Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA kryteria zaliczenia ćwiczeń Ewa Wolska-Liśkiewicz Leszek Baran.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA kryteria zaliczenia ćwiczeń Ewa Wolska-Liśkiewicz Leszek Baran."— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA kryteria zaliczenia ćwiczeń Ewa Wolska-Liśkiewicz Leszek Baran

2 Warunki zaliczenia ćwiczeń 1. Zaliczenie projektu warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń  Efekt do zaliczenia:  P_U03: umiejętność analizowania procesów zachodzących w państwie i w świecie, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa 2. Zaliczenie pisemnego kolokwium (co najmniej 3,0)  Efekty do zaliczenia: - P_U01: umiejętność interpretowania zjawisk społecznych i identyfikowania ich związku z problematyką bezpieczeństwa - P_U02: umiejętność analizowania przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych mających miejsce w przeszłości, lecz ważnych dla problematyki kształtowania bezpieczeństwa państwa współcześnie 3. Aktywność na zajęciach = wyższa ocena (referat, udział w dyskusji)

3 Literatura podstawowa  Prasa codzienna, tygodniki, serwisy informacyjne  Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza ASPRA- JR, Warszawa 2009  Ryszard Jakubczak, Aleksandra Skrabacz, Krzysztof Gąsiorek (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Podręcznik dla studentek i studentów, Bellona, Warszawa 2008. Literatura uzupełniająca  Waldemar Kitler, Aleksandra Skrabacz, Bezpieczeństwo ludności cywilnej, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010.  Stanisław Parzymies, Integracja europejska w dokumentach. Wybór opracowań i dokumentów, Wydawnictwo PISM, Warszawa 2008.  Sławomir Zalewski (red.), Administracja rządowa wobec wyzwań bezpieczeństwa państwa, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007.  Ryszard Jakubczak, Józef Flis (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie”, Bellona, Warszawa 2006.

4 Struktura zajęć  Początek każdych zajęć: prasówka na temat bieżących wydarzeń w dziedzinie bezpieczeństwa państwa – dyskusja  Realizacja tematu zajęć - stosowanie metod: ćwiczeniowej (dialog poświęcony tematyce zajęć); Case Studies (analiza pojedynczych przypadków)  Wykorzystanie referatów (na uzgodnione tematy)  Wykorzystanie prezentacji Power Point (ewentualnie multimedialnych przerywników)

5 PROJEKT - obszary tematyczne: 1. Wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa i ich konkretne przykłady: - dla Polski - dla Ukrainy 2. Zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa i ich konkretne przykłady: - dla Polski - dla Ukrainy 3. Relacje Polska - Ukraina a bezpieczeństwo tych państw

6 Składowe zaliczenia projektu: 1. AFD: co najmniej 2 wpisy w semestrze 2. Prowadzący ćwiczenia (czyli ja) zakłada dwa tematy a. w odpowiedzi na nie proponujecie Państwo temat projektu i krótkie streszczenie lub spis treści - najpóźniej do 11 listopada 3. Oddanie projektów (w wersji papierowej): 16.12.2014 4. Ocena projektów: 31.12.2014 (wyniki na AFD) - spóźnione oddanie skutkuje zaliczeniem ćwiczeń w II terminie - oddanie projektu niespełniającego kryteriów – zgodnie z treścią slajdu 2 – również skutkuje możliwością zaliczenia ćwiczeń w II terminie (plagiat dyskwalifikuje pracę) 5. Kolokwium zaliczeniowe: 13.01.2015

7  treść referatu  ocena umiejętności samodzielnej pracy  sumienność, terminowość  zgodność treści projektu z jego tytułem  sposób wnioskowania  zachowanie wymaganej struktury pracy Składowe zaliczenia projektu:

8 Wymagania edytorskie:  Numeracja stron – automatyczna  pierwszą stroną pracy jest strona tytułowa i od niej należy zacząć numerowanie, ale nie umieszczać na niej numeru str.  Automatyczny spis treści  Czcionka tekstu – Times New Roman, rozmiar 12 pkt., grubość normalna.  Odstępy między wierszami – 1,5 (interlinia).  Tekst justowany obustronnie  Marginesy 2,5 cm  Co najmniej 3 przypisy w projekcie (czcionka Times New Roman, 10 pkt., interlinia 1 pkt.)  Objętość projektu: 7-10 stron

9 Układ projektu:  Strona 1 - strona tytułowa pracy (patrz WZÓR)  Strona 2 - spis treści  Kolejne strony:  wprowadzenie – cel pracy  treść projektu podzielona na krótkie rozdziały z tytułami  Zakończenie – podsumowanie, własne wnioski 3-5 zdań  Bibliografia – czyli wykaz literatury, z której korzystał student przy pisaniu projektu

10 PRZYPISY do:  Książki, np.: Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s. 68-72.  Artykułu w czasopiśmie, np.: Wierzchoń S.T., Systemy rozpoznawania, Informatyka, nr 12/1999, s. 33-39.  Strony internetowej (konieczne jest podanie daty dostępu do strony), np.: http://www.ie.lodz.pl/dokumenty.asp, 15.05.13.

11 CYTATY W PRACY:

12 Bibliografia: Wydawnictwa zwarte, np.: Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000.  Artykuł w czasopiśmie, np.: Wierzchoń S.T., Systemy rozpoznawania, Informatyka, nr 12/1999, s. 33-39.  Strona internetowa: http://www.ie.lodz.pl

13  Przypisywanie sobie cudzych wypowiedzi, fragmentów prac itp. jest PLAGIATEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Nie korzystamy ze stron typu: - Wikipedia - sciaga.pl - zgapa.pl - itp. UWAGA!

14 Polecane strony internetowe  http://konflikty.wp.pl/  http://www.psz.pl/  http://www.osw.waw.pl/  http://www.stosunkimiedzynarodowe.info

15 Inne niezbędne informacje  Mail do korespondencji: lbaran@wsiz.rzeszow.pl  Telefon do Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego – pokój RA222: 17 866 14 23  Konsultacje: wtorki, po zajęciach: 13.30 – 14.30

16 Na następne zajęcia:  Prasówka – śledzić wiadomości z kraju i ze świata dotyczące bezpieczeństwa (wewnętrznego i zewnętrznego)

17 Najbliższe zajęcia C1:  Informacje podstawowe o przedmiocie C2:  Wprowadzenie w tematykę bezpieczeństwa (uzgodnienie tematów referatów) C2bis:  Bezpieczeństwo w ujęciu historycznym  Kolokwium zaliczeniowe: 13.01.2015


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA kryteria zaliczenia ćwiczeń Ewa Wolska-Liśkiewicz Leszek Baran."

Podobne prezentacje


Reklamy Google