Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narada z przedstawicielami komend wojewódzkich PSP, szkół PSP oraz CMP odpowiedzialnymi za archiwizację dokumentacji Kraków, dnia 25-26 września 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narada z przedstawicielami komend wojewódzkich PSP, szkół PSP oraz CMP odpowiedzialnymi za archiwizację dokumentacji Kraków, dnia 25-26 września 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Narada z przedstawicielami komend wojewódzkich PSP, szkół PSP oraz CMP odpowiedzialnymi za archiwizację dokumentacji Kraków, dnia 25-26 września 2014 r. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Sekcja Archiwum Komendy Głównej

2 Obowiązujące akty prawne  Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, Nr 171, poz. 1016; z 2014 r. poz. 822).  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375).  Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSWiA Nr 9, poz. 42).

3  Decyzja Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 13).  Zarządzenie Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. MSW Nr 3, poz. 27).

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 2013 rok Lp.Jednostka organizacyjna PSP Liczba kontroli zrealizowanych 1.KG PSP w Warszawie2 2.KW PSP we Wrocławiu7 3.KW PSP w Poznaniu4 4.KW PSP w Krakowie3 5.KW PSP w Gdańsku3 6.KW PSP w Szczecinie3 7.KW PSP w Łodzi3 8.KW PSP w Gorzowie Wlkp.3 9.KW PSP w Toruniu2 10.KW PSP w Lublinie2 11.KW PSP w Warszawie2 12.KW PSP w Rzeszowie2 13.KW PSP w Katowicach2 14.KW PSP w Opolu1 15.KW PSP w Kielcach1 16.KW PSP w Białymstoku- 17.KW PSP w Olsztynie- RAZEM40 Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych PSP w 2013 roku zestawienie sporządzone na podstawie wystąpień pokontrolnych przesłanych do BKSW KG PSP


Pobierz ppt "Narada z przedstawicielami komend wojewódzkich PSP, szkół PSP oraz CMP odpowiedzialnymi za archiwizację dokumentacji Kraków, dnia 25-26 września 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google