Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?"— Zapis prezentacji:

1 Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?

2 Młody aktywny to taki ktoś, kto angażuje się na rzecz określonej grupy lub środowiska i nie otrzymuje za tę działalność wynagrodzenia. Koszty aktywności mogą być pokrywane ze źródeł własnych lub zewnętrznych. Aktywność może towarzyszyć usłudze społecznej, prowadzić do jej powstania lub z niej wynikać. Działanie to cechuje powtarzalność lub akcyjność.

3 Aktywność społeczna to : - realizowanie się ludzi, jednostek lub organizacji; –ożywienie i aktywizacja działalności w ramach zaspokajania potrzeb indywidualnych wypływających z naturalnego zapotrzebowania; – branie udziału w określonej inicjatywie społecznej;

4 Aktywność społeczna oznacza także aktywność obywatelską, zwłaszcza jeśli obywatele są świadomi problemów politycznych i gospodarczych kraju.

5 Formy aktywności społecznej Wolontariat Filantropia 1%

6 Wolontariat Dobrowolne, bezpłatne bezpłatne działania na rzecz innych. Działanie takie może przyjmować wiele form.

7 Filantropia To wspieranie materialne organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych potrzebujących pomocy. Wsparcie takie może odbywać się zarówno poprzez przekazywanie darów rzeczowych, jak i pieniędzy.

8 1% Mechanizm przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego (w skrócie OPP). Nie jest to darowizna ani ulga: podatnik decyduje jedynie, do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu.

9 Przykłady aktywności społecznej: Związek zawodowy Klub sportowy Organizacja o charakterze charytatywnym Partia polityczna Ruch społeczny Ruch polityczny Organizacja wyznaniowa Organizacja kościelna Kluby towarzyskie Dyskoteki

10 Aktywność polityczna Ogół działań polegających na formułowaniu i realizacji celów politycznych związanych z rolami spełnianymi przez jednostki bądź grupy w ramach systemu politycznego. Aktywność polityczna określa stopień uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji oraz poziom zaangażowania w życie polityczne.

11 Pomysły na zaangażowanie młodych do udziału w wyborach i w życiu społecznym : –Podniesienie świadomości społecznej; –Pokazanie, że państwo jest dla obywateli; –Organizowanie wieców i kampanii uświadamiających; –Stworzenie programów mających na celu wzmocnienie więzi z danym środowiskiem bądź regionem;

12 Pomysły : –Dotarcie do młodzieży poprzez przedstawianie prawdziwych historii, pokazujących życie kogoś takiego jak oni sami; –Organizowanie w szkole dyskusji na temat pojawiających się problemów; –Uświadamianie, iż jest to mój kraj, moje miasto, moja ulica, a nie tylko – dorosłych, polityków, innych…

13 Pomysły : –Uatrakcyjnić sposoby przekazu informacji czy dotarcia do młodzieży; –Poprawić komunikację interpersonalną; –Prowadzić dyskusję, a nie pouczać; –Budowanie zaufania wymaga czasu, nie pouczajmy i nie oceniajmy; –Bycie elastycznym pozwoli na lepsze zagospodarowanie własnego czasu, tym samym da możliwość uczestnictwa w dodatkowych przedsięwzięciach;

14 Pomysły : – Samemu zadbać o otaczającą człowieka rzeczywistość; –Wykorzystując dostępne środki przekazu w postaci szkoły czy youtube, dotrzeć jednocześnie do wszystkich i każdego z osobna;

15 Pomysły : –Stworzyć możliwość identyfikacji młodzieży z wybraną grupą społeczną; –Poznać potrzeby lokalnej młodzieży, dzięki czemu wzmocni się w niej poczucie tworzenia czegoś własnego;

16 Pomysły : –Stworzyć miejsca spotkań młodzieży, będące alternatywą dla osiedlowej ławki; –Pomóc rozwijać pasje; –Pozwolić młodzieży mieć swój głos, niech poczuje, że ma swojego reprezentanta na istniejącej arenie społeczno – politycznej;

17 Pomysły : –Nie naciskać, a pozwolić decydować o własnym losie; –Diagnozować problemy osobiste młodzieży, dla której priorytetem jest zadbanie o własne potrzeby; –Pamiętając, że presja grupy rówieśniczej jest znacząca, wzmacniać w młodych ludziach poczucie własnej wartości;

18 Pomysły : –Warto przyjrzeć się wymaganiom młodych; –Docenić umiejętność korzystania przez nich z szybkości i wygody komunikacji za pomocą portali społecznościowych, emaili, czatów, smsów…; –Przekaz nacechowany emocjonalnie za pośrednictwem mediów stwarza wiele możliwości;

19 Pomysły: –Realizować projekt z młodymi ludźmi, a nie tylko dla młodych; –Świadomość, iż jest się partnerem na etapie planowania, wdrażania i oceny projektu, pozwoli poczuć, iż jest się jego częścią; –Współpraca z młodymi sprawi, że poczują się odpowiedzialni; –Odpowiedzialność za coś stworzy poczucie własności, która daje satysfakcję z posiadania;

20 Pomysły : –Docenić zaangażowanie, nawet to najmniejsze; –Umiejętnie stopniować gratyfikację czy to emocjonalną, czy materialną; –Stworzyć nowy trend na bycie i bywanie, a nie tylko na egzystowanie i godzenie się ze stanem obecnym;

21 Pomysły : –W razie zaistniałej potrzeby, stworzyć odpowiednie zaplecze finansowe do jej realizacji; –Sprawne przemieszczanie się z miejsca na miejsce umożliwi zorganizowanie akcji, prawidłowy jej przebieg i zakończenie zwieńczone sukcesem;

22 Pomysły : –Stworzenie nowego wyobrażenia o relacjach społecznych; –Nie reagujesz – akceptujesz;

23 Pomysły : –Pokazać, że działanie to proces ukierunkowany na konkretne rezultaty; –Uświadomienie, że dzięki działaniu życie jednostki nabiera nowych barw i bardziej optymistycznie podchodzi się do problemów życia codziennego; –Konkretne rezultaty poprawią funkcjonowanie.

24 Wyniki przeprowadzonej w szkole ankiety :

25 1

26 2

27 3

28 4

29 5

30 6

31 7

32 Co mogłoby zachęcić młodych do głosowania? Przykładowe odpowiedzi respondentów : -Inspirowanie młodzieży poprzez szkołę lub media - wybór władzy -Darmowe pizze -Pewność, że ludzie na których głosują dotrzymują obietnic -Nic -Ciekawe tematy -Dobra oferta -Świadomość, że będzie lepiej -Wiara w lepszy kraj i politykę -Nic, ponieważ, gdy głosują i tak nic się nie zmienia -Lody, czekolada

33 Dziękujemy za uwagę ☺


Pobierz ppt "Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google