Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piping Czyli orurowanie i nie tylko. Przepływ = spadek ciśnienia Sieć rurociągów reprezentuje przepływ płynów przez kilka połączonych urządzeń. Jeżeli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piping Czyli orurowanie i nie tylko. Przepływ = spadek ciśnienia Sieć rurociągów reprezentuje przepływ płynów przez kilka połączonych urządzeń. Jeżeli."— Zapis prezentacji:

1 Piping Czyli orurowanie i nie tylko

2 Przepływ = spadek ciśnienia Sieć rurociągów reprezentuje przepływ płynów przez kilka połączonych urządzeń. Jeżeli podana jest wystarczająca ilość natężeń przepływu i ciśnień brakujące parametry mogą zostać wyliczone.

3 Operacje skalujące przepływ jako funkcję ciśnienia Kompresor/ekspander Pompa Rura Zawór regulujący Węzeł ciśnieniowy (pressure node)

4 Pressure node Reprezentuje punkt, w którym następuje zmiana ciśnienia na skutek przepływu przez rurę, zmianę wysokości, przepływu przez zawór, pompę, kompresor itp. Oblicza ciśnienia lub natężenia przepływu zależnie od wprowadzonych danych.

5 Pressure node P1=?P2=?F=? F=f(P1, P2) 3 zmienne, 1 równanie: 2 stopnie swobody Definicje w węzłach są nadrzędne: Ciśnienia i natężenia przepływu w strumieniach przyłączonych do węzłów są zmieniane do wartości zdefiniowanych/obliczonych w węzłach

6 Pressure node Tryby pracy (Mode) 1.Zmienne ciśnienie – Variable pressure 2.Ciśnienie ustalone – Fixed pressure

7 Opcje OpJedn „Node”

8 Flow rate options – Opcje natężeń przepływu Przepływ ustalony – Fixed flow rates –Ustala przepływ przez sąsiedni aparat –Ciśnienie w aparacie od strony węzła jest zmienną Przepływ zmienny –Ustalony przez sąsiedni aparat –Wolny strumień wlotowy/wylotowy – natężenia obliczane przez węzeł Tylko 1 aparat w gałęzi może określać natężenie przepływu. Pozostałe aparaty muszą mieć obliczane spadki ciśnienia.

9 Dopuszczalne ustawienia węzłów

10 Węzeł jako rozdzielacz Ciśnienia wylotowe jak ciśnienie w węźle Tylko jeden strumień wylotowy: free outlet P1=? P2=? F1=? F3=? F4=? F1=F3+F4 F1=f(P1, P2)

11 Zawór regulujący – Control Valve Przeznaczony do regulatorów automatycznych ale można używać do ręcznej regulacji Dostępne tryby pracy: –Ustalone natężenie przepływu dopasuj pozycję zaworu –Ustal położenie zaworu dopasuj natężenie przepływu –Ustal natężenie i położenie dopasuj ciśnienie wylotowe

12 Zawór regulujący – Control Valve

13 C v – współczynnik przepływu zaworu C vc – obliczony współczynnik przepływu (1,25 do 2 x mniejszy od C v ) Dobór C v – Menu: Sizing/Control Valve Jednostki miar USA, SG gęstość względem wody

14 Control Valve - Wsp. przepływu krytycznego c f

15 Regulator - Controller Urządzenie pozwalające dobrać parametr tak by był spełniony założony warunek Parametr zmieniany i warunek mogą dotyczyć strumienia lub aparatu Tryby pracy –Controller off –Feed-forward –Feed-backward

16 Regulator - Controller

17

18 Regulator w trybie Feed-forward Pozwala przenieść informację o obliczonym parametrze strumienia lub aparatu do miejsca gdzie jeszcze nie były prowadzone obliczenia, np.. przekazać moc uzyskaną w turbinie do kompresora

19 Regulator w trybie Feed-forward Pozwala przenieść informację o obliczonym parametrze strumienia lub aparatu do miejsca gdzie jeszcze nie były prowadzone obliczenia, np.. przekazać moc uzyskaną w turbinie do kompresora

20 Regulator w trybie Feed-forward

21 Aparat złożony: kolumna

22 Kolumna destylacyjna Częśc. skropl. Całk. skropl. Zasilanie Produkt dolny Zasilanie 2 Zasilanie 1 Produkt górny Kolumna absorpcyjna (Kolumna ekstrakcyjna) Półka zasilana kocioł skraplacz

23 Model półki uniwersalnej j - ta półka

24 Dekompozycja modelu półki Mieszalnik Rozdzielacz strumieni Równowaga Uniwersalny rozdzielacz faz Boczny odbiór par z półki Boczny odbiór cieczy z półki

25 Stopnie swobody półki Dla modułowych obliczeń sekwencyjnych zdefiniować należy strumienie wlotowe (zasilanie, zasilanie fazą ciekłą, zasilanie fazą gazową ) oraz parametry aparatu, zazwyczaj parametry rozdziału w rozdzielaczach (2), ciśnienie w układzie (1) oraz zapotrzebowanie ciepła (1).

26 Stopnie swobody kolumny Zdefiniujmy dla kolumny –całkowita ilość półek: n t –całkowita ilość strumieni zasilających: n f –całkowita ilość strumieni (odbiorów) bocznych fazy ciekłej: n sl –całkowita ilość strumieni (odbiorów) bocznych fazy gazowej: n sv –całkowita ilość stopni ogrzewania: n q

27 Stopnie swobody kolumny –Suma stopni swobody półek: –Liczba strumieni wewnętrznych –Liczba stopni swobody kolumny

28 Stopnie swobody kolumny Parametry strumieni zasilających liczba parametrów opisujących obiekty – półki: 1.upustowe strumienie boczne ciekłe 2.upustowe strumienie parowe, 3.strumienie ciepła, 4.Ciśnienia panujące na półce Opisuje półki skrajne: na pierwszej półce nie ma strumienia dolotowego cieczy – skład destylatu na ostatniej półce nie ma strumienia dolotowego par – skład wywaru

29 Stopnie swobody kolumny Jako, że faktyczna liczba półek zasilanych n f jest zwykle mniejsza niż suma półek, definiuje się Pozostałe (n t -n f ) są definiowane automatycznie

30 Stopnie swobody kolumny Definiować należy tylko istniejące strumienie boczne: n sl i n sv pozostałe (2n t -(n sl + n sv )) zostaną wprowadzone automatycznie Zakładamy, że zdefiniować musimy tylko istniejące zapotrzebowania ciepła, n q, pozostałe n t -n q zostaną wprowadzone automatycznie. Ostatnim parametrem półek jest ciśnienie i jego wartości należy wstępnie oszacować.

31 Rodzaje kolumn w ChemCADzie Shortcut Column (SHOR) Tower Column (TOWR) Tower Plus Column (TPLS) SCDS Column (SCDS)

32 Prosta kolumna: SHOR 1 strumień wlotowy i 2 wylotowe Metody obliczeń: –Sprawdzające (rating): Fenske-Underwood-Gilliland (FUG) –Projektowe: FUG + lokalizacja zasilania metodą Fenskego FUG + lokalizacja zasilania metodą Kirkbride’a

33 Prosta kolumna: SHOR

34 Kolumna TOWR Tylko do symulacji Do 5 strumieni wlotowych, destylat i wywar + 4 strumienie wylotowe boczne Obliczenia stanu półek z modelu półki Uwzględnia sprawność półki Uwzględnia występowanie niemieszających się składników i dekantację

35 Kolumna TOWR

36 Tower Plus Column TPLS Szczegółowa symulacja kolumny rektyfikacyjnej. Uwzględnia w obliczeniach –Wymianę ciepła, –zapotrzebowanie na parę w kotle –Pompy

37 Kolumna SCDS Szczegółowy wielostopniowy moduł równowag parowo-ciekłych dedykowany głównie dla układów tworzących niedoskonałe mieszaniny Uwzględnia układy 3 fazowe (z dekantacją) Maksymalnie 10 w arkuszu


Pobierz ppt "Piping Czyli orurowanie i nie tylko. Przepływ = spadek ciśnienia Sieć rurociągów reprezentuje przepływ płynów przez kilka połączonych urządzeń. Jeżeli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google