Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 21 marca 2013 roku Spotkanie dotyczące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 21 marca 2013 roku Spotkanie dotyczące."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 21 marca 2013 roku Spotkanie dotyczące tworzenia gminnych/powiatowych programów wsparcia rodziny

2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2 Z badań przeprowadzonych przez Biuro ds. Wspierania Rodziny wynika: w 31 miastach/gminach nie ma programu i są zainteresowani wsparciem w tworzeniu programu; w 3 powiatach nie ma programu; Zapraszamy do kontaktu z doradcami ROPS w celu uzyskania pomocy przy tworzeniu programu: g.kulka@warmia.mazury.pl - tel. 89 535 11 97g.kulka@warmia.mazury.pl m.jurzynski@warmia.mazury.pl – tel. 89 535 11 90m.jurzynski@warmia.mazury.pl t.igielski@warmia.mazury.pl – tel. 89 535 11 80t.igielski@warmia.mazury.pl Kierownik Biura ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Polityki Prorodzinnej – a.daukszys@warmia.mazury.pl - tel. 89 521 95 52 a.daukszys@warmia.mazury.pl

3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 3 METODOLOGIA TWORZENIA PROGRAMU WSTĘP UWARUNKOWANIA PRAWNE DIAGNOZA SYTUACJI ANALIZA CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE REALIZACJA I MONITORING ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY PROGRAM

4 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 4 METODOLOGIA TWORZENIA PROGRAMU WSTĘP Obejmuje wprowadzenie w „temat” i znajduje przyczynę tworzenia programu

5 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 5 METODOLOGIA TWORZENIA PROGRAMU UWARUNKOWANIA PRAWNE : PROGRAM OPIERA SIĘ NA PONIŻSZYCH DOKUMENTACH I AKTACH PRAWNYCH: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Ustawa o samorządzie gminnym/powiatowym Ustawa o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Europejska Karta Społeczna Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

6 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 6 METODOLOGIA TWORZENIA PROGRAMU ZESPÓŁ ds. OPRACOWANIA PROGRAMU - wskazać osoby tworzące program Zespół powinien być powołany uchwałą przez władzę gminy/powiatu. W skład Zespołu powinni wejść przedstawiciele: - samorządu gminy/powiatu, - jednostek organizacyjnych, - komendy Policji, - sądu, - organizacji pozarządowych,

7 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 7 METODOLOGIA TWORZENIA PROGRAMU DIAGNOZA SYTUACJI Podstawowe informacje o gminie/powiecie Charakterystyka demograficzna Gospodarka, rynek pracy i sytuacja ekonomiczna rodzin Poziom życia mieszkańców - warunki mieszkaniowe - ochrona zdrowia - edukacja - kultura - bezpieczeństwo publiczne - małżeństwa, rozwody i separacje Diagnozy sytuacji najlepiej dokonać w ujęciu dynamicznym tzn. pokazującym zachodzące zmiany w danym obszarze na przestrzeni kilku lat np. porównanie danych z 2005, 2009 i 2012 – pokarze kierunek zmian.

8 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 8 METODOLOGIA TWORZENIA PROGRAMU ANALIZA W oparciu o diagnozę sytuacji w gminie/powiecie w zakresie organizacji systemu wsparcia pieczy zastępczej, Zespół ds. opracowania Programu powinien dokonać analizy SWOT, wskazując mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, tj. czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na realizację celów programu.

9 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 9 METODOLOGIA TWORZENIA PROGRAMU CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych (5,6 max) należy podać konkretne działania, które mają posłużyć osiągnięciu celu; należy podać wskaźniki osiągnięcia celu; należy wskazać podmioty/instytucje realizujące konkretny cel

10 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 METODOLOGIA TWORZENIA PROGRAMU REALIZACJA I MONITORING - finansowanie programu; - harmonogram realizacji; - monitoring


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 21 marca 2013 roku Spotkanie dotyczące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google