Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wycieczka W Góry Ś wi ę tokrzyskie. To zdj ę cie przedstawia platform ę widokow ą na go ł oborze. W ten dzie ń bardzo pada ł o wi ę c bardzo zmokli ś.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wycieczka W Góry Ś wi ę tokrzyskie. To zdj ę cie przedstawia platform ę widokow ą na go ł oborze. W ten dzie ń bardzo pada ł o wi ę c bardzo zmokli ś."— Zapis prezentacji:

1 Wycieczka W Góry Ś wi ę tokrzyskie

2 To zdj ę cie przedstawia platform ę widokow ą na go ł oborze. W ten dzie ń bardzo pada ł o wi ę c bardzo zmokli ś my.

3 KRZYŻTOPÓR To zdj ę cie zosta ł o zrobione w Uje ź dzie. Zamek Krzy ż topór jest zabytkiem klasy mi ę dzynarodowej, wyj ą tkowym, chocia ż mocno zniszczonym. Ten zamek wzniesiony jest w typie palazzo in fortezza, czyli rezydencji łą cz ą cej wygod ę mieszka ń ców z funkcj ą obronn ą. Ś wietnie nam si ę zwiedza ł o ten zamek, poniewa ż mieli ś my 40 minut na samodzielne zwiedzanie.

4 Ruiny zamku w Ch ę cinach To zdj ę cie przedstawia ruiny zamku w Ch ę cinach. Powsta ł on pod koniec XIII. Zamek odegra ł wa ż n ą rol ę jako miejsce koncentracji wojsk wyruszaj ą cych na wojn ę z Krzy ż akami. W tym miejscu zrobili ś my zdj ę cie grupowe

5 Amfiteatr Kadzielnia. Kadzielnia wchodzi w sk ł ad po ł o ż onego w po ł udniowej i zachodniej cz ęś ci Kielc wapiennego Pasma Kadzielnia ń skiego. W tym amfiteatrze odbywa si ę coroczny zjazd harcerzy z ca ł ej Europy. W ten dzie ń pogoda by ł a dobra wi ę c dobrze nam si ę zwiedza ł o.

6 Zdjęcia zrobione przez Małgorzatę Konarzewską Korzystaliśmy ze stron : http://amfiteatr-kadzielnia.pl krzyztopor.org.pl http://pl.wikipedia.org


Pobierz ppt "Wycieczka W Góry Ś wi ę tokrzyskie. To zdj ę cie przedstawia platform ę widokow ą na go ł oborze. W ten dzie ń bardzo pada ł o wi ę c bardzo zmokli ś."

Podobne prezentacje


Reklamy Google