Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sybiracy S ą deccy Karol Gucwa Gerard Michniewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sybiracy S ą deccy Karol Gucwa Gerard Michniewicz."— Zapis prezentacji:

1 Sybiracy S ą deccy Karol Gucwa Gerard Michniewicz

2 Powstanie Zwi ą zku Sybiraków Na S ą decczy ź nie W sierpniu 1989 roku dotarły do Nowego Sącza pierwsze wiadomości o powstających w kraju kołach i oddziałach Związku Sybiraków. W październiku, z inicjatywy Zbigniewa Kmaka, Alojzego Manny i Józefa Janowskiego powstała ośmioosobowa grupa założycielska, która przystąpiła do organizowania Związku. Wielu Sybiraków z Sądecczyzny zapisało się do funkcjonującego już w Krakowie Związku, w Gorlicach lub Zakopanem. Oddział w Nowym Sączu powstał na podstawie uchwały Zarządu Głównego z dnia 15 lutego 1990 roku. Osobną uchwałą członkowie grupy założycielskiej zostali przyjęci w poczet członków Związku. W sierpniu 1989 roku dotarły do Nowego Sącza pierwsze wiadomości o powstających w kraju kołach i oddziałach Związku Sybiraków. W październiku, z inicjatywy Zbigniewa Kmaka, Alojzego Manny i Józefa Janowskiego powstała ośmioosobowa grupa założycielska, która przystąpiła do organizowania Związku. Wielu Sybiraków z Sądecczyzny zapisało się do funkcjonującego już w Krakowie Związku, w Gorlicach lub Zakopanem. Oddział w Nowym Sączu powstał na podstawie uchwały Zarządu Głównego z dnia 15 lutego 1990 roku. Osobną uchwałą członkowie grupy założycielskiej zostali przyjęci w poczet członków Związku.

3 I Walne Zgromadzenie odbyło się 8 kwietnia 1990 roku z udziałem Wiesława Krawczyńskiego - prezesa Zarządu Oddziału w Krakowie. Po referacie wprowadzającym i dyskusji przeprowadzono wybory do zarządu. Pierwszym prezesem został wybrany Zbigniew Kmak. Głównym zadaniem, jakie postawił sobie Zarząd do realizacji, było dotarcie do wszystkich Sybiraków z informacją o Związku i pomocą socjalną, gromadzenie napisanych wspomnień z lat pobytu na Wschodzie, nagłośnienie w prasie lokalnej, radiu „Dobra Nowina" i telewizji kablowej historii i problematyki sybirackiej. W okresie organizacyjnym istniały już dwa koła i zarejestrowanych było 31 członków. II Walne Zgromadzenie Oddziału odbyło się 25 stycznia 1992 roku. Wybrano nowy zarząd. Na prezesa zarządu został wybrany Zbigniew Jeżowski. Liczba członków w okresie pierwszej kadencji wzrosła do 125 osób, liczba kół terenowych do 4. III Walne Zgromadzenie 10 lutego 1996 roku nie przyniosło większych zmian w składzie i funkcjonowaniu zarządu. Na prezesa ponownie wybrano Zbigniewa Jeżowskiego. Od lutego 1997 roku prezesem zarządu Oddziału jest Kazimierz Korczyński. Liczba członków wzrosła do 144. I Walne Zgromadzenie odbyło się 8 kwietnia 1990 roku z udziałem Wiesława Krawczyńskiego - prezesa Zarządu Oddziału w Krakowie. Po referacie wprowadzającym i dyskusji przeprowadzono wybory do zarządu. Pierwszym prezesem został wybrany Zbigniew Kmak. Głównym zadaniem, jakie postawił sobie Zarząd do realizacji, było dotarcie do wszystkich Sybiraków z informacją o Związku i pomocą socjalną, gromadzenie napisanych wspomnień z lat pobytu na Wschodzie, nagłośnienie w prasie lokalnej, radiu „Dobra Nowina" i telewizji kablowej historii i problematyki sybirackiej. W okresie organizacyjnym istniały już dwa koła i zarejestrowanych było 31 członków. II Walne Zgromadzenie Oddziału odbyło się 25 stycznia 1992 roku. Wybrano nowy zarząd. Na prezesa zarządu został wybrany Zbigniew Jeżowski. Liczba członków w okresie pierwszej kadencji wzrosła do 125 osób, liczba kół terenowych do 4. III Walne Zgromadzenie 10 lutego 1996 roku nie przyniosło większych zmian w składzie i funkcjonowaniu zarządu. Na prezesa ponownie wybrano Zbigniewa Jeżowskiego. Od lutego 1997 roku prezesem zarządu Oddziału jest Kazimierz Korczyński. Liczba członków wzrosła do 144.

4 9 lutego 1992 roku, w bazylice pod wezwaniem Św. Małgorzaty w Nowym Sączu został poświęcony sztandar Sybiraków Ziemi Sądeckiej. Fundatorką sztandaru jest córka zmarłego prezesa Zbigniewa Jeżowskiego, Majka Jeżowska. Msza św. odprawiona w intencji zmarłych na zesłaniu uczciła pamięć wszystkich wywiezionych 10 lutego 1940 roku Polaków. W listopadzie 1993 roku, na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika „Pamięci Sybiraków Ziemi Sądeckiej". Uroczystość zgromadziła rzesze mieszkańców miasta. Poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i młodzieży szkolnej uświetniły obchody. 9 lutego 1992 roku, w bazylice pod wezwaniem Św. Małgorzaty w Nowym Sączu został poświęcony sztandar Sybiraków Ziemi Sądeckiej. Fundatorką sztandaru jest córka zmarłego prezesa Zbigniewa Jeżowskiego, Majka Jeżowska. Msza św. odprawiona w intencji zmarłych na zesłaniu uczciła pamięć wszystkich wywiezionych 10 lutego 1940 roku Polaków. W listopadzie 1993 roku, na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika „Pamięci Sybiraków Ziemi Sądeckiej". Uroczystość zgromadziła rzesze mieszkańców miasta. Poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i młodzieży szkolnej uświetniły obchody.

5 Od lutego 1997 roku prezesem zarządu Oddziału jest Kazimierz Korczyński. Liczba członków wzrosła do 144. Od lutego 1997 roku prezesem zarządu Oddziału jest Kazimierz Korczyński. Liczba członków wzrosła do 144. 12 kwietnia 2002r. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Sączu otrzymał imię ‘’Sybiraków’’. W szkole utworzona została Izba Pamięci, młodzież na lekcjach wychowawczych i lekcjach historii zapoznaje się z historią Sybiraków. Organizowane są liczne konkursy wiedzy historycznej, spotkania z młodzieżą, konkursy poezji, wystawy. Każdego roku organizowany jest ponadregionalny ‘’Marsz pamięci Sybiraków’’. 12 kwietnia 2002r. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Sączu otrzymał imię ‘’Sybiraków’’. W szkole utworzona została Izba Pamięci, młodzież na lekcjach wychowawczych i lekcjach historii zapoznaje się z historią Sybiraków. Organizowane są liczne konkursy wiedzy historycznej, spotkania z młodzieżą, konkursy poezji, wystawy. Każdego roku organizowany jest ponadregionalny ‘’Marsz pamięci Sybiraków’’. Z inicjatywy Pana Prezesa Kazimierza Korczyńskiego powołane zostało Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru, z siedzibą w Zespole Szkół Nr 2. Głównym celem Stowarzyszenia, skupiającego przede wszystkim młodzież i nauczycieli sądeckich szkół, jest podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu, ocalenie od zapomnienia problematyki zsyłek Polaków na Sybir. Stowarzyszenie to ściśle współpracuje ze Związkiem Sybiraków i stopniowo przejmuje obowiązki w zakresie upamiętniania losów zesłańców polskich oraz opieki nad ich grobami i pomnikami.Niezmiernie ważnym przedsięwzięciem było również wydanie publikacji zawierających wspomnienia zesłańców: ‘’ Sybiracy na Sądecczyźnie’’, ‘’Sądeccy Sybiracy w stepach Kazachstanu’’ oraz ‘’Wspomnienia sądeckich Sybiraków.’’ Z inicjatywy Pana Prezesa Kazimierza Korczyńskiego powołane zostało Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru, z siedzibą w Zespole Szkół Nr 2. Głównym celem Stowarzyszenia, skupiającego przede wszystkim młodzież i nauczycieli sądeckich szkół, jest podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu, ocalenie od zapomnienia problematyki zsyłek Polaków na Sybir. Stowarzyszenie to ściśle współpracuje ze Związkiem Sybiraków i stopniowo przejmuje obowiązki w zakresie upamiętniania losów zesłańców polskich oraz opieki nad ich grobami i pomnikami.Niezmiernie ważnym przedsięwzięciem było również wydanie publikacji zawierających wspomnienia zesłańców: ‘’ Sybiracy na Sądecczyźnie’’, ‘’Sądeccy Sybiracy w stepach Kazachstanu’’ oraz ‘’Wspomnienia sądeckich Sybiraków.’’ W celu pozostawienia potomnym miejsc pamięci, z inicjatywy Związku w dniu 17 września 2005r., w 66. rocznicę zdradzieckiej napaści Armii Czerwonej na ziemie kresowe II Rzeczypospolitej, odsłonięto obelisk upamiętniający ofiary na „nieludzkiej ziemi” oraz uroczyście nadano imię Sybiraków mostowi na rzece Kamienicy, przy ul. Tarnowskiej. W celu pozostawienia potomnym miejsc pamięci, z inicjatywy Związku w dniu 17 września 2005r., w 66. rocznicę zdradzieckiej napaści Armii Czerwonej na ziemie kresowe II Rzeczypospolitej, odsłonięto obelisk upamiętniający ofiary na „nieludzkiej ziemi” oraz uroczyście nadano imię Sybiraków mostowi na rzece Kamienicy, przy ul. Tarnowskiej. Organizacja, która wniosła tak ogromny wkład w historię Polski, Organizacja która w każdej chwili służy potomnym wiedzą, doświadczeniem i pomocą w pielęgnowaniu najwyższych wartości patriotycznych i narodowych zasługuje na najwyższe uznanie. Organizacja, która wniosła tak ogromny wkład w historię Polski, Organizacja która w każdej chwili służy potomnym wiedzą, doświadczeniem i pomocą w pielęgnowaniu najwyższych wartości patriotycznych i narodowych zasługuje na najwyższe uznanie.

6 20. lecie utworzenia Związku Sybiraków na Sądecczyźnie -Dzisiaj mamy obowiązek mówić głośno i wyraźnie całej Europie i całemu światu, że zesłańcy Sybiru to setki tysięcy wypędzonych, skazanych na śmierć obywateli Polski, którzy nigdy nie otrzymali zadośćuczynienia za doznane krzywdy- mówił w trakcie uroczystości prezes Korczyński- Sybiracy chcą przekazać w ideowym spadku, nie smutne dziedzictwo wrogości, które przez stulecia kształtowało stosunki Polski ze wschodem, ale pełne optymizmu i twórczego zapału nowe otwarcie zgodne z wymogami jednoczącego się świata. To jest nasze przesłanie w 20. lecie działalności Związku Sybiraków na Sądecczyźnie- podkreślił. -Dzisiaj mamy obowiązek mówić głośno i wyraźnie całej Europie i całemu światu, że zesłańcy Sybiru to setki tysięcy wypędzonych, skazanych na śmierć obywateli Polski, którzy nigdy nie otrzymali zadośćuczynienia za doznane krzywdy- mówił w trakcie uroczystości prezes Korczyński- Sybiracy chcą przekazać w ideowym spadku, nie smutne dziedzictwo wrogości, które przez stulecia kształtowało stosunki Polski ze wschodem, ale pełne optymizmu i twórczego zapału nowe otwarcie zgodne z wymogami jednoczącego się świata. To jest nasze przesłanie w 20. lecie działalności Związku Sybiraków na Sądecczyźnie- podkreślił.

7 Jubileuszowe obchody były okazją do podziękowań i symbolicznego uhonorowania tych, którzy powrócili z „nieludzkiej ziemi", a także ludzi i instytucji wspierających stowarzyszenia zrzeszające Sybiraków. Wręczono odznaczenia „Pro Memoria" oraz wyróżnienia przyznane przez Związek Sybiraków. Jubileuszowe obchody były okazją do podziękowań i symbolicznego uhonorowania tych, którzy powrócili z „nieludzkiej ziemi", a także ludzi i instytucji wspierających stowarzyszenia zrzeszające Sybiraków. Wręczono odznaczenia „Pro Memoria" oraz wyróżnienia przyznane przez Związek Sybiraków.

8 Starosta nowosądecki Jan Golonka uhonorował Złotym Jabłkiem Sądeckim Związek Sybiraków na Sądecczyźnie. Starosta nowosądecki Jan Golonka uhonorował Złotym Jabłkiem Sądeckim Związek Sybiraków na Sądecczyźnie. -Chylę czoło przed Wami, przed Waszą ofiarą i trudem Niech te Złote Jabłko osadzone na granitowej skale będzie symbolem Waszej niezłomności. Dziękujemy Wam za to - mówił starosta nowosądecki wręczając statuetkę na ręce prezesa związku Kazimierza Korczyńskiego. -Chylę czoło przed Wami, przed Waszą ofiarą i trudem Niech te Złote Jabłko osadzone na granitowej skale będzie symbolem Waszej niezłomności. Dziękujemy Wam za to - mówił starosta nowosądecki wręczając statuetkę na ręce prezesa związku Kazimierza Korczyńskiego.

9

10

11 KONIEC


Pobierz ppt "Sybiracy S ą deccy Karol Gucwa Gerard Michniewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google