Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 41 – 200 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 TEL./FAX 32 266 18 34.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 41 – 200 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 TEL./FAX 32 266 18 34."— Zapis prezentacji:

1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 41 – 200 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 TEL./FAX 32 266 18 34 www.rozdzienski.pl lo1@sosnowiec.edu.pl

2 1. 09. 1948 OTWARCIE SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ STOPNIA PODSTAWOWEGO I LICEALNEGO TPD 1. 09. 1955 POWOŁANIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 21. 02. 1957 ZMIANA NAZWY SZKOŁY NA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 20.06. 1964 NADANIE SZKOLE IMIENIA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO 01. 09. 1978 POWOŁANIE ZESPOŁU SZKÓŁ,W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, LICEUM MEDYCZNE 01. 09. 1988 POWOŁANIE DWÓCH ODRĘBNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, LICEUM MEDYCZNEGO 01. 09. 2000 POWOŁANIE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH: GIMNAZJUM NR 11, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1

3 Walenty Roździeński ( Brusiek vel Brusek ) 1560 – 1622. Poeta - kuźnik z Roździenia (dzielnica Szopienic). Autor unikatowego traktatu wierszowanego opisującego historię kuźnictwa i górnictwa śląskiego pt. Officina ferraria abo huta warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego wydanego w Krakowie w 1612 r. Ustawicznie przy ogniu bez wytchu robimy Tak we dnie jak i w nocy, aż i ustajemy Od gorąca wielkiego! A toć nas tak nędzi, Że i drugi ledwie żyw, gdy nań znój przychodzi. W lichych domach mieszkamy. /.../ Mizerny jest ż ywot nasz.

4 Pragniemy Wam zaprezentować bogate zaplecze dydaktyczne naszej placówki. Doskonale wyposażone sale lekcyjne, siłownia, biblioteka z czytelnią oraz świetlica, to tylko niektóre jej atuty.

5

6

7

8

9 bibliotekoznawcze dziennikarskie ekologiczne filozoficzne z elementami etyki fotograficzne krajoznawczo—turystyczne medialne z elementami analizy tekstów kultury muzyczno—wokalne teatralne prawne psychologiczne Public Relations i reklama sportowe informatyczne z grafiki komputerowej

10 W klasach realizowany jest międzyoddziałowo program nauczania języka angielskiego w zakresie podstawowym lub rozszerzonym oraz nauka drugiego języka obcego nowożytnego do wyboru: języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego.

11  od 11 maja 2015r. do 24 czerwca 2015r. do godz. 12.00 — terminy składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.  od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 — termin dostarczenia przez kandydata wymaganych dokumentów do wybranych szkół ponadgimnazjalnych  3 lipca 2015 r. godzina 10.00 —ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do liceum z podziałem na oddziały  do 7 lipca 2015 r. do godziny 10.00 —termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do liceum  8 lipca 2015 r. godzina 9.00 —podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów liceum  w przypadku posiadania wolnych miejsc, uczniowie będą przyjmowani od 8 lipca do 31 sierpnia 2015 r., kiedy to nastąpi ostateczne zakończenie rekrutacji do liceum. Informacja o wolnych miejscach jest podawana w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.

12

13 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 41 – 200 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 TEL./FAX 032 266 18 34 www.rozdzienski.pl lo1@sosnowiec.edu.pl KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI


Pobierz ppt "I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 41 – 200 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 TEL./FAX 32 266 18 34."

Podobne prezentacje


Reklamy Google