Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Excel Filtrowanie Funkcje bazodanowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Excel Filtrowanie Funkcje bazodanowe"— Zapis prezentacji:

1 Excel Filtrowanie Funkcje bazodanowe
Aleksander Pietrucha

2 Ogólnie o filtrowaniu Filtrowane dane zawierają tylko wiersze spełniające określone kryteria, zaś pozostałe wiersze są ukrywane. Przefiltrowane dane można kopiować, przeszukiwać, edytować i formatować. Można też tworzyć wykresy na ich podstawie i drukować ich podzbiór bez zmieniania kolejności czy przenoszenia jakichkolwiek danych. Dane można filtrować według więcej niż jednej kolumny. Filtry są addytywne, co oznacza, że każdy dodatkowy filtr jest oparty na filtrze bieżącym i dodatkowo zawęża podzbiór danych.

3 Autofiltr Korzystając z Autofiltru, można tworzyć trzy typy filtrów: według wartości listy, według formatu lub według kryteriów. Wszystkie te typy filtrów wzajemnie się wykluczają dla każdego zakresu komórek lub dla każdej kolumny tabeli. Na przykład można filtrować dane według koloru komórki lub listy liczb, ale nie według obu tych elementów. Można zastosować filtr według ikon lub filtr niestandardowy, ale nie można łączyć tych typów.

4 Filtrowanie Aby zacząć filtrować dane, musimy najpierw ustawić kursor, na przykład w tabeli którą chcemy filtrować, a następnie wcisnąć przycisk znajdujący się w zakładce dane.

5 Filtrowanie Po tej czynności w nagłówku pojawią się rozwijane listy, dzięki którym możemy wykonać filtrowanie danych. Po rozwinięci możemy wybrać jakie dane nas interesują.

6 Filtrowanie Tak będzie wyglądać przykładowa tabela po zastosowaniu filtru, który ma pokazać wszystkie osoby mieszkające w Krakowie.

7 Filtrowanie Możemy także filtrować dane względem wielu kryteriów.
Tutaj wybrałem, aby wyświetlane były kobiety z Łodzi, które wykonują zawód dentysty.

8 Filtrowanie Aby usunąć filtrowanie danych, klikamy przycisk znajdujący się w zakładce Dane, który znajduje się obok przycisku Filtruj. Kiedy zmienimy dane w arkuszu, filtrowanie nie zadziała od razu i należy zastosować je ponownie, w tym celu klikamy przycisk Zastosuj ponownie.

9 Kilka filtrów w jednym arkuszu
Możemy zrobić, aby w jednym arkuszu można było zastosować więcej niż jeden filtr. Aby tego dokonać, daną listę z danymi musimy zaznaczyć i wstawić w to miejsce tabelę. Robimy tak z każdą listą i dzięki czemu możemy każdą z nich filtrować oddzielnie.

10 Filtrowanie tekstu Oto kilka rodzajów filtrowania tekstu:
- Równa się, gdy chcemy znaleźć np. osoby o tym samym imieniu co podane. Nie równa się, gdy chcemy znaleźć np. osoby o imieniu innym niż podane. Zaczyna się od, gdy chcemy znaleźć np. osoby, których imię zaczyna się na literę A. Kończy się na, gdy chcemy znaleźć np. osoby, których imię kończy się na literę R. Zawiera, gdy chcemy znaleźć np. osoby w których imieniu występuje liter S. Nie zawiera, gdy chcemy znaleźć np. osoby w których imieniu nie występuje liter D.

11 Filtrowanie liczb Oto kilka rodzajów filtrowania liczb:
Równa się, gdy chcemy znaleźć np. osoby których zarobki wynoszą 1800zł. Nie równa się, gdy chcemy znaleźć np. osoby których zarobki są różne od 2000zł. Większe niż, gdy chcemy znaleźć np. osoby których pensja jest wyższa od 2000zł. Większe niż lub równe, gdy chcemy znaleźć np. osoby których pensja jest wyższa od 2000zł lub równa. Mniejsza niż, gdy chcemy znaleźć np. osoby których pensja jest niższa od 2000zł lub równa. Mniejsza niż lub równa, gdy chcemy znaleźć np. osoby których pensja jest niższa od 2000zł lub równa.

12 Filtrowanie Różne rodzaje filtrowania można ze sobą łączyć, dzięki temu możemy znaleźć osoby których imię zaczyna się na W a kończy na A. Lub osoby które zarabiają więcej niż 2000zł, ale mniej lub dokładnie 2600zł.

13 Filtrowanie według długości tekstu
Jeżeli chcemy np. wyszukać osoby których imię jest długości 4 znaków Jeżeli chcemy np. wyszukać osoby których imię jest długości przynajmniej 6 znaków, ale może być więcej.

14 Filtrowanie – Zamiana liczb na tekst
Jeżeli na przykład w naszej liście, chcielibyśmy odnaleźć osoby, których ostatnia cyfra w pensji to 6, niestety nie uda nam się to bezpośrednio. Ponieważ funkcja „Kończy się na” działa tylko dla tekstu. Dlatego, aby znaleźć takie wartości musimy zamienić liczy na tekst. Tworzymy do tego nową kolumnę, a w niej używamy funkcji: =tekst(wartość;format_tekstu) np.: Dzięki temu, w drugiej tabeli będziemy mogli odpowiednio filtrować wartości liczbowe.

15 Numerowanie przy filtrowaniu
Jeżeli chcemy aby nasza lista, zmieniała numerowanie kolumny np. Lp, gdy filtrujemy według innego kryterium. Tutaj dane były posortowane względem miasta. Aby uzyskać taki wynik, usuwamy zawartość kolumny Lp, a w pierwszym wierszu wpisujemy taką oto funkcję. =AGREGUJ(numer_funkcji;opcje;tablica) np.: =AGREGUJ(3;5;$B$2:B2)

16 Filtrowanie zaawansowane
Kiedy nie jesteśmy w stanie zastosować autofiltru, z pomocą przychodzi nam opcja filtrowania zaawansowanego, dzięki której możemy wyszukać odpowiednie dane według naszych kryteriów. Aby użyć funkcji Filtrowania zaawansowanego, należy kliknąć przycisk Zaawansowane obok ikony Filtruj.

17 Filtrowanie zaawansowane
Następnie w zakresie listy zaznaczamy naszą tabelę, a w zakresie kryteriów, nasze kryterium. Należy pamiętać, ale ustawić odpowiedni nagłówek w kryteriach!

18 Filtrowanie zaawansowane
Tutaj dla przykładu zastosowałem filtrowanie zaawansowane, aby wyszukać osoby o imieniu Jacek.

19 Filtrowanie zaawansowane – długość tekstu
Jeżeli chcemy, aby filtr wybrał nam np. imiona które są krótsze niż sześć znaków, musimy zastosować tutaj filtrowanie zaawansowane. Na początku musimy ustalić kryterium: Aby sprawdzić czy ilość liter jest mniejsza niż sześć zastosujemy funkcję: =dł(wartość)<6 np.: =dł(B2)<6 Dzięki temu dowiemy się czy ten tekst ma mniej znaków niż sześć. Następnie wybieramy opcję filtrowania zaawansowanego, zaznaczamy tabele oraz kryterium. Dzięki temu, pojawią nam się imiona które są krótsze niż sześć znaków.

20 Funkcje bazodanowe W excelu istnieje kategoria funkcji, która nazywa się Bazy danych. Dzięki niej możemy obliczać m.in. Sumę, czy średnią liczb z naszej tabeli według odpowiednich kryteriów. Dla przykładu możemy obliczyć średnią pensję dla zawodu fryzjer z całej tabeli. =BD.ŚREDNIA(baza;pole;kryteria) np.: =BD.ŚREDNIA(A1:I201;F1;M5:M6)

21 Funkcje bazodanowe

22 KONIEC


Pobierz ppt "Excel Filtrowanie Funkcje bazodanowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google