Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Gierałtowice na finiszu! Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Gierałtowice na finiszu! Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Gierałtowice na finiszu! Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności poprzez zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 16 grudnia 2009r.

4 Niebawem minie 5 lat od tego momentu, co stwarza okazję aby podsumować zaawansowanie Projektu.

5 W ramach przedsięwzięcia „Kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” wykonano następujące zadania:

6 „Budowa oczyszczalni ścieków w Przyszowicach”

7 Umowa: NR ZOP- MA/K/05/1/463/2010 z dnia 17.11.2010r. Wykonawca: Instal Kraków S.A. Data zakończenia kontraktu: 31.12.2013r.

8 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyszowicach”

9 Umowa: ZOP- MA/K/05A/1/2096/2012 z dnia 30.11.2012r. Wykonawca: Instal Kraków S.A. Data zakończenia kontraktu: 30.06.2014r. Kontrakt ten okazał się być niezbędny dla dostosowania oczyszczalni ścieków do zapisów dyrektywy unijnej w zakresie usuwania biogenów i został objęty dofinansowaniem ze środków UE.

10 „Kanalizacja sanitarna – sołectwo Gierałtowice”

11 Umowa: ZOP- MA/K/01/1/290/2010 z dnia 29.07.2010r. Wykonawca: PPUH Wolimex Data zakończenia kontraktu: 31.01.2014r. Długość wykonanej kanalizacji sanitarnej: 31 098,63 m Ilość wykonanych przepompowni ścieków: 6

12 „Kanalizacja sanitarna – sołectwo Paniówki”

13 Umowa: ZOP- MA/K/03/1/451/2010 z dnia 09.11.2010 r. Wykonawca: PPUH Wolimex Data zakończenia kontraktu: 31.12.2013. Długość wykonanej kanalizacji sanitarnej: 22 826,33 m Ilość wykonanych przepompowni ścieków: 9

14 „Kanalizacja sanitarna – sołectwo Chudów”

15 Umowa: ZOP- MA/K/04/1/285/2011 z dnia 07.07.2011r. Wykonawca: Konsorcjum: PGNIG Technologie Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazobudowa w Zabrzu – Lider konsorcjum oraz Omnix sp z o.o. – Partner konsorcjum Data zakończenia kontraktu: 05.12.2013r. Długość wykonanej kanalizacji sanitarnej: 13 720,93 m Ilość wykonanych przepompowni ścieków: 6

16 „Kanalizacja sanitarna – sołectwo Przyszowice”

17 Umowa: ZOP- MA/K/02/1/254/2011 z dnia z dnia 06.06.2011r. Wykonawca: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych sp. z o.o. Data zakończenia kontraktu: kontrakt w toku. Długość wykonanej kanalizacji sanitarnej: kontrakt w toku Ilość wykonanych przepompowni ścieków: 7

18 Jak można zauważyć analizując powyższe podsumowanie roboty budowlane trwają jeszcze tylko w sołectwie Przyszowice. Wynika to z realizacji projektu zamiennego w związku z koniecznością ominięcia zmodernizowanego boiska sportowego w Przyszowicach oraz z prowadzeniem prac wykończeniowych na drogach (asfalty).

19 Ogólne zaawansowanie Projektu „Kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” umowa POIS.01.01.00-00-56/08-00 osiągnęło na początku października 2014r. 99%!

20 Dziękujemy za uwagę!

21


Pobierz ppt "Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Gierałtowice na finiszu! Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google