Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.popon.pl. Działalność Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wspomagająca pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Paweł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.popon.pl. Działalność Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wspomagająca pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Paweł."— Zapis prezentacji:

1 www.popon.pl

2 Działalność Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wspomagająca pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Paweł Czapliński Dyrektor Pomorskiego Oddziału POPON

3 POLSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPON jest największym związkiem pracodawców zrzeszającym przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Działamy od 1995 roku i mamy ponad 600 członków. Firmy te zatrudniają łącznie około 65 000 pracowników, w tym ponad 35 000 osób niepełnosprawnych. Swoim działaniem obejmujemy w sumie około 300 000 osób niepełnosprawnych rocznie. Mamy dziewięć oddziałów terenowych i trzy ośrodki informacji, którym zawdzięczamy ogólnopolski zasięg.

4 POPON reprezentuje interesy pracodawców osób niepełnosprawnych w: Komisji Trójstronnej Krajowej Radzie Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych POPON (od 2005 r. Prezes Zarządu POPON pełni funkcję przewodniczącego) Radzie Nadzorczej PFRON Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatowych i Wojewódzkich Radach do Spraw Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych Komitecie Monitorującym Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” Organizacja współuczestniczy w kształtowaniu prawa poprzez aktywne włączanie się w proces legislacyjny na poziomie krajowym i unijnym. REPREZENTUJEMY PRACODOWCÓW

5 Workability International Europe ILO (International Organisation of Employers) UNICE (Związek Europejskich Konfederacji Przemysłowców i Pracodawców) CEEP (Eurepeen Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of Geberal Economic Interest) BIAC (Business and Industry Advisory Commitee to the OECD). JESTEŚMY AKTYWNYM CZŁONKIEM ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

6 POLSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH POPON dąży do tworzenia przejrzystego i prostego systemu prawnego skutecznie zachęcającego do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Podejmujemy interwencje w organach centralnych i samorządu lokalnego oraz uzyskujemy oficjalne stanowiska w kwestiach prawnych, budzących wątpliwości interpretacyjne. Interwencję za pośrednictwem POPON-u może podjąć każdy członek Organizacji.

7 Oddziały udzielają: porad prawnych fachowej pomocy w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych UE konsultacji przy tworzeniu Indywidualnych Programów Rehabilitacji organizują szkolenia dla pracodawców oraz spotkania z władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowych. Oddziały prowadzą: Centra Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Centra Pracy ODDZIAŁY POPON

8 POPON dostarcza pracodawcom osób niepełnosprawnych najbardziej aktualnych i wyczerpujących informacji prawnych, podatkowych, dotyczących pomocy publicznej poprzez: Portal internetowy www.popon.plwww.popon.pl Działalność wydawniczą – miesięczniki „Kompendium Ekonomiczno- Prawne Pracodawców Osób Niepełnosprawnych”, „Kompendium Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych” oraz publikacje książkowe Działalność szkoleniową i informacyjną oddziałów terenowych Komunikaty prasowe i współpracę z mediami Analizy Uzyskiwanie opinii i stanowisk stosownych organów Konsultacje prawne DZIAŁANIA INFORMACYJNE

9 PORADY PRAWNE I DORADZTWO POPON udziela porad w zakresie: Dofinansowania do wynagrodzeń Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Indywidualnych Programów Rehabilitacji Funduszy unijnych dla przedsiębiorców Kontroli PFRON, PIP i innych organów administracyjnych

10 Centra Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Centra Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Internetowa Giełda Pracy Osób Niepełnosprawnych Internetowa Giełda Pracy Osób Niepełnosprawnych Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Portal Społeczności Osób Niepełnosprawnych Portal Społeczności Osób Niepełnosprawnych Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych Miesięcznik „Sprawny Pracownik” Miesięcznik „Sprawny Pracownik” Pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy Centra Pracy DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 POPON Współpracując z mediami POPON dąży do stworzenia pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy - pracodawcy osoby niepełnosprawnej. Przeprowadzamy również bieżącą diagnozę rynku pracy osób niepełnosprawnych i aktywnie zwalczamy patologie w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników. Nieustannie wspieramy pracodawców informując o zakresie ich praw i obowiązków, w tym również o społecznej odpowiedzialności – tzw. etyce biznesu. POPON POPON jako organizacja pracodawców podejmuje także aktywne działania w zakresie tworzenia i upowszechnienia nowego wizerunku przedsiębiorcy – firmy wrażliwej społecznie. KAMPANIE SPOŁECZNE

12 LODOŁAMACZE to ogólnopolska kampania społeczna organizowana przez POPON. Konkurs jest do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Jego celem jest propagowanie odpowiedzialnej polityki personalnej, przełamywanie stereotypów społecznych oraz wspieranie tych pracodawców, którzy w sposób odpowiedzialny i godny naśladowania podchodzą do problemu rehabilitacji zawodowej. To, co jest w nim jednak najistotniejsze, to fakt, że największe korzyści przyniesie samym osobom niepełnosprawnym. PRZEŁAMUJEMY LODY STEREOTYPÓW

13 Statuetki Lodołamacza przyznawane są w pięciu kategoriach: Zakład Pracy Chronionej (przedsiębiorstwo posiadające wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na specjalnych warunkach określonych w ustawie) Otwarty rynek (przedsiębiorca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne i korzysta z uprawnień przewidzianych w ustawie o rehabilitacji, ale nie ma statusu Zakładu Pracy Chronionej) Pracodawca nie przedsiębiorca (urzędy, administracja) Super Lodołamacz (dla najlepszego z najlepszych) Lodołamacz Specjalny (dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz niepełnosprawnych) LODOŁAMACZE

14 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 6 80-852 Gdańsk Tel./fax.: 58 721-80-14 biuro@gdansk.popon.pl biuro@gdansk.popon.pl

15 www.popon.pl


Pobierz ppt "Www.popon.pl. Działalność Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wspomagająca pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Paweł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google