Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Pożyczki udzielane w ramach Inicjatywy JEREMIE dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Pożyczki udzielane w ramach Inicjatywy JEREMIE dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego 1."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Pożyczki udzielane w ramach Inicjatywy JEREMIE dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego 1

2 Inicjatywa JEREMIE w Polsce Inicjatywa JEREMIE (z ang. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) realizowana jest na poziomie województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Misją JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn (np. brak historii kredytowej, rozpoczęcie działalności) mają ograniczony dostęp do bankowych linii kredytowych, oraz które rozpoczynają dopiero działalność (start up’y w tym absolwenci) i nie posiadają ani historii kredytowej, ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 2

3 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) ● funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno –Zachodniej, będąc kontynuatorem działalności Kanadyjsko -Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, utworzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa ● Fundacja jest instytucją non profit ● proponuje polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową i szkoleniowo - doradczą w ramach następujących programów: - Regionalny i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe - Program Poręczeń Kredytowych - Program Szkoleniowo - Doradczy - Inwestycje kapitałowe Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 3

4 Projekt pn. „Fundusz Pożyczkowy GRYF- JEREMIE” w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „GRYF” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 4

5 O projekcie (1) Polska Fundacja Przedsiębiorczości na terenie województwa pomorskiego prowadzi dwa Projekty objęte Inicjatywą JEREMIE realizowane w ramach Subregionalnego Fundusz Pożyczkowy „GRYF” dla mikro i małych przedsiębiorców z województwa pomorskiego. Na mocy umów podpisanych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego, Polska Fundacja Przedsiębiorczości uzyskała zwrotne środki w łącznej wysokości 59 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności przedsiębiorstw w formie pożyczek przeznaczonych na rozwój działalności gospodarczej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 5

6 O projekcie (2) Pożyczkę na wyraźnie określony cel może uzyskać Przedsiębiorca mający dobrą strategię działania lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie rozwoju swojej działalności. Celem Projektów realizowanych w ramach Inicjatywy JEREMIE (www.jeremie.com.pl) jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom prowadzącym, lub zamierzającym prowadzić (start up’y), działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 6

7 Kto może otrzymać pożyczkę? Pożyczkę może otrzymać Przedsiębiorca, który:  ma swoją siedzibę lub prowadzi podstawową działalność na terenie województwa pomorskiego  zatrudnia do 50 pracowników  prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzi pełną lub uproszczoną księgowość (KPiR, Ryczałt Ewidencjonowany, Karta podatkowa)  posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana Pożyczka  ma dobrą strategię działania, lecz nie posiada wystarczających środków pieniężnych na sfinansowanie swojego działania i rozwoju  posiada zdolność do obsługi pożyczki  dysponuje dostatecznym zabezpieczeniem pożyczki  działa w dowolnej branży, z wyjątkiem przedsiębiorców: z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określaną jako szkodliwą dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 7

8 Przeznaczenie pożyczki Pożyczki przeznaczone są na cele rozwojowe przedsiębiorstwa w szczególności na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej. Nie udziela się pożyczek na: pokrycie kosztów bieżącej działalności, cele konsumpcyjne, spłatę innych zobowiązań refinansowanie poniesionych nakładów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 8

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Jakie dokumenty należy złożyć, aby wnioskować o pożyczkę?  wniosek o pożyczkę  informację nt. realizowanego przedsięwzięcia  oświadczenie majątkowe  oświadczenie pożyczkobiorcy i poręczyciela  upoważnienie do uzyskania informacji z BIG InfoMonitora dla Przedsiębiorcy oraz dla Konsumenta  oświadczenie o niekaralności  dane finansowe  dokumenty rejestrowe firmy (wpis do EDG, odpis KRS, NIP, REGON)  dokumenty dotyczące zabezpieczenia (np. odpis z KW)  zaświadczenie z ZUS, US < 30 dni Dokumenty dostępne są na stronie www.pfp.com.pl 9

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem w ramach Projektu?  zwiększenie dostępu do finansowania zewnętrznego często niemożliwego do uzyskania w bankach komercyjnych  korzystne warunki finansowania  uproszczona procedura 10

11 Jaką pożyczkę można otrzymać ( 1 ) ?  na cele inwestycyjne  maksymalna kwota pożyczki wynosi do 500 tys. zł  okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy od momentu podpisania umowy,  dopuszczalny jest maksymalnie 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 11

12 Prawne zabezpieczenie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Prawne zabezpieczenie z tytułu pożyczki, poza wekslem in blanco z deklaracją wekslową może stanowić m.in.:  poręczenie przez osoby fizyczne  hipoteka (również na drugim miejscu)  poręczenie funduszu poręczeń kredytowych  zastaw rejestrowy  lokata 12

13 Oddział Regionalny w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, pok. 744, tel (59) 846 84 47 Ewelina Kolak-Maciejewska, kom. 664 981 645 e.maciejewska@pfp.com.ple.maciejewska@pfp.com.pl Piotr Sazon, kom. 784 318 037 p.sazon@pfp.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę: 13

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Polska Fundacja Przedsiębiorczości Siedziba Główna w Szczecinie: ul. Monte Cassino 32 70-466 Szczecin tel. (91) 312 92 00, -44 fax. 91 312 92 01 e-mail: pfp@pfp.com.pl www.pfp.com.pl Dziękuję za uwagę 14


Pobierz ppt "Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Pożyczki udzielane w ramach Inicjatywy JEREMIE dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google