Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ESTETYKA LITERACKA I PERFORMATYWNA specjalizacja na studiach dziennych filologii polskiej drugiego stopnia Zakład Estetyki Literackiej http://www.performlit.amu.edu.pl/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ESTETYKA LITERACKA I PERFORMATYWNA specjalizacja na studiach dziennych filologii polskiej drugiego stopnia Zakład Estetyki Literackiej http://www.performlit.amu.edu.pl/"— Zapis prezentacji:

1 ESTETYKA LITERACKA I PERFORMATYWNA specjalizacja na studiach dziennych filologii polskiej drugiego stopnia Zakład Estetyki Literackiej Zakład Estetyki Literackiej:

2 Estetyka literacka...

3 ...i performatywna

4 procesom przekształcania,
Charakter kultury współczesnej podlega ciągłym procesom przekształcania, które można wyrazić jako przejście od schematu narracyjnego do dramatycznego.

5 uczestnictwa w sztuce i jej percepcji
Zmiany w praktyce artystycznej, interpretacyjnej i krytycznej wymagają także przekształceń w zakresie uczestnictwa w sztuce i jej percepcji

6

7 Performatywność  Odgrywanie / inscenizowanie / przedstawianie
wytwarzanie rzeczywistości w języku / w działaniu  Odgrywanie / inscenizowanie / przedstawianie (tekstu, tożsamości, działań, norm, gestów itp.)   dramatyczność – niereferencyjność / autoreferencyjność  ustanawianie sensu w procesie prób  chwiejność; niejednoznaczność, zależność od kontekstu

8

9 badania, krytyki i interpretacji w zakresie
KONIECZNE WYDAJE SIĘ DZISIAJ Sprawne poruszanie się w zakresie szeroko pojętej wiedzy o kulturze, a zwłaszcza: literaturoznawstwa estetyki refleksji o dramacie Opracowywanie i stosowanie reguł performatyki do badania, krytyki i interpretacji w zakresie literaturoznawstwa i estetyki

10 dlatego w ramach edukacji polonistycznej
proponujemy SPECJALNOŚĆ Chris Burden

11 dlatego w ramach edukacji polonistycznej
proponujemy SPECJALNOŚĆ ESTETYKA LITERACKA I PERFORMATYWNA na studiach dziennych filologii polskiej drugiego stopnia Chris Burden

12 Hermann Nitsch

13 Franko B.

14 sztuki współczesnej nowych kategorii estetycznych obserwacji
W RAMACH SPECJALNOŚCI Przekazujemy wiedzę na temat nowych kategorii estetycznych proponujemy WARSZTATOWĄ FORMUŁĘ prowadzenia większości zajęć i podejmujemy próby formułowania sądów na podstawie obserwacji sztuki współczesnej

15 Banksy

16 Banksy

17 Przygotowujemy do pracy m. in. w
mediach, wystawiennictwie, reklamie, ośrodkach terapii przez sztukę; w teatrze, w krytyce literackiej, artystycznej i teatralnej w organizacji festiwali w redakcjach

18 Banksy

19 Pieter Bruegel, Ślepcy

20 Banksy

21 teorii i poetyk tworzenia
Nie zapominamy jednak o historii: prezentujemy przegląd doktryn estetycznych zachęcamy do poznawania i reinterpretacji dawnych teorii i poetyk tworzenia przedstawiamy różne teorie performatywności, wiążąc estetykę z koncepcją poznania dramatycznego

22 Hieronim Bosch, Kuglarz (Kuglarskie sztuczki) I poł. XVI w.

23 przepisania teorii na praktykę (i odwrotnie);
Proponowane przez nas zajęcia WARSZTATOWE będą próbą przepisania teorii na praktykę (i odwrotnie); stworzenia nowego języka dyskursu akademickiego, który wymaga wyrażenia przez działanie. Podstawowe metody pracy opierają się na: warsztatowym charakterze wielu zajęć ożywieniu dyskursu pomiędzy środowiskiem akademickim i artystycznym dokonywaniu inscenizacji scenicznych i tekstualnych interpretacji rozumianej jako współtworzenie dzieła

24 doświadczenia i przeżycia estetycznego
Uczestnicy zajęć odnosząc się do pojęć doświadczenia i przeżycia estetycznego będą uczyć się metod czytania świata poprzez reguły sztuki i mechanizmy charakterystyczne dla fenomenu teatru.

25 Proponujemy zajęcia prowadzone przez
pracowników Zakładu Estetyki Literackiej innych pracowników Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej gościnne wykłady i warsztaty prowadzone przez specjalistów (teoretyków i praktyków) różnych dyscyplin: dziennikarzy i redaktorów, wydawców; artystów, performerów, reżyserów, aktorów, choreografów; fotografików, plastyków; pracowników muzeów, kuratorów, kustoszy, konserwatorów

26

27 H. Bosch, Leczenie z głupoty

28 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I rok, 1 semestr
WARSZTAT BADAŃ ESTETYCZNYCH WARSZTAT: TEATR i PERFORMANCE (przyjemność sceny) AUTOPREZENTACJA i SZTUKA PR

29 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I rok, 2 semestr
WARSZTAT BADAŃ KULTUROWYCH ARTETERAPIA WARSZTAT BADAŃ NAD TEATREM i DRAMATEM

30 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE II rok, 3 semestr
ESTETYKA FILMU i MEDIÓW INTERAKTYWNYCH WARSZTAT BADAŃ PERFORMATYWNYCH WARSZTAT BADAŃ NAD SZTUKAMI WIZUALNYMI I PERFORMATYWNYMI

31 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE II rok, 4 semestr
WARSZTAT LITERACKI (przyjemność tekstu) KURATORSTWO LITERATURY, SZTUKI i TEATRU

32 Warsztaty Thomas Allen

33 WARSZTATY

34 Warsztaty T. Kantor, Lekcja Anatomii

35 Warsztaty

36 WARSZTAT BADAŃ ESTETYCZNYCH
Warsztatowa analiza i praktyka różnych praktyk estetycznych (np. estetyka jako teoria poznania, filozoficzna refleksja nad sztuką, wiedza dotycząca historycznych teorii estetycznych czy praktyczne wymiary krytyki artystycznej), Współczesne „specjalizacje” estetyki (np. estetyka pragmatyczna, estetyka performatywna, somatoestetyka, neuroestetyka). Wybrane kategorie estetyczne tradycyjne (np. piękno, wzniosłość, tragizm) współczesne (np. absurd, kicz, brutalizm)

37

38

39 WARSZTAT: TEATR i PERFORMANCE (przyjemność sceny)
Praktyka funkcjonowania rozmaitych gatunków i stylów działań performatywnych. Warsztatowa prezentacja zasad organizujących najważniejsze gatunki teatralne i dziedziny twórczości widowiskowej przekraczające paradygmat teatralny (happening, taniec, performance art, body art, video performance). Narzędzia prezentacji skoncentrowane na ciele aktora / performera i obejmujące takie płaszczyzny prezentacji, jak scenografia, światło, przestrzeń, dźwięk i media audiowizualne.

40 przyjemność sceny

41 AUTOPREZENTACJA i SZTUKA PR
Marina Abramovic, Art Must Be Beautiful, Artist must Be Beautiful

42 M. Abramovic, Ulay

43 WARSZTAT BADAŃ KULTUROWYCH
Vito Acconci, Three Relationship Studies (1970)

44 WARSZTAT BADAŃ KULTUROWYCH
Warsztat prezentujący specyfikę badań nad kulturą, z wykorzystaniem narzędzi i metod z zakresu antropologii, socjologii, historii sztuki. Istotne ćwiczenie dotyczyć będzie formułowania pytań oraz analizy i interpretacji różnorodnych tekstów i zjawisk kulturowych. Warsztaty przygotowują do zrealizowania projektu badawczego z pomocą poznanych metod badawczych Formą zaliczenia przedmiotu jest własny projekt badawczy realizowany w czasie całego semestru, a następnie prezentowany i dyskutowany na forum grupy.

45

46 ARTETERAPIA Stelarc, The Third Hand

47 WARSZTAT BADAŃ NAD TEATREM i DRAMATEM

48 WARSZTAT BADAŃ NAD TEATREM i DRAMATEM
Zajęcia warsztatowe prowadzące do głębszego poznania praktycznego różnych form dramatu oraz tendencji scenograficznych w teatrze XX wieku. Praktycznie badane będą najważniejsze kierunki w sztuce (secesja, naturalizm, symbolizm, ekspresjonizm, kubizm, surrealizm, abstrakcjonizm) wpływ wybranych osobowości twórczych na praktykę dramatyczną i projekty inscenizacyjne (np. S. Wyspiański, A. Czechow, S. I. Witkiewicz, T. Kantor). wpływ kina i fotografii na estetykę sceny wpływ nauk psychologicznych na sposoby ukazywania obrazów w teatrze i prezentację postaci

49 Pippilotti Rist

50 ESTETYKA FILMU i MEDIÓW INTERAKTYWNYCH

51 WARSZTAT BADAŃ PERFORMATYWNYCH

52 WARSZTAT BADAŃ PERFORMATYWNYCH
Warsztat wykorzystujący pojęcia z zakresu performatywności jako dziedziny organizującej dyskurs estetyczny i dostarczającej specyficznych narzędzi badawczych w obszarze kultury. Proponowane problemy badawcze dotyczyć będą między innymi sztuki buntu, sztuki krytycznej, autokreacji w sztuce i sztuki autokreacji, performansu w sieci, architektury ciała, estetyki w urbanistyce czy land artu.

53 Pippilotti Rist, Gravity be my Friend

54 WARSZTAT BADAŃ NAD SZTUKAMI WIZUALNYMI I PERFORMATYWNYMI
Warsztat wykorzystujący neuroestetykę i związki estetyki z teorią poznania w procesie wizualizacji. Tematy dyskusji i ćwiczeń to m. in.: Doświadczenie wizualne jako poznanie performatywne (pojęcia obrazu, kultury wizualnej, sztuk wizualnych, sztuk wykonawczych). Refleksje związane z analizami konkretnych obrazów Estetyka „tekstów łączonych” (foto-teksty, kolaże, montaże itp.) i „tekstów splątanych” ( cinemagraphs, dramaty interaktywne, storytelling, teatr cieni, portrety performatywne itp). Pokazane i analizowane będą „pułapki umysłu” wytwarzające anamorfozy, dyskurs synestezyjny, sztuki splątane, obrazy zależne od przebiegu i charakteru naszej obserwacji. Pippilotti Rist, Gravity be my Friend

55 Pippilotti Rist

56 WARSZTAT LITERACKI (przyjemność tekstu)

57 Przyjemność tekstu

58 Byron

59 Keats

60 Wilde

61 Witkacy

62

63 KURATORSTWO LITERATURY,
SZTUKI i TEATRU Zajęcia wprowadzające problematykę animacji i projektowania kultury, jej obiegów we współczesnym świecie i uwarunkowań rynkowych. Nacisk położony zostanie na nowe zjawisko zarządzania literaturą istniejące wobec zmieniających się wyznaczników ontologii literatury (wyrażanej w odmiennych, często współistniejących, formułach: sieciowej, drukowanej, plastycznej itp., : wystawianą, wydawaną, wykonywaną, archiwizowaną itp.) Ważny zakres tematyczny dotyczyć będzie informacji o źródłach finansowania, etapach i sposobach przygotowania projektu wydarzenia artystycznego, zagadnień z zakresu produkcji i zadań kuratorskich.

64 PRAKTYKI I STAŻE MUZEA

65 GALERIE

66 TEATRY

67

68 MEDIA

69 INSTYTUCJE

70

71 FESTIWALE

72

73 SPOTKANIA, WYKŁADY, WARSZTATY

74

75

76 Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową do prof. Anny Krajewskiej
Chris Burden

77 dziękujemy ZAPRASZAMY Chris Burden

78 akraj@amu.edu.pl http://www.performlit.amu.edu.pl/ perflit@amu.edu.pl
Zgłoszenia do prof. Anny Krajewskiej Zakład Estetyki Literackiej Zakład Estetyki Literackiej:


Pobierz ppt "ESTETYKA LITERACKA I PERFORMATYWNA specjalizacja na studiach dziennych filologii polskiej drugiego stopnia Zakład Estetyki Literackiej http://www.performlit.amu.edu.pl/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google