Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów Maciej Milczanowski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PROCESIE TWORZENIA BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów Organizacje pozarządowe w procesie tworzenia bezpieczeństwa:  PAH  PCK  Związek Strzelecki „Strzelec”.  ZHP i ZHR Zagadnienia

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów W CZASACH, GDY PODPISYWANE BYŁY KONWENCJE GENEWSKIE ŚWIAT BYŁ ŚWIADKIEM GŁÓWNIE WOJEN PROWADZONYCH PRZEZ REGULARNE, ZDYSCYPLINOWANE ARMIE. DZIAŁALNOŚĆ I ZASADY NEUTRALNOŚCI, BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI CZERWONEGO KRZYŻA, JEDYNEGO W OWYM CZASIE AKTORA HUMANITARNEGO BYŁY ZNANE I RESPEKTOWANE PRZEZ PROWADZĄCYCH WOJNY POLITYKÓW I GENERAŁÓW. POMOC HUMANITARNA W XX WIEKU

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 4 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów Wraz z końcem zimnej wojny nadchodzą ogromne zmiany. Zmienia się charakter konfliktów, walki o podłożu etnicznym czy religijnym wstrząsają państwami do niedawna wydającymi się jeszcze stabilnymi społecznościami. Wiele dotychczas tłamszonych, wewnętrznych konfliktów eksploduje w postaci ludobójstwa lub czystek etnicznych. Konflikty nie są już toczone przez umundurowane, regularne armie. Żołnierzy zastąpili uzbrojeni cywile i samochody pułapki. Wrogiem jest nawet sąsiad a model konfliktu z jasno rozpoznawalnymi stronami i neutralnym pracownikiem humanitarnym się zaciera. POMOC HUMANITARNA PO ZIMNEJ WOJNIE

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 5 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów Koniec zimnej wojny, rozwój demokracji i mediów oraz ekonomiczna integracja świata tworzą również podatny grunt dla powstawania nowych organizacji pomocowych. Liczba międzynarodowych organizacji pozarządowych rośnie z 6 tysięcy w 1990 roku do 26 tysięcy w roku 2000. Tak duży przyrost liczby organizacji pozarządowych skutkuje konkurencją o fundusze. Wiele z definicji niezależnych organizacji pozarządowych zaczyna w coraz większym stopniu sięgać po fundusze rządowe. Zgadzając się na to i angażując się w projekty które finansują rządy, organizacje tracą swoją niezależność a pomoc ulega polityzacji. POLITYZACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 6 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów Organizacje humanitarne coraz częściej spoglądają na długofalowe skutki udzielanej pomocy i coraz uważniej przyglądają się przyczynom zaistniałych kryzysów. Wyłania się nowy model pomocy humanitarnej, o którym mówił Bernard Kouchner. Model ten odrzuca dogmat neutralności na korzyść walki o przestrzeganie praw człowieka, zorientowany jest na rozwój, uwzględnia długofalowe skutki pomocy oraz przyczyny leżące u podstaw kryzysów. NOWY MODEL POMOCY HUMANITARNEJ

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 7 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów tysięcy osób. Samo trzęsienie ziemi na Haiti pochłonęło 222,5 tysiąca istnień ludzkich a poszkodowanych zostało ponad 3,5 miliona mieszkańców tego karaibskiego kraju. Było to trzecie najtragiczniejsze trzęsienie ziemi od 1900 roku. Większe pod względem liczby ofiar kataklizmy wydarzyły się jedynie w Chinach w 1976 roku (242 tysiące ofiar) i w Azji Południowo - Wschodniej w 2004 roku (tsunami pochłonęło 226,5 tysiąca istnień ludzkich). 2010 NA ŚWIECIE Trzęsienia ziemi, upały, powodzie, ekstremalne wiatry, wybuchy wulkanów, susze i inne kataklizmy zabiły w mijającym roku około 260

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 8 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów Był to również bezprecedensowy rok w Polsce. Podczas dwóch fal powodziowych poszkodowanych zostało 266 tysięcy osób, uszkodzonych 18 tysięcy budynków. Odbudowa zniszczeń potrwa jeszcze wiele miesięcy, jeżeli nie lat. 2010 W POLSCE

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 9 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów Niestety, na świecie od lat rejestrowany jest ciągły wzrost liczby katastrof naturalnych. Wzrost bardzo dramatyczny. O ile w latach 1990 - 1999 notowano średnio około 250 katastrof rocznie o tyle w ostatniej dekadzie rocznie wydarzało się ich ponad 400. TENDENCJE ŚWIATOWE

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 10 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów  Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne.  Szybki, niekontrolowany rozwój miast i bieda to z kolei czynniki prowadzące do wzrostu liczby ofiar pochłanianych przez te katastrofy.  Przeludnione miasta o chaotycznej i prowizorycznej zabudowie, słaba infrastruktura czy wszechobecna bieda są czynnikami pozostawiającymi miliony ludzi niesłychanie wrażliwymi na katastrofy naturalne. CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE WZROSTOWI ILOŚCI KATASTROF I OFIAR

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 12 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów Głód jest jednym ze skutków skrajnego ubóstwa, hamującym rozwój jednostek i całych społeczeństw oraz niszczącym ich potencjał. Codziennie prawie 15 tys. dzieci umiera z głodu lub z powodu chorób będących jego konsekwencją. „Świat bez głodu”

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 13 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów DZIECI CHCĄ SIĘ UCZYĆ Na świecie 72 miliony dzieci nie uczęszcza do szkoły, a 759 milionów dorosłych nie uzyskało nawet podstawowego wykształcenia. Ponad połowę w obu przypadkach stanowią dziewczynki i kobiety. Wykluczenie z procesu edukacji jest spowodowane wieloma czynnikami: konfliktami zbrojnymi, obowiązującymi normami społecznymi i ubóstwem. Bez względu na okoliczności brak dostępu do edukacji jest łamaniem fundamentalnego prawa człowieka, odbiera ludziom szansę na rozwój i spycha ich na margines życia społecznego.

14 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 14 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów Pracownicy Czerwonego Krzyża nigdy nie wypowiadają się publicznie na temat zbrodni czy pogwałceń praw człowieka, których są świadkami w zamian uzyskując dostęp do rannych i więźniów. W myśl tej zasady, podczas II wojny światowej Komitet pozostaje milczący na temat zbrodni Holocaustu w obawie przed utratą dostępu do przetrzymywanych w obozach więźniów. ZASADA NEUTRALNOŚCI CK

15 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 15 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów  Bernard Kouchner, obecny szef francuskiej dyplomacji.  ''Lekarze Bez Granic‘’  James Orbinski: ''Nie jesteśmy pewni, czy słowa mogą uratować życie, ale wiemy na pewno, że milczenie może zabijać''. „OPIEKUJ SIĘ I ŚWIADCZ'' Care for and testify

16 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 16 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów http://www.tokfm.pl/Blogi/1,111416,8853222,Niesc_pomoc_i_swiadectwo.html http://www.pah.org.pl/edukacja_humanitarna,472,artykuly_szkola_globalna.html


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015wtorek, 31 marca 2015 Rzeszów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google