Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesna diagnostyka obrazowa nowotworów układu kostno - stawowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesna diagnostyka obrazowa nowotworów układu kostno - stawowego"— Zapis prezentacji:

1 Współczesna diagnostyka obrazowa nowotworów układu kostno - stawowego
Dr n. med. Jadwiga Staniszewska-Varga Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM

2 Guzy pierwotne kości pochodzenie Zmiany łagodne Zmiany złośliwe
z tkanki krwiotwórczej 41% myeloma, reticulosarcoma, limphosarcoma z tkanki chrzęstnej 20% dyschondroplasia, chondroma, chondroblastoma, osteochondroma chondrosarcoma z tkanki kostnej 19,3% osteoma, dysosteoplasia, osteoblastoma osteosarcoma pochodzenie nieustalone 9,8% octeoclastoma, dysplazja osteoklastyczna sarcoma Ewingi, osteoclastoma mal. z tkanki naczyniowej 4,7% angioma, angiomatosis angiosarcoma, hemangioendotelioma z tkanki łącznej 3,8% dysfibroblasia fibrohistiocytoma fibrosarcoma, fibrohistiocytoma mal. inne: notochondrium, tk. nerwowa, tłuszczowa <3% lipoma, neurilemmoma, neurinoma chondroma, liposarcoma, neurosarcoma Najczęstszy u ludzi młodych osteosarcoma, u dzieci sarcoma Ewingi. Najczęstszy pierwotny neo kości: szpiczak mnogi

3 Guzy pierwotne kości cechy charakterystyczne
Powolny wzrost Ognisko ostro odgraniczone od otaczającej kości Wzrost rozprężający, mogący doprowadzić do rozdęcia i zniekształcenia kości bez jej naciekania Brak odczynu okostnej

4 Włókniak niekostniejący

5 Osteoid osteoma

6 Źródło: Zakład Radiologii Klinicznej WIM, 2003
Chrzęstniakowatość

7 Nowotwory złośliwe cechy charakterystyczne
Nieostre granice, wzrost naciekający Zniszczenie warstwy korowej Nawarstwienia okostnej Ostroga mięsakowa (kąt Codmana)

8 Osteosarcoma

9 Osteosarcoma

10 Chrzęstniako-mięsak

11 Osteosarcoma

12 Rezonans magnetyczny MRI
Dokładny obraz stosunków anatomicznych i zmian patologicznych też w odniesieniu do naczyń Wysoka rozdzielczość tkankowa perfekcyjna ocena tkanek miękkich w dowolnych płaszczyznach, różnicowanie guzów - skład tkankowy (tłuszcz, krwiak, zwłóknienie, płyn), obrzęk szpiku, zewnątrzkostny odczyn zapalny, unaczynienie zmiany (gadolinium różnicowanie: guz, obrzęk, martwica, wybranie miejsca biopsji) Ocena rozległości choroby przed planowanym zabiegiem operacyjnym w obrębie kości, jamy szpikowej i tkanek miękkich Ocena pooperacyjna doszczętność resekcji guza, zmiany nawrotowe

13 Źródło: Radiology and Imaging. Elsevier Science Ltd. 2003
Osteosarcoma: zmiana osteosklerotyczna, trójkąty Codmana, zajęcie tkanki miękkiej

14 Źródło: Radiology and Imaging. Elsevier Science Ltd. 2003
Osteosarcoma kości piszczelowej: zajęcie jamy szpikowej, guz przekracza granice kości, pierścieniowata zmiana z tworami promienistymi

15 Źródło: Radiology and Imaging. Elsevier Science Ltd. 2003
Osteosarcoma kości piszczelowej: osteosklerotyczna zmiana, odokostnowe tworzenie kości

16 Źródło: Radiology and Imaging. Elsevier Science Ltd. 2003
Osteosarcoma kości piszczelowej: obraz T2 w projekcji strzałkowej, niejednorodna struktura, zajęcie jamy szpikowej, obrzęk tkanek miękkich, wysięk do stawu

17 Przerzuty

18 Przerzuty raka prostaty

19 Przerzuty raka prostaty

20 Przerzuty osteolityczne

21 Przerzuty osteolityczne

22 Przerzuty osteolityczne

23 Scyntygrafia

24 Scyntygrafia Badanie czułe (96-100%), mało swoiste
Monitorowanie układu kostnego w chorobach nowotworowych obecność i liczba zmian przerzutowych Diagnostyka zmian pierwotnych stopień gromadzenia znacznika odwzorowuje aktywność procesów kościotwórczych/ kościogubnych, rozległość zmiany w kości Potwierdzenie obecności zmian w przypadku prawidłowego obrazu Rtg. osteoid osteoma, zapalenie Związki dwufosfonianowe związane z technetem-99m (Tc-P)

25 Liczne przerzuty z raka sutka

26 Szpiczak

27

28

29

30

31


Pobierz ppt "Współczesna diagnostyka obrazowa nowotworów układu kostno - stawowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google