Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzywa sztuczne wokół nas

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzywa sztuczne wokół nas"— Zapis prezentacji:

1 Tworzywa sztuczne wokół nas
Nauczyciel: Marzena Szuper Uczestnicy: uczniowie klasy III c Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie

2 Cele projektu: Gromadzenie informacji za pomocą internetu i innych źródeł Zdobycie lub udoskonalenie umięjętności posługiwania się programami komputerowymi jak: Word, Excel, PowerPoint Zdobycie podstawowej wiedzy na temat polimerów, tworzyw sztucznych, recyklingu, naturalnych polimerów Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, badającego zużycie plastikowych woreczków i butelek na terenie Lubaczowa Opracowanie krótkiego przewodnika po tworzywach sztucznych Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów szkoły na temat segregacji tworzyw sztucznych w ich gospodarstwach domowych.

3 Opis projektu Projekt był realizowany przez uczniów trzeciej klasy gimnazjum. Poświecony był ogólnie mówiąc tworzywom sztucznym. Podczas pracy nad projektem uczniowie gromadzili ogólne informacje na temat min. polimerów, monomerów, reakcji polimeryzacji i polikondensacji, recyklingu. Zważywszy na fakt, że w III klasie gimnazjum realizowane są tematy o białkach i cukrach, dołączyliśmy do projektu również temat „naturalne polimery”. W ramach projektu uczniowie gromadzili także informacje na temat zużycia plastikowych woreczków i butelek na terenie Lubaczowa. Przeprowadzali również ankietę na temat segregacji tworzyw sztucznych wśród uczniów gimnazjum.

4 Narzędzia i programy komputerowe
Internet Explorer, Mozilla Firefox – wyszukiwanie informacji PowerPoint – tworzenie prezentacji Word – opracowanie ankiet Excel – gromadzenie danych i ich obróbka graficzna Picasa, Photoshop, Paint– obróbka zdjęć Google SketchUp, Pixia – modelowanie trójwymiarowe i obróbka grafiki

5 Organizacja pracy zespołów uczniowskich
Do pracy nad projektem Tworzywa sztuczne wokół nas zaangażowana była cała społeczność uczniowska klasy III c Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie. Uczniowie podzieleni byli na 6 grup – 4 grupy pięcioosobowe i 2 grupy czteroosobowe. Każda z grup pracowała nad swoim zadaniem, przygotowując własną prezentację. Nad pracą każdej grupy czuwał lider, który pilnował terminowości i wywiązywania się z poszczególnych zadań.

6 Organizacja pracy zespołów uczniowskich
Gr. I zajmowała się ogólnymi informacjami na temat polimerów i tworzyw sztucznych; Gr. II gromadziła informacje na temat recyklingu, segregacji odpadów. Dodatkowo przeprowadziła ankietę na temat segregacji i gospodarki odpadami. Gr. III opracowywała krótki przewodnik po najważniejszych polimerach, który zawierał m.in. otrzymywanie, właściwości i zastosowanie tych polimerów. Gr. IV opracowywała temat związany z naturalnymi polimerami czyli np. białka, cukry złożone, DNA. Gr. V pracując „w terenie” zbierała informacje z pobliskich sklepów na temat zużycia plastikowych woreczków i butelek. Gr. VI przeprowadzała ankietę sprawdzającą ogólna wiedzę uczniów naszej szkoły na temat segregacji zagrożeń związanych z nieumiejętnym z nimi postępowaniem.

7 Rola nauczyciela Ostateczny wybór tematu,
Koordynowanie działań zespołów , Motywowałam uczniów i pilnowanie terminowości z wywiązywania się z zadań, Pomagałam przy selekcjonowaniu informacji, Udzieliłam kilku wskazówek co do wyglądu slajdów w niektórych prezentacjach, Napisałam prośbę do właścicieli okolicznych sklepów o udzielenie żądanych informacji uczniom Pomogłam przy selekcji pytań do ankiety Skserowałam ankiety, Ustaliłam termin publicznej prezentacji Nakreśliłam ogólny zarys debaty i jej zasady Zorganizowałam sprzęt multimedialny do prezentacji – laptop i rzutnik

8 Działania uczniów Gromadzenie materiałów i informacji na zadane tematy, Przeprowadzenie „wywiadu środowiskowego” w okolicznych sklepach, opracowanie wyników i wykonanie wykresów w Excelu Selekcja informacji, Opracowanie pytań do ankiet, Skopiowanie ankiet ( pomoc i rodziców i moja), Przeprowadzenie ankiet na terenie szkoły, Analiza wyników ankiet, wyciągniecie wniosków i wykonanie wykresów w Excelu Tworzenie dodatkowej dokumentacji –np. zdjęcia przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych - obróbka tych zdjęć, Wykonanie modelu trójwymiarowego cząsteczki DNA Opracowanie krzyżówki dotyczącej tworzyw sztucznych Wykonanie plakatu zachęcającego do segregacji odpadów Umieszczenie wyników pracy na stronie internetowej szkoły – jedna osoba odpowiedzialna

9 Rezultaty pracy uczniów
Sześć prezentacji zawierających m.in. wykresy, zdjęcia. Ogólne informacje na temat polimerów Recykling Najważniejsze polimery Polimery naturalne Zużycie tworzyw sztucznych w Lubaczowie Segregacja odpadów –ankieta

10 Rezultaty pracy uczniów
Wszystkie prezentacje umieszczone są na szkolnej stronie internetowej szkoły: (gp1.lubaczow.pl/index.php?show=pliki/projekt ) publiczna debata na temat „ Tworzywa sztuczne – utrapienie czy szansa XXI wieku?” (scenariusz debaty) Krzyżówka z hasłem „polimer” – na potrzeby debaty Plakat promujący segregację odpadów i recykling.

11 Prezentacja projektu Efekty swojej pracy klasa IIIc zaprezentowała innym trzecim klasom naszej szkoły w ramach obchodzonego wówczas „Dnia Ziemi” Każda z grup zaprezentowała swoje efekty pracy i przedstawiła swoje prezentacje Na podstawie zdobytej w trakcie prezentacji wiedzy widzowie rozwiązali krzyżówkę z hasłem „polimer”

12 wnioski W ramach projektu uczniowie zdobyli lub poszerzyli wiadomości na temat m.in. tworzyw, polimerów, recyklingu, białek i cukrów Podszlifowali swoje umiejętności w pracy z PowerPointem, Excelem, Wordem z różnorodnymi programami do obróbki zdjęć Pracując w grupach, przekonali się, że wszyscy są odpowiedzialni za końcowy efekt i jak ważna jest komunikacja w grupie.

13 Wnioski "Nauczyłam się, że praca w grupie nie jest prosta, ale daje dużo przyjemności i może też nas dużo nauczyć" Beata „Pracując nad tym projektem przekonałam sie jak ważna jest komunikacja w grupie i jak ważną i odpowiedzialna funkcję ma lider grupy (...) dowiedziałam się o zastosowaniu (praktycznym) licznych polimerów: PCV, teflonu, Nylonu.” Kasia „Przekonałem się, że polimery to bardzo skomplikowane związki i mają skomplikowane, trudne do wypowiedzenia nazwy” Maciej

14 Wnioski Praca metodą projektu ukazała mi nowe, ciekawe możliwości pracy z uczniami. Utwierdziła mnie w przekonaniu, ze jest to świetny sposób na aktywizowanie uczniów. Lepiej poznałam ich zainteresowania i możliwości. Projekt ten zbliżył mnie do moich uczniów. Doświadczenia z tego kursu na pewno wykorzystam w dalszej pracy.


Pobierz ppt "Tworzywa sztuczne wokół nas"

Podobne prezentacje


Reklamy Google