Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje na temat matury z języka polskiego od 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje na temat matury z języka polskiego od 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 Informacje na temat matury z języka polskiego od 2015 roku

2 Charakterystyka egzaminu Egzamin z języka polskiego Część pisemna Poziom podstawowy 170 min. Część ustna 30 min.

3 Część ustna Egzamin w tej części sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodny z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Egzamin w tej części sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodny z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury. Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury.

4 Część ustna Trwa około 30 minut Trwa około 30 minut Składa się z 3 części: przygotowania, wypowiedzi monologowej (dotyczącej wylosowanego polecenia) i rozmowy z zespołem egzaminującym (na temat monologu) Składa się z 3 części: przygotowania, wypowiedzi monologowej (dotyczącej wylosowanego polecenia) i rozmowy z zespołem egzaminującym (na temat monologu)

5 Część ustna – wypowiedź monologowa Zdający losuje zadanie zawierające tekst kultury (literacki, ikoniczny, z zakresu wiedzy o języku) i odnoszące się do niego polecenie Zdający losuje zadanie zawierające tekst kultury (literacki, ikoniczny, z zakresu wiedzy o języku) i odnoszące się do niego polecenie Ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie wypowiedzi Ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie wypowiedzi Przez 10 minut wygłasza monolog na zadany w poleceniu temat Przez 10 minut wygłasza monolog na zadany w poleceniu temat

6 Część ustna – rozmowa z zespołem egzaminującym Trwa około 5 minut Trwa około 5 minut Dotyczy wyłącznie wygłoszonej przez zdającego wypowiedzi monologowej Dotyczy wyłącznie wygłoszonej przez zdającego wypowiedzi monologowej Ma wyjaśniać, pogłębiać, rozwijać poruszone w monologu kwestie Ma wyjaśniać, pogłębiać, rozwijać poruszone w monologu kwestie

7 Przebieg egzaminu ustnego Przebieg egzaminu Czas trwania Czynności organizacyjne Zdający losuje zadanie egzaminacyjne - Przygotowanie wypowiedzi monologowej Zdający przygotowuje się do wypowiedzi (sporządza konspekt, plan, notatki) Nie więcej niż 15 minut Wypowiedź monologowa Zdający wygłasza monolog (egzaminujący nie mogą przerywać) Około 10 minut Rozmowa Zdający uczestniczy w rozmowie z zespołem egzaminacyjnym Około 5 minut

8 Część ustna - ocenianie Meritum wypowiedzi monologowej – 16 pkt. Meritum wypowiedzi monologowej – 16 pkt. Organizacja wypowiedzi monologowej – 8 pkt. Organizacja wypowiedzi monologowej – 8 pkt. Język i styl wypowiedzi monologowej i rozmowy – 8 pkt. Język i styl wypowiedzi monologowej i rozmowy – 8 pkt. Meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad uczestniczenia w rozmowie – 8 pkt. Meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad uczestniczenia w rozmowie – 8 pkt.

9 Część ustna – ocena Zdający maksymalnie może otrzymać Zdający maksymalnie może otrzymać 40 pkt. Wymagany próg 30 % - 12 pkt. Wymagany próg 30 % - 12 pkt.

10 Część pisemna – poziom podstawowy Egzamin sprawdza umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na rożnych poziomach (część testowa) oraz tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (rozprawka) w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.

11 Część pisemna – poziom podstawowy Zdający otrzymuje jeden arkusz Zdający otrzymuje jeden arkusz Zdający ma 170 minut Zdający ma 170 minut Zdający sam decyduje o rozłożeniu w czasie pracy nad testem i wypracowaniem Zdający sam decyduje o rozłożeniu w czasie pracy nad testem i wypracowaniem

12 Część pisemna - test Składa się z dwóch zestawów Składa się z dwóch zestawów Każdy zestaw obejmuje tekst lub dwa teksty, które łącznie mają nie więcej 500 słów Każdy zestaw obejmuje tekst lub dwa teksty, które łącznie mają nie więcej 500 słów Każdy zestaw obejmuje wiązkę pytać (5-7) zamkniętych i/lub otwartych Każdy zestaw obejmuje wiązkę pytać (5-7) zamkniętych i/lub otwartych Tekst ma charakter publicystyczny, popularnonaukowy lub polityczny Tekst ma charakter publicystyczny, popularnonaukowy lub polityczny

13 Część pisemna - test Zadania mogą dotyczyć m.in.: Wyszukiwania informacji Wyszukiwania informacji Wnioskowania Wnioskowania Określania tematu Określania tematu Zadawania pytań do tekstu Zadawania pytań do tekstu Określania tezy Określania tezy Streszczania Streszczania Rozpoznawania informacji i opinii Rozpoznawania informacji i opinii

14 Część pisemna - wypracowanie Wypracowanie Rozprawka Interpretacja tekstu poetyckiego

15 Rozprawka Zadanie składa się z polecenia oraz tekstu epickiego lub dramatycznego Zadanie składa się z polecenia oraz tekstu epickiego lub dramatycznego Polecenie wymaga odwołania się do załączonego tekstu oraz innego tekstu kultury Polecenie wymaga odwołania się do załączonego tekstu oraz innego tekstu kultury Praca nie może liczyć mniej niż 250 słów Praca nie może liczyć mniej niż 250 słów

16 Interpretacja tekstu poetyckiego Zadanie składa się z polecenia i utworu poetyckiego lub jego fragmentu Zadanie składa się z polecenia i utworu poetyckiego lub jego fragmentu Praca polega na przedstawieniu propozycji odczytania utworu poetyckiego Praca polega na przedstawieniu propozycji odczytania utworu poetyckiego Zadaniem zdającego jest postawienie tezy interpretacyjnej i jej udowodnienie Zadaniem zdającego jest postawienie tezy interpretacyjnej i jej udowodnienie Uzasadnienie tezy powinno znajdować potwierdzenie w załączonym tekście poetyckim oraz w kontekstach (biograficznym, filozoficznym, historycznoliterackim, kulturowym, politycznym Uzasadnienie tezy powinno znajdować potwierdzenie w załączonym tekście poetyckim oraz w kontekstach (biograficznym, filozoficznym, historycznoliterackim, kulturowym, politycznym Praca interpretacyjna powinna polegaćna przedstawieniu propozycji odczytania utworu poetyckiego, czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez zdającego sensów tekstu. Zadaniem zdającego jest uzasadnienie postawionej tezy/hipotezy interpretacyjnej za pomocą argumentów pozwalających na jej uprawomocnienie.Uzasadnienie powinno znajdować potwierdzenie nie tylko w tekście, ale także w kontekstach (np. biograficznym, historycznoliterackim, f ilozoficznym, kulturowym

17 Część pisemna - ocenianie Zdający łącznie może uzyskać 70 pkt: Zdający łącznie może uzyskać 70 pkt: 20 pkt. za test 50 pkt. za wypracowanie Wymagany próg 30 % - 21 pkt. Wymagany próg 30 % - 21 pkt.


Pobierz ppt "Informacje na temat matury z języka polskiego od 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google