Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie (ćwiczenia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie (ćwiczenia)"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie (ćwiczenia)
Zajęcia nr 1 dr Tomasz Wójtowicz

2 Plan zajęć: Zajęcia wprowadzające, ustalenie tematyki i przydzielenie zagadnień do opracowania oraz przedstawienia podczas ćwiczeń. Wskazanie sposobów i metod wypowiedzi studentów podczas omawiania poszczególnych zajęć. Analiza problematyki wypadków drogowych na podstawie danych statystycznych i opracowań służb i organów państwa. Europejska Karta Bezpieczeństwa Drogowego i jej polski odpowiednik – studium przypadku.

3 Zachowanie kierowców a stan bezpieczeństwa w komunikacji;
Podstawowe problemy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce – studium przypadku; Infrastruktura transportowa – morska i rzeczna Polski – jej stan techniczny i ekonomiczny, bezpieczeństwo w transporcie kolejowym; Stan bezpieczeństwa w lotnictwie na przykładzie polskich portów lotniczych; Inteligentne systemy transportowe a system Galileo. Panel dyskusyjny (transport towarów niebezpiecznych) Kolokwium zaliczeniowe

4 Literatura obowiązkowa:
Fijałkowski T., Transport drogowy, Warszawa 2007. Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Wyd. AON, Warszawa. Ociepka B. Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002. Transport, pod red. K. Wojewódzkiej-Król i W. Rydzkowskiego, Warszawa 2007.

5 Literatura uzupełniająca:
Tarkowski J. Iresrahl B., Lumsden R., Transport – logistyka. Towary, informacje, środki, 1998. Transport drogowy materiałów niebezpiecznych, Warszawa 1968. Różycki M., Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych. Tom 1 i 2, Warszawa 2010.

6 Akty prawne: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dostępna w Internecie) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (dostępna w Internecie) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (dostępna w Internecie) Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze (dostępna w Internecie) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (dostępna w Internecie)

7 Akty prawne: 6. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (dostępna w Internecie) 7. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, raport Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za 2010 r. (dostępny w Internecie)

8 Przydatne materiały: Pieprzny Stanisław, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012. Krystek Ryszard, Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2009. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego , Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa 2013. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu E-S i Komitetu Regionów. W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata

9 Przydatne materiały: 5. Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zmniejszyć o połowę liczbę ofiar wypadków drogowych w UE do roku 2010: wspólna odpowiedzialność. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (perspektywa do 2030 roku). Program budowy dróg krajowych na lata Wypadki drogowe w Polsce roku. Komenda Główna Policji. Warszawa 2013. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Europejska Karta Bezpieczeństwa,

10 Zaliczenie: Zaliczenie z oceną
Kolokwium zaliczeniowe – realizacja efektów kształcenia na podstawie karty przedmiotu; Aktywność na zajęciach;

11 Dyżur: Pokój RA219 Poniedziałki
Niedziele – w czasie zjazdów dla studentów zaocznych;

12 Kontakt: Tomasz Wójtowicz (w wyjątkowych sytuacjach) Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ Pokój RA219 (dla studentów zaocznych w czasie zjazdów)

13 Od historii do geopolityki – znaczenie infrastruktury dla bezpieczeństwa
zainteresowanie drogami jako dobrem publicznym w XVI wieku (Epoka Odrodzenia); „Konstytucje sejmowe” z 1539 roku; początek strategicznego myślenia o drogach we Francji – władza absolutna (Jean B. Colbert);

14 Od historii do geopolityki – znaczenie infrastruktury dla bezpieczeństwa
„Problem” dróg publicznych w Rzeczpospolitej Szlacheckiej; obowiązek właściciela przyległych gruntów; podatek myta (Drohobycz-Jarosław 90x podatek);

15 Od historii do geopolityki – znaczenie infrastruktury dla bezpieczeństwa
centralizacja władzy we Francji; Korpus Dróg i Mostów (XVIII w.); rozbudowa infrastruktury drogowej w czasach napoleońskich;

16 Od historii do geopolityki – znaczenie infrastruktury dla bezpieczeństwa
II RP – od państwa rolniczego w kierunku państwa przemysłowego; Modernizacja infrastruktury kolejowej (18 tyś km w 1918 roku); Tragiczna sytuacja infrastruktury drogowej (brak źródeł finansowania);

17 Od historii do geopolityki – znaczenie infrastruktury dla bezpieczeństwa

18 Planowana sieć drogowa w Polsce wg Prof. Nesterowicza (1939)
Od historii do geopolityki – znaczenie infrastruktury dla bezpieczeństwa 2400 km dróg pierwszej kolejności; 2295 km dróg drugiej kolejności; Planowana sieć drogowa w Polsce wg Prof. Nesterowicza (1939)

19 Od historii do geopolityki – znaczenie infrastruktury dla bezpieczeństwa
Gęstość dróg o nawierzchni twardej 29,2 km/100 km (1945 roku); Gęstość dróg o nawierzchni twardej 89,7 km/100 km (2013 roku);

20 Od historii do geopolityki – znaczenie infrastruktury dla bezpieczeństwa
Infrastruktura, a geopolityka Polski

21 Dziękuje za uwagę

22 Następne zajęcia prezentacje:
Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce; Rządowy Program GAMBIT; Wypadki drogowe w Polsce 2013;


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie (ćwiczenia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google