Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Polish European Community Studies Association.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Polish European Community Studies Association."— Zapis prezentacji:

1 Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Polish European Community Studies Association

2 Profil PECSA Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej – PECSA powstało w 1989 roku z inicjatywy profesora Andrzeja Stępniaka przy współudziale naukowców z wiodących uczelni w Polsce, dzięki aktywnemu wsparciu Komisji Europejskiej. Stowarzyszenie PECSA wyróżnia się inter- i wielodyscyplinarnym profilem naukowo-badawczym swoich członków. Podejmowane przez nie działania i realizowane projekty z zakresu problematyki europejskiej integrują wiedzę z obszarów kształcenia nauk społeczno-ekonomicznych i nauk humanistycznych, w tym m.in. ekonomii, polityki i stosunków międzynarodowych, prawa i administracji, socjologii i antropologii.

3 Sieć ECSA PECSA należy do międzynarodowej sieci European Community Studies Association – ECSA, która została powołana przez Komisję Europejską w celu promowania integracji europejskiej jako kierunku nauczania. W związku z przyjęciem Strategii Europa 2020 ECSA we współpracy z Komisją Europejską oraz profesorami Jean Monnet podejmuje działania na rzecz opracowania jak najlepszego systemu edukacji w obszarze integracji europejskiej w zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym. Sieć ECSA obejmuje zasięgiem geograficznym krajowe oddziały zarówno w państwach członkowskich UE, jak i w państwach trzecich (m.in. USA, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Wenezuela, Brazylia, Szwajcaria i Maroko). Funkcję Przewodniczącego sieci ECSA pełni obecnie profesor Enrique Banus z Hiszpanii, Institut Carlemany d’Estudis Europeus, Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

4 Misja i cele Misją PECSA jest promocja badań oraz nauczania w zakresie problematyki Unii Europejskiej, analiza strategicznych aspektów funkcjonowania UE i jej polityk, rozwój współpracy i integracji między polskimi naukowcami a badaczami, uniwersytetami a instytucjami zajmującymi się tą problematyką, jak również promocja powiązań polskich badaczy z badaczami z innych państw UE, członkami sieci ECSA-World oraz instytucjami UE.

5 Misja i cele Celem prowadzonych działań naukowo-badawczych i dydaktycznych Stowarzyszenia PECSA jest definiowanie odpowiedzi na wyzwania stojące przed Unią Europejską, jej państwami członkowskimi oraz obywatelami. Nasza instytucja, obok prowadzonych analiz i prac badawczych, inspiruje także tworzenie polityk Unii Europejskiej. Od początku swojego istnienia PECSA stanowi forum publicznej debaty na temat integracji europejskiej, miejsca Europy w świecie, szeroko definiowanych stosunków międzynarodowych oraz globalizacji. Jednym z jego kluczowych zadań jest promocja aktywnej, zaangażowanej i jednoznacznie proeuropejskiej orientacji Polski jako państwa członkowskiego UE.

6 Działania PECSA Działania strategiczno-badawcze PECSA koncentrują się na trzech płaszczyznach: –projektach badawczych, –współpracy krajowej, –współpracy międzynarodowej. Poprzez swoje działania Stowarzyszenie dąży do: –stworzenia silnej sieci współpracy krajowej i międzynarodowej (obejmującej nie tylko państwa UE, ale również obszar Partnerstwa Wschodniego, Amerykę Północną oraz Azję), –rozwoju badań (realizacja grantów NCN, pozyskiwanie grantów europejskich i ministerialnych) przy udziale naukowców z różnych ośrodków badawczych z Polski i z zagranicy, –organizowania seminariów i konferencji naukowych.

7 Projekty PECSA Stowarzyszenie PECSA współuczestniczyło w 2011 roku w realizacji projektu „EUintegRATIO” finansowanego ze środków 7 Programu Ramowego. W ramach projektu zorganizowano konferencję, która była jednym z flagowych, oficjalnych wydarzeń wpisanych w kalendarz Polskiej Prezydencji w Radzie UE. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Marek Belka, Michał Boni, Laszlo Csaba, Irena E. Kotowska, Ewa Latoszek, Robert M. Lindley, Mario Monti, Willem Molle, Alojzy Z. Nowak, Edward Palmer, Dariusz Rosati i Andrzej Stępniak. Ponadto, w roku akademickim 2013/2014 PECSA realizowała ogólnopolski projekt edukacyjny „Akademia Młodego Europejczyka” w ramach Lifelong Learning Programme – Jean Monnet i programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego.

8 Projekty PECSA W czerwcu 2014 roku Stowarzyszenie PECSA było głównym inicjatorem I Seminarium Europejskiego pt. „Rola delegacji narodowych w Parlamencie Europejskim”, które zorganizowało we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce i Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W roku akademickim 2014/2015 PECSA realizuje projekt, którego celem jest przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg)”. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach działania Jean Monnet Project Programu Erasmus+.

9 Zarząd PECSA prof. zw. dr hab. Ewa Latoszek – Przewodnicząca dr Agnieszka Kłos – Skarbnik dr Marta Pachocka – Sekretarz dr Maciej Krzemiński – Wiceprzewodniczący dr Kamil Zajączkowski – Wiceprzewodniczący mgr Anna Masłoń-Oracz – Wiceprzewodnicząca prof. zw. dr hab. Andrzej Stępniak – Członek Zarządu doc. dr Artur Adamczyk – Członek Zarządu mgr Aleksandra Borowicz – Członek Zarządu

10 Komisja Rewizyjna PECSA prof. dr hab. Izabela Zawiślińska – Przewodnicząca prof. dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska – Wiceprzewodnicząca dr Jan Misiuna – Sekretarz mgr Anna Romiszewska – Członek Komisji Rewizyjnej mgr Marcin Czaplicki – Członek Komisji Rewizyjnej

11 Członkowie PECSA Członkami PECSA są pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni, niezależni badacze, instytucje badawczo-dydaktyczne oraz uniwersytety i ich jednostki organizacyjne. Do grona indywidualnych członków PECSA należą wybitni przedstawicieli świata nauki w Polsce, a wśród nich profesorowie posiadający Katedry Jean Monnet. Wielu członków-założycieli naszego Stowarzyszenia, w tym m.in. Danuta Huebner, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Samecki czy Ewa Synowiec, reprezentuje obecnie Polskę w unijnych instytucjach oraz bierze czynny udział w kształtowaniu polityk UE. Członkami PECSA są także instytucje, takie jak m.in.: –Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, –Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, –Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, –Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

12 Członkostwo Stowarzyszenie PECSA, którego członkami jest wielu przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, stwarza warunki do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także wspólnego prowadzenia badań o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym. Wszystkich zainteresowanych możliwością rozwoju zawodowego i naukowego oraz prowadzeniem badań w ramach PECSA zachęcamy i zapraszamy do współpracy oraz do członkostwa. Warunki członkostwa indywidualnego w PECSA: –szczegóły na stronie www PECSA: pecsa.edu.pl, zakładka Członkostwo Warunki członkostwa instytucjonalnego w PECSA: –instytucje zainteresowane członkostwem w PECSA prosimy uprzejmie o kontakt z dr Martą Pachocką: biuro@pecsa.edu.pl

13 Kontakt Adres do korespondencji: Biuro PECSA Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ul. Wiśniowa 41, pokój 65-66 02-520 Warszawa Biuro PECSA: dr Marta Pachocka, biuro@pecsa.edu.pl


Pobierz ppt "Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Polish European Community Studies Association."

Podobne prezentacje


Reklamy Google