Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS Projekt jest współfinansowany ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS Projekt jest współfinansowany ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej ZUS zajmuje się przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych, dodatków kombatanckich Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej ZUS zajmuje się: pobieraniem i gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobieraniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i przekazywaniem ich do Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzeniem indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek (przedsiębiorców) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Kto wchodzi w skład powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych? Około 15 mln ubezpieczonych, dla których są prowadzone konta, odprowadzane składki (OFE/NFZ), wydawane decyzje dotyczące przyznania renty w przypadku niezdolności do pracy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Kto wchodzi w skład powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych? Około 7,7 mln świadczeniobiorców np. emerytów i rencistów, którzy otrzymują emerytury lub renty. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Kto wchodzi w skład powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych? Około 2,3 mln płatników składek rozliczających składki za siebie i za pracowników. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887 (dostęp: 30.03.2014)http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887

8 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Rejestracja firmy Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika składek (wniosek CEIDG-1 możliwy do wypełnienia on- line) Zobowiązania przedsiębiorcy wobec ZUS W ciągu 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia własnej firmy należy zgłosić się do ubezpieczeń społecznych w ZUS. Można zrobić to przez Internet Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Ubezpieczenia obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie dobrowolne chorobowe Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Pracownicy Jeżeli przedsiębiorca/NGO zdecyduje się zatrudnić pracowników, musi w ciągu siedmiu dni zgłosić ich do ubezpieczeń społecznych w ZUS. Następnie, co miesiąc odprowadzać i rozliczać za nich składki Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Rozliczenie składek Każdy przedsiębiorca, poza opłaceniem składek jest zobowiązany co miesiąc rozliczyć się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego rozlicza składki za siebie i zatrudnionych pracowników – najpierw globalnie za wszystkich zatrudnionych, a następnie indywidualnie za każdego pracownika osobno Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Podstawy wymiaru składek (firma jednoosobowa, bez pracowników) 60% prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego składki „preferencyjne” – 30% wynagrodzenia minimalnego (przez okres pierwszych 2 lat prowadzenia firmy Składki preferencyjne opłaca przedsiębiorca, który w ostatnich pięciu latach nie prowadził innej firmy, a dodatkowo nie świadczy dla byłego pracodawcy tych samych usług, które wykonywał jako pracownik. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Źródło: http://pue.zus.pl/ (dostęp: 02.04.2014)http://pue.zus.pl/


Pobierz ppt "Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS Projekt jest współfinansowany ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google