaawansowania pierwotnie nieoperacyjne –IIIA (N2)- CT przedoperacyjna –IIIB- CT/RT lub RT lub CT –IV- –IV- paliatywna CT

51 NDRP Czynniki ograniczające skuteczność leczenia chirurgicznego –Obecność mikroprzerzutów –Nieradykalna resekcja guza pierwotnego

52 NDRP Metody zmierzające do poprawy wyników leczenia: –Leczenie przedoperacyjne RTCTCT/RT –Leczenie pooperacyjne RTCT –Skojarzona RT+CT

53 NDRP Leczenie uzupełniające (pooperacyjne) –RT Obecność kom. npl w linii cięcia chir. Niewiarygodne oznaczenie cechy pN2 Dawka 55-65 Gy –CT Brak wskazań

54 NDRP Leczenie przedoperacyjne- CT- pIIIA (pN2) –2 lub 3 cykle CT opartej o DDP –Konieczna ocena odpowiedzi po każdym cyklu leczenia –Leczenie chirurgiczne po ustąpieniu objawów toksyczności hemotologicznej i/lub 21 dni po podaniu ostatniego cyklu CT

55 NDRP Skojarzona CT/RT (IIIB)- jednoczasowa lub sekwencyjna –T4 i każde N lub każde T i N3 –1 lub 2 cykle CT przed RT –Program CT zawierający DDP (cisplatynę) + –Winorelbina lub, –Winblastyna lub, –Windezyna lub, –Etopozyd

56 NDRP CT paliatywna w IV st. zaawansowania –Dobry stan sprawności –Ubytek masy ciała <10% –Możliwość obiektywnej oceny odpowiedzi RT paliatywna –Dawka 20 Gy w 5 frakcjach lub 30 Gy w 10 frakcjach –Obszar: guz pierwotny z marginesem 2 cm

57 Drobnokomórkowy Rak Płuca 20-25% wszystkich nowotworów płuca Szybki wzrost Wczesny rozsiew Szybka selekcja klonów chemioopornych Złe wyniki leczenia Chemio i radiowrażliwość

58 DRP-wyniki leczenia

59 Drobnokomórkowy Rak Płuca Klasyfikacja zaawansowania –Stadium choroby ograniczonej (LD)20-30% –Stadium choroby rozległej (ED)-70-80%

60 Drobnokomórkowy Rak Płuca LD –Zmiany w obrębie połowy klp oraz w –Węzłach chłonnych wnęk (jedno lub obustronnie) i –Śródpiersia (jedno lub obustronnie) i –Nadobojczykowych (po stronie guza i przeciwnej) –Wysięk opłucnowy po stronie guza ED (zmiany nie mieszczące się w definicji ED)

61 DRP- stadium LD vs ED Ocena guza –TK, MR, Rtg, endoskopia, cytologia płynu osierdziowego i opłucnowego Ocena regionalnych węzłów chłonnych –TK, MR, endoskopia, mediastinoskopia, torakoskopia, EUS, BAC Ocena narządów stanowiących potencjalną lokalizację przerzutów –USG, TK jb; scyntygrafia, TK mózgu, biopsja szpiku, biopsja nadnerczy przy kwalifikacji do leczenia skojarzonego

62 DRP-leczenie Chemioterapia wielolekowa Chemioterapia wielolekowa + RT klp (LD) Chemioterapia wielolekowa + RT klp (LD) + RT OUN (CR)

63 DRP-leczenie skojarzone Wznowa miejscowa w LD po CT >50% CT+RT daje lepsze wyniki leczenia niż CT, u chorych w stadium LD –CT-3OS8.9% –CT+RT 3OS14.3% (Pignon JP, Arriagada: N Eng J Med. 1992)

64 DRP-leczenie skojarzone Schemat CT Schemat RT –Naprzemiennie –Jednoczasowo –sekwencyjnie Dawki i frakcjonowanie RT Rola PCI w leczeniu skojarzonym

65 DRP-leczenie skojarzone CT+RT>CT Perry i wsp. JCO 1999 –MOS 15m vs 11 m –2OS 28% vs 12% CT+HF-RT> CT+RT Turrisi i wsp. N Engl J Med. 2000 –2OS 47% vs 41% –5OS 26% vs 16% CT+wczesna RT> CT+późna RT Johnson i wsp. JCO 1998 –5OS 25% vs 16%

66 DRP-leczenie skojarzone Program Turrisiego- leczenie jednoczasowe CT(PE) 1234 RT (BID, 2x1,5 Gy do 45 Gy)

67 DRP-leczenie skojarzone Program Arriagady- leczenie sekwencyjne CT(PE) 123456 RT 20Gy 20Gy 15Gy 20Gy 20Gy 15Gy

68 DRP-PCI Zmniejsza częstość nawrotów w OUN –Zależne od dawki Korzyści w czasie przeżycia 5% –Nie wydają się zależne od dawki Neurotoksyczność <10% –Stwierdzane przed RT; +/- 50% PCI Czas i dawki ??

69 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Leczenie systemowe, rak piersi i rak płuca Aleksandra Łacko Katedra Onkologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google