Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak jest? W Gorzowie Wlkp. Jest bardzo dużo takich przedsiębiorstw, jak: apteki banki biura nieruchomości Jest bardzo mało, albo wcale: kręgielni basenów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak jest? W Gorzowie Wlkp. Jest bardzo dużo takich przedsiębiorstw, jak: apteki banki biura nieruchomości Jest bardzo mało, albo wcale: kręgielni basenów."— Zapis prezentacji:

1 Jak jest? W Gorzowie Wlkp. Jest bardzo dużo takich przedsiębiorstw, jak: apteki banki biura nieruchomości Jest bardzo mało, albo wcale: kręgielni basenów lodowisk aeroklubów firm produkujących karnisze kin Tworzenie większej ilości miejsc, gdzie będzie można rozwijać swoje zainteresowania, np. skatepark, kręgielnia, kino. Skupienie się na rozwoju kulturalnym oraz rozrywkowym miasta, by stało się atrakcyjne pod względem turystycznym. Jak powinno być? równowaga między ilością występujących przedsiębiorstw stworzenie większej ilości miejsc, dla młodzieży, gdzie będzie mogła spędzać czas wolny skupienie się na sporcie i rekreacji Jakie działania doprowadzą do zmiany?

2 RODZAJ PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

3 PROPOZYCJA 1 – HOTEL DLA PSÓW 1)Przedmiot przedsięwzięcia: pielęgnacja psów możliwość zostawienia swoich pupili na dłuższy czas 2) Obszar działania: miasto: Gorzów Wlkp. 3) Czy zaproponowana usługa jest potrzebna na rynku? Tak, ponieważ wielu właścicieli zwierząt nie ma ich gdzie zostawić podczas np. urlopu za granicą 4) Odbiorcą proponowanych usług są: właściciele psów 5) Podmioty, które świadczą takie same usługi na badanym rynku: w Gorzowie Wlkp. Są 4 hotele dla psów 6) Podmioty, które świadczą podobne usługi: 7 fryzjerów dla psów 7) Szanse na rynku: Niewielkie 8) Zagrożenia: bankructwo brak zainteresowania ze strony właścicieli psów, ze względu na istniejące już przedsiębiorstwa świadczące takie same usługi

4 1 ) Przedmiot przedsięwzięcia: Zapewnienie rozrywki, zagospodarowania czasu wolnego 2) Obszar działania: miasto: Gorzów Wlkp. 3) Czy zaproponowana usługa jest potrzebna na rynku? Tak, ponieważ w Gorzowie Wlkp. jest tylko jedna kręgielnia młodzi ludzie nie mają gdzie spędzać czasu wolnego 4) Odbiorcą proponowanych usług są: młodzież seniorzy (wieczorki) 5) Podmioty, które świadczą takie same usługi na badanym rynku: 1 kręgielnia 6) Podmioty, które świadczą podobne usługi: 2 baseny 1 lodowisko 1 tor kartingowy 7) Szanse na rynku: bardzo duże 8) Zagrożenia: brak zainteresowanie ze strony odbiorców niekorzystne położenie

5 Podjęliśmy decyzję, że będziemy prowadzić kręgielnię. Argumentami przemawiającymi za tą działalnością były: tylko jedne podobne przedsiębiorstwo, bardzo duże szanse na rynku.

6 Rejestracja w urzędzie gminy/miasta (Do Urzędu Gminy/Miasta kierujemy się, by złożyć wniosek o wpis do ewidencji gospodarczej. Zgłaszając firmę należy określić przedmiot (bądź przedmioty) działalności, nazwę własną firmy, siedzibę, datę rozpoczęcia funkcjonowania, wskazać adres głównego oddziału (oddziałów) i, jeżeli się na to decydujemy, ustanowić pełnomocnika, który ma prawo reprezentowania i zastępowania właściciela firmy we wszystkich kontaktach z urzędami.) Główny Urząd Statystyczny (W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do Urzędu Statystycznego, po to, by pobrać i złożyć formularz RG - 1 o nadanie numeru REGON) Bank( W banku należy wypełnić formularze niezbędne do otwarcia konta (wniosek, karta wzor ó w podpis ó w, wniosek o wyrobienie karty)) Bank(W banku należy wypełnić formularze niezbędne do otwarcia konta (wniosek, karta wzorów podpisów, wniosek o wyrobienie karty ) Urząd Skarbowy(W US będziemy składać wniosek o nadanie numeru NIP (numer identyfikacji podatkowej). W US musimy również zadeklarować czy będziemy vatowcami, czyli płatnikiem podatku VAT. Ponadto musimy zdecydować czy będziemy prowadzić księgowość sami czy zlecimy ją innej firmie.) ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)(Rozpoczynając działalność gospodarczą w ciągu 7 dni musimy zgłosić się do ZUS!

7 Jest to możliwe - jednoosobową działalność gospodarczą można zarejestrować całkowicie online, jeśli dysponuje się podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

8

9 Aby rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie wystarczy dobry pomysł – konieczne są również odpowiednie środki finansowe. Dla spółki z o. o. wymagane jest zebranie kapitału w wysokości minimum 5 tys. zł, podczas gdy dla spółki akcyjnej wartość ta jest dużo wyższa i wynosi minimum 100 tys. zł. Spółki osobowe zaś nie podlegają tego rodzaju wymogom. Podstawą przy podejmowaniu decyzji o posiadaniu własnej firmy jest dobry biznes plan. To dzięki niemu określa się główne cele oraz analizuje mocne i słabe strony pomysłu na działalność. Do najważniejszych elementów biznes planu należą: opis firmy, celów i oferowanych usług, analiza rynku uwzględniająca zapotrzebowanie konsumentów na dane usługi, prognoza zysków, zestawienie przepływów gotówkowych uwzględniające gotówkę początkową, wpływy oraz wydatki, określenie sposobu prowadzenia księgowości (np. księga przychodów i rozchodów).

10 Współcześnie przedsiębiorstwa zwiększają swoją efektywność nie tylko za pomocą tańszych technologii i bardziej wydajnych maszyn, ale przede wszystkim poprzez wzrost kompetencji kierownictwa i zaangażowania pracowników w pracę, zarządzanie przez cele, jakość, zadania, eksponowanie utalentowanych ludzi, zachętę do zmian, przedsiębiorczości. Działania te sprzyjają rozwijaniu kapitału intelektualnego firmy i stwarzają jej szanse na sukces. Warto w tym miejscu nakreślić teoretyczny zakres obowiązków „ kierownika organizatora”, który powinien pełnić rzetelnie funkcje kierownicze, aby umiejętnie wykorzystać dostępny potencjał zasobów ludzkich w firmie. W każdym przedsiębiorstwie podział pracy jest bardzo ważny, ponieważ każdy pracownik powinnien wiedzieć za co jest odpowiedzialny w zespole. To niewątpliwie ułatwi współprace i może doprowadzić do sukcesów w przedsiębiorstwie.


Pobierz ppt "Jak jest? W Gorzowie Wlkp. Jest bardzo dużo takich przedsiębiorstw, jak: apteki banki biura nieruchomości Jest bardzo mało, albo wcale: kręgielni basenów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google