Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

36. Nad przepaściami podziałów – konflikty i sposoby ich rozwiązywania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "36. Nad przepaściami podziałów – konflikty i sposoby ich rozwiązywania"— Zapis prezentacji:

1 36. Nad przepaściami podziałów – konflikty i sposoby ich rozwiązywania
„Wojna nie jest nieunikniona: jest skutkiem określonej polityki i konkretnych decyzji. Ktoś gdzieś podejmuje decyzje, których straszliwe konsekwencje to śmierć, rany, zniszczenie i rozpacz”. (św. Jan Paweł II)

2 36. Nad przepaściami podziałów – konflikty i sposoby ich rozwiązywania
„Pokój zaczyna się od uśmiechu – uśmiechaj się pięć razy na dzień do kogoś, do kogo tak naprawdę wcale nie masz ochoty się uśmiechać – uczyń to w imię pokoju. Niech promieniuje z nas pokój Boży, abyśmy mogli zapalić światło Jezusa, abyśmy w świecie i w sercach wszystkich ludzi zdołali wygasić wszelką nienawiść”. (bł. Matka Teresa z Kalkuty)

3 Prawo do obrony koniecznej przysługuje osobie i państwu.
36. Nad przepaściami podziałów – konflikty i sposoby ich rozwiązywania Prawo do obrony koniecznej wypływa z obowiązku chronienia samego siebie. Nie popełnia grzechu, kto musiał zabić napastnika broniąc się przed nim. Prawo do obrony koniecznej przysługuje osobie i państwu. Państwu wolno użyć siły militarnej, gdy: wszystkie pokojowe sposoby rozwiązania konfliktu zawiodły, gdy napastnik wyrządza poważną i niezaprzeczalną krzywdę i gdy jest ona dotkliwsza niż działania wojenne podjęte dla jej naprawienia. Wojsko ma za zadanie stać na straży bezpieczeństwa i niezależności państwa. Ze służby w wojsku mogą być zwolnieni ci, którym sumienie nie pozwala posługiwać się bronią (odbywają oni zastępczy rodzaj służby: w obronie cywilnej, straży pożarnej lub szpitalu). Źródłem konfliktów są zwłaszcza istniejące między ludźmi nierówności, a także zazdrość, brak zaufania, źle pojęta duma itp.

4 Szanuj swojego bliźniego. Przebaczaj i proś o wybaczenie.
36. Nad przepaściami podziałów – konflikty i sposoby ich rozwiązywania Szanuj swojego bliźniego. Przebaczaj i proś o wybaczenie. Módl się w intencji pokoju. Stawiaj Boga na pierwszym miejscu. Staraj się być zawsze blisko Chrystusa. Pomagaj swoim potrzebującym braciom.

5 „Uczyń mnie, Panie, narzędziem Twojego pokoju,
36. Nad przepaściami podziałów – konflikty i sposoby ich rozwiązywania „Uczyń mnie, Panie, narzędziem Twojego pokoju, bym tam, gdzie jest nienawiść – zakorzeniał miłość, tam, gdzie obraza – wnosił przebaczenie, tam, gdzie niezgoda – głosił pojednanie, tam, gdzie błąd panuje, bym przynosił prawdę, tam, gdzie jest wątpienie, żebym krzewił wiarę, tam, gdzie rozpacz, bym budził nadzieję, tam, gdzie są ciemności, bym zapalał światło, a tam, gdzie smutek, żebym wnosił radość. Spraw, Panie, żebym nie o to zabiegał, by mnie pocieszano, lecz żebym pocieszał, nie szukał zrozumienia, lecz żebym rozumiał, nie pragnął być kochanym, ale żebym kochał. Albowiem siebie dając – coś się otrzymuje, siebie zapomniawszy – można znaleźć siebie, innym wybaczając – doznam przebaczenia, a umierając – zmartwychwstaję wiecznie”. (św. Franciszek z Asyżu)


Pobierz ppt "36. Nad przepaściami podziałów – konflikty i sposoby ich rozwiązywania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google