Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Instytut Audiowizualny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Instytut Audiowizualny"— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Instytut Audiowizualny
NINATEKA EDU – metody i narzędzia do pracy z materiałami audiowizualnymi w szkole z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych NInA Anna Równy 4 XII 2014 r. Narodowy Instytut Audiowizualny

2 Narodowy Instytut Audiowizualny
Cele zapoznanie nauczycieli z propozycjami wykorzystania bezpłatnych i legalnych zasobów udostępnianych szkołom przez Narodowy Instytut Audiowizualny; propozycja zasobów NINATEKI i NINETEKI EDU pomocnych na lekcjach różnych przedmiotów i wpisujących się w zagadnienia dotyczące edukacji medialnej i informacyjnej. Narodowy Instytut Audiowizualny

3 Poruszane zagadnienia
Zasoby NINTEKI EDU i typy dostępnych materiałów audiowizualnych i dydaktycznych. Sposób rejestracji. Sposoby wyszukiwania materiałów. Propozycje pracy z materiałami dydaktycznymi dotyczącymi edukacji medialnej i informacyjnej. Narodowy Instytut Audiowizualny

4 Narodowy Instytut Audiowizualny
Konto EDU w NINATECE dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; bezpłatny dostęp do filmów i audycji o charakterze edukacyjnym i scenariuszy lekcji z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych. Narodowy Instytut Audiowizualny

5 Narodowy Instytut Audiowizualny
Jak założyć konto EDU 1. Kliknij w Załóż konto i zaznacz opcję NAUCZYCIEL. 2. Wypełnij formularz rejestracyjny – wpisz nazwę szkoły, w której pracujesz. Pomogą Ci w tym filtry: typ szkoły, województwo, powiat. 3. Musimy zweryfikować Twoje zgłoszenie, w tym celu zadzwonimy do szkoły, w której pracujesz. Zajmie nam to maksymalnie 5 dni. 4.Jeśli Twoje konto jest już aktywne, możesz wygenerować kody dostępu do NINATEKI dla Twoich uczniów (1 kod= 1 uczeń). Narodowy Instytut Audiowizualny

6 Jak aktywować konto EDU
Jeśli jesteś już posiadaczem konta w NINATECE EDU i chcesz je aktywować... 1. Zaloguj się i kliknij w Zmień typ konta. 2. Wybierz opcję NAUCZYCIEL i uzupełnij formularz rejestracyjny. 3. Musimy zweryfikować Twoje zgłoszenie, w tym celu zadzwonimy do szkoły, w której pracujesz. Zajmie nam to maksymalnie 5 dni. *Konto EDU jest ważne od IX do IX – czyli przez jeden rok szkolny. Po upływie tego terminu należy je ponownie aktywować. Narodowy Instytut Audiowizualny

7 Sposoby wyszukiwania materiałów
Narodowy Instytut Audiowizualny

8 Narodowy Instytut Audiowizualny
Propozycje pracy z materiałami dydaktycznymi NINATEKI EDU- EDUKACJA MEDIALNA I INFORMACYJNA Narodowy Instytut Audiowizualny

9 EDUKACJA MEDIALNA- scenariusze lekcji
w NINATECE EDU Narodowy Instytut Audiowizualny

10 Metody i narzędzia do pracy z materiałami audiowizualnymi
heureza – poszukiwanie rozwiązań za pomocą pytań lub zadań kierujących; dyskusja – pamiętaj: kontroluj formułowanie tez i argumentów przez uczniów; debata – pamiętaj: należy precyzyjnie określić zasady przebiegu, czas i sposób prezentowania wypowiedzi; burza mózgów – przedstawienie pytania/zagadnienia przez nauczyciela i wyszukiwanie pomysłów rozwiązania tego problemu przez uczniów; mapa mentalna – przygotowanie schematu pojęciowego, ilustrującego sposób myślenia za pomocą słów, obrazów, zdjęć, rysunków itp.; Narodowy Instytut Audiowizualny

11 Metody aktywizujące przydatne w pracy z materiałami audiowizualnymi
metoda myślenia obrazami: 3 pytania: Co wiesz na pewno? Czego się domyślasz? Czego jeszcze chcesz się dowiedzieć?; lekcja odwrócona – przygotowanie się do lekcji poprzez odrobienie zadania domowego (karta pracy, obejrzenie filmu). drzewko decyzyjne – graficzny zapis analizy problemu; służy podejmowaniu decyzji; zawiera propozycje celów i wartości (pień drzewa), rozwiązań problemu (gałęzie drzewa); uczniowie wskazują pozytywne i negatywne skutki zanim podejmą decyzję; Narodowy Instytut Audiowizualny

12 Narodowy Instytut Audiowizualny
Filmy związane z EDUKACJĄ MEDIALNĄ i INFORMACYJNĄ w materiałach audiowizualnych NINATEKI Narodowy Instytut Audiowizualny

13 Narodowy Instytut Audiowizualny
Szumowina 2009, reż. Grupa Twożywo, 3 minuty Narodowy Instytut Audiowizualny

14 Propozycje pracy z filmem Szumowina
GODZINA Z WYCHOWAWCĄ Temat: Człowiek w świecie mediów. Korzyści i zagrożenia. JĘZYK POLSKI Temat: Świadome, odpowiedzialne i selektywne korzystanie z internetu. Temat: Korzystaj, ale nie daj się wykorzystać - odbiór treści medialnych. Narodowy Instytut Audiowizualny

15 Narodowy Instytut Audiowizualny
Titanic World 2008, reż. Hanna Margolis, 8 minut Narodowy Instytut Audiowizualny

16 Propozycje pracy z filmem Titanic World
JĘZYK POLSKI Temat: Rodzaje i gatunki filmowe – film animowany. (GM) Temat: Człowiek a technologie – analiza filmu Titanic World. (GM i PGM) GODZINA Z WYCHOWAWCĄ Temat: Elektroniczne pokusy – uzależnienia od komputera i innych urządzeń elektronicznych. Narodowy Instytut Audiowizualny

17 Narodowy Instytut Audiowizualny
Forever Young 2012, reż. Robin Lipo, 13 minut Narodowy Instytut Audiowizualny

18 Propozycje pracy z filmem Forever Young
GODZINA Z WYCHOWAWCĄ Temat: Śmierć w czasach internetu. Temat: Podwójna tożsamość człowieka XXI wieku (realna i wirtualna). INFORMATYKA Temat: Ja w sieci – świadome i bezpieczne budowanie tożsamości w internecie. Temat: Ochrona danych osobowych w sieci. Narodowy Instytut Audiowizualny

19 Narodowy Instytut Audiowizualny
Zakładka zawiera: artykuły dotyczące najnowszych trendów w edukacji medialnej w Polsce i na świecie; relacje z najważniejszych wydarzeń tematycznych (konferencji, szkoleń); raporty i wyniki najnowszych badań. Narodowy Instytut Audiowizualny

20 Edukacja medialna wg NInA:
NInA rozwija społeczną świadomość medialną, którą rozumiemy zarówno jako zestaw umiejętności,jak i postawę wobec rzeczywistości. Jej trzy filary to umiejętności: używania, rozumienia i tworzenia mediów, które są paszportem do obywatelstwa cyfrowego świata. Postawa, którą chcemy promować to postawa zbudowanej świadomości, krytycznego podejścia i społecznej odpowiedzialności. Narodowy Instytut Audiowizualny

21 Narodowy Instytut Audiowizualny
Anna Równy specjalistka ds. edukacji i badań tel Narodowy Instytut Audiowizualny


Pobierz ppt "Narodowy Instytut Audiowizualny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google