Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OLIGONUKLEOTYDY ANTYSENSOWNE (ASO) Syntetyczne lub syntezowane in vivo oligonukleotydy (rybo- i deoksyrybonukleotydy) liczące około 20 nukleotydów, których.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OLIGONUKLEOTYDY ANTYSENSOWNE (ASO) Syntetyczne lub syntezowane in vivo oligonukleotydy (rybo- i deoksyrybonukleotydy) liczące około 20 nukleotydów, których."— Zapis prezentacji:

1 OLIGONUKLEOTYDY ANTYSENSOWNE (ASO) Syntetyczne lub syntezowane in vivo oligonukleotydy (rybo- i deoksyrybonukleotydy) liczące około 20 nukleotydów, których sekwencja jest komplementarna do mRNA wyciszanego genu NIĆ SENSOWNA

2 OLIGONUKLEOTYDY ANTYSENSOWNE działają na różnych poziomach Uważa się, że stabilność kompleksów RNA:RNA jest większa niż dupleksów RNA:DNA lub DNA:DNA

3 OLIGONUKLEOTYDY ANTYSENSOWNE hamują translację na 2 sposoby: 1.blokowanie działania rybosomów 2.inicjacja RNAzyH degradującej kompleksy DNA:RNA Działania niespecyficzne: 1.Degradacja RNA powoduje powstawanie dużych ilości dGMP i dAMP 2.ciąg 4 reszt guaninowych hamuje proliferację 3.hamowanie proliferacji przez szkielet polianionowy (wiązanie białek zasadowych na powierzchni komórek – hamowanie wiązania mitogenów) 4.inhibicja PKC – kinazy białkowej C

4 OLIGONUKLEOTYDY ANTYSENSOWNE – kryteria strukturalne do projektowania: 1.długość: 12-25 nt  krótkie są mało specyficzne  długie – słabo rozpuszczalne, trudniej się wprowadza, mogą tworzyć struktury 2 i 3-rzędowe 2.skuteczność dla końca 5’ większa  fragmenty 3’ mRNA mogą tworzyć struktury 2 i 3- rzędowe  fragmenty 3’ mRNA są opłaszczone białkami 3.modyfikacje chemiczne które pozwalają zwiększyć stabilność oligonukleotydów w komórce oraz zwiększyć ich wchłanianie MODYFIKACJE:  rybozy (wodór w pozycji 2’ na gr. metylową lub tlen 3’ na gr. aminową)  zasada azotowa  wiązanie fosforowe

5 WŁAŚCIWOŚCI MODYFIKACJI WIĄZANIA FOSFODIESTROWEGO: typ modyfikacjirozpuszcz alność stabilnośćtransport do komórki działanieuwagi DNApolarny, dobra niestabilnywolnydegradacja przez RNAzęH metylofosfonianyniepolarny, zła stabilnydobryniepodatny na RNAzęH wymaga dużych stężeń fosfotionianypolarny, dobra stabilnyb. wolnydegradacja przez RNAzęH działanie niespecyf iczne, stereoizo mery

6 OLIGONUKLEOTYDY ANTYSENSOWNE – kryteria dla projektowania: 1. Kryteria strukturalne: brak komplementarności z innymi sekwencjami mRNA niż badana wiązanie do rejonu 5’ mRNA unikanie motywów indukujących mechanizmy odpowiedzi immunologicznej w komórce (4-krotne powtórzenia GGGG, sekwencje palindromowe o długości > 6 nukleotydów, motywy CG). 2. Kryteria termodynamiczne (wartość ΔG (energia swobodna)): tworzenie stabilnych hybryd ASO-mRNA (ΔG 37 < -30 kcal/mol) niski potencjał tworzenia połączeń (dimerów) między cząsteczkami ASO (ΔG 37 > -8 kcal/mol) unikanie możliwości tworzenia wewnętrznych struktur drugorzędowych w cząsteczkach ASO (ΔG 37 > -1,1 kcal/mol)


Pobierz ppt "OLIGONUKLEOTYDY ANTYSENSOWNE (ASO) Syntetyczne lub syntezowane in vivo oligonukleotydy (rybo- i deoksyrybonukleotydy) liczące około 20 nukleotydów, których."

Podobne prezentacje


Reklamy Google