Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesna diagnostyka obrazowa nowotworów układu kostno - stawowego Dr n. med. Jadwiga Staniszewska-Varga Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesna diagnostyka obrazowa nowotworów układu kostno - stawowego Dr n. med. Jadwiga Staniszewska-Varga Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii."— Zapis prezentacji:

1 Współczesna diagnostyka obrazowa nowotworów układu kostno - stawowego Dr n. med. Jadwiga Staniszewska-Varga Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM www.reumatologia.org.pl

2 Guzy pierwotne kości pochodzenie Zmiany łagodne Zmiany złośliwe z tkanki krwiotwórczej 41% myeloma, reticulosarcoma, limphosarcoma z tkanki chrzęstnej 20% dyschondroplasia, chondroma, chondroblastoma, osteochondroma chondrosarcoma z tkanki kostnej 19,3% osteoma, dysosteoplasia, osteoblastoma osteosarcoma pochodzenie nieustalone 9,8% octeoclastoma, dysplazja osteoklastyczna sarcoma Ewingi, osteoclastoma mal. z tkanki naczyniowej 4,7% angioma, angiomatosis angiosarcoma, hemangioendotelioma z tkanki łącznej 3,8% dysfibroblasia fibrohistiocytoma fibrosarcoma, fibrohistiocytoma mal. inne: notochondrium, tk. nerwowa, tłuszczowa <3% lipoma, neurilemmoma, neurinoma chondroma, liposarcoma, neurosarcoma

3 Guzy pierwotne kości cechy charakterystyczne Powolny wzrost Ognisko ostro odgraniczone od otaczającej kości Wzrost rozprężający, mogący doprowadzić do rozdęcia i zniekształcenia kości bez jej naciekania Brak odczynu okostnej

4 Włókniak niekostniejący

5 Osteoid osteoma

6 Chrzęstniakowatość Źródło: Zakład Radiologii Klinicznej WIM, 2003

7 Nowotwory złośliwe cechy charakterystyczne Nieostre granice, wzrost naciekający Zniszczenie warstwy korowej Nawarstwienia okostnej Ostroga mięsakowa (kąt Codmana)

8 Osteosarcoma

9 Osteosarcoma

10 Chrzęstniako-mięsak

11 Osteosarcoma

12 Rezonans magnetyczny MRI Dokładny obraz stosunków anatomicznych i zmian patologicznych też w odniesieniu do naczyń Wysoka rozdzielczość tkankowa perfekcyjna ocena tkanek miękkich w dowolnych płaszczyznach, różnicowanie guzów - skład tkankowy (tłuszcz, krwiak, zwłóknienie, płyn), obrzęk szpiku, zewnątrzkostny odczyn zapalny, unaczynienie zmiany (gadolinium różnicowanie: guz, obrzęk, martwica, wybranie miejsca biopsji) Ocena rozległości choroby przed planowanym zabiegiem operacyjnym w obrębie kości, jamy szpikowej i tkanek miękkich Ocena pooperacyjna doszczętność resekcji guza, zmiany nawrotowe

13 Źródło: Radiology and Imaging. Elsevier Science Ltd. 2003 Osteosarcoma: zmiana osteosklerotyczna, trójkąty Codmana, zajęcie tkanki miękkiej

14 Osteosarcoma kości piszczelowej: zajęcie jamy szpikowej, guz przekracza granice kości, pierścieniowata zmiana z tworami promienistymi Źródło: Radiology and Imaging. Elsevier Science Ltd. 2003

15 Osteosarcoma kości piszczelowej: osteosklerotyczna zmiana, odokostnowe tworzenie kości Źródło: Radiology and Imaging. Elsevier Science Ltd. 2003

16 Osteosarcoma kości piszczelowej: obraz T2 w projekcji strzałkowej, niejednorodna struktura, zajęcie jamy szpikowej, obrzęk tkanek miękkich, wysięk do stawu Źródło: Radiology and Imaging. Elsevier Science Ltd. 2003

17 Przerzuty

18 Przerzuty raka prostaty

19

20 Przerzuty osteolityczne

21

22

23 Scyntygrafia

24 Scyntygrafia Badanie czułe (96-100%), mało swoiste Monitorowanie układu kostnego w chorobach nowotworowych obecność i liczba zmian przerzutowych Diagnostyka zmian pierwotnych stopień gromadzenia znacznika odwzorowuje aktywność procesów kościotwórczych/ kościogubnych, rozległość zmiany w kości Potwierdzenie obecności zmian w przypadku prawidłowego obrazu Rtg. osteoid osteoma, zapalenie Związki dwufosfonianowe związane z technetem-99m (Tc-P)

25 Liczne przerzuty z raka sutka

26 Szpiczak

27

28

29

30

31


Pobierz ppt "Współczesna diagnostyka obrazowa nowotworów układu kostno - stawowego Dr n. med. Jadwiga Staniszewska-Varga Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google