Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA kryteria zaliczenia ćwiczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA kryteria zaliczenia ćwiczeń"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA kryteria zaliczenia ćwiczeń
Ewa Wolska-Liśkiewicz Leszek Baran

2 Warunki zaliczenia ćwiczeń
1. Zaliczenie projektu warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń Efekt do zaliczenia: P_U03: umiejętność analizowania procesów zachodzących w państwie i w świecie, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa 2. Zaliczenie pisemnego kolokwium (co najmniej 3,0) Efekty do zaliczenia: P_U01: umiejętność interpretowania zjawisk społecznych i identyfikowania ich związku z problematyką bezpieczeństwa P_U02: umiejętność analizowania przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych mających miejsce w przeszłości, lecz ważnych dla problematyki kształtowania bezpieczeństwa państwa współcześnie 3. Aktywność na zajęciach = wyższa ocena (referat, udział w dyskusji)

3 Literatura podstawowa
Prasa codzienna, tygodniki, serwisy informacyjne Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza ASPRA- JR, Warszawa 2009 Ryszard Jakubczak, Aleksandra Skrabacz , Krzysztof Gąsiorek (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Podręcznik dla studentek i studentów, Bellona, Warszawa 2008. Literatura uzupełniająca Waldemar Kitler, Aleksandra Skrabacz, Bezpieczeństwo ludności cywilnej, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010. Stanisław Parzymies, Integracja europejska w dokumentach. Wybór opracowań i dokumentów, Wydawnictwo PISM, Warszawa 2008. Sławomir Zalewski (red.), Administracja rządowa wobec wyzwań bezpieczeństwa państwa, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007. Ryszard Jakubczak, Józef Flis (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie”, Bellona, Warszawa 2006.

4 Struktura zajęć Początek każdych zajęć: prasówka na temat bieżących wydarzeń w dziedzinie bezpieczeństwa państwa – dyskusja Realizacja tematu zajęć - stosowanie metod: ćwiczeniowej (dialog poświęcony tematyce zajęć); Case Studies (analiza pojedynczych przypadków) Wykorzystanie referatów (na uzgodnione tematy) Wykorzystanie prezentacji Power Point (ewentualnie multimedialnych przerywników)

5 PROJEKT - obszary tematyczne:
Wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa i ich konkretne przykłady: dla Polski dla Ukrainy Zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa i ich konkretne przykłady: Relacje Polska - Ukraina a bezpieczeństwo tych państw

6 Składowe zaliczenia projektu:
AFD: co najmniej 2 wpisy w semestrze Prowadzący ćwiczenia (czyli ja) zakłada dwa tematy w odpowiedzi na nie proponujecie Państwo temat projektu i krótkie streszczenie lub spis treści - najpóźniej do 11 listopada Oddanie projektów (w wersji papierowej): Ocena projektów: (wyniki na AFD) spóźnione oddanie skutkuje zaliczeniem ćwiczeń w II terminie oddanie projektu niespełniającego kryteriów – zgodnie z treścią slajdu 2 – również skutkuje możliwością zaliczenia ćwiczeń w II terminie (plagiat dyskwalifikuje pracę) Kolokwium zaliczeniowe:

7 Składowe zaliczenia projektu:
treść referatu ocena umiejętności samodzielnej pracy sumienność, terminowość zgodność treści projektu z jego tytułem sposób wnioskowania zachowanie wymaganej struktury pracy

8 Wymagania edytorskie:
Numeracja stron – automatyczna pierwszą stroną pracy jest strona tytułowa i od niej należy zacząć numerowanie, ale nie umieszczać na niej numeru str. Automatyczny spis treści Czcionka tekstu – Times New Roman, rozmiar 12 pkt., grubość normalna. Odstępy między wierszami – 1,5 (interlinia). Tekst justowany obustronnie Marginesy 2,5 cm Co najmniej 3 przypisy w projekcie (czcionka Times New Roman, 10 pkt., interlinia 1 pkt.) Objętość projektu: stron

9 Układ projektu: Strona 1 - strona tytułowa pracy (patrz WZÓR)
Strona 2 - spis treści Kolejne strony: wprowadzenie – cel pracy treść projektu podzielona na krótkie rozdziały z tytułami Zakończenie – podsumowanie, własne wnioski 3-5 zdań Bibliografia – czyli wykaz literatury, z której korzystał student przy pisaniu projektu

10 PRZYPISY do: Książki, np.:
Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s Artykułu w czasopiśmie, np.:   Wierzchoń S.T., Systemy rozpoznawania, Informatyka, nr 12/1999, s Strony internetowej (konieczne jest podanie daty dostępu do strony), np.:

11 CYTATY W PRACY:

12 Bibliografia: Wydawnictwa zwarte, np.:
Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000. Artykuł w czasopiśmie, np.:   Wierzchoń S.T., Systemy rozpoznawania, Informatyka, nr 12/1999, s Strona internetowa:

13 UWAGA! Przypisywanie sobie cudzych wypowiedzi, fragmentów prac itp. jest PLAGIATEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nie korzystamy ze stron typu: Wikipedia sciaga.pl zgapa.pl itp.

14 Polecane strony internetowe

15 Inne niezbędne informacje
Mail do korespondencji: Telefon do Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego – pokój RA222: Konsultacje: wtorki, po zajęciach: – 14.30

16 Na następne zajęcia: Prasówka – śledzić wiadomości z kraju i ze świata dotyczące bezpieczeństwa (wewnętrznego i zewnętrznego)

17 Najbliższe zajęcia C1: Informacje podstawowe o przedmiocie C2:
Wprowadzenie w tematykę bezpieczeństwa (uzgodnienie tematów referatów) C2bis: Bezpieczeństwo w ujęciu historycznym Kolokwium zaliczeniowe:


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA kryteria zaliczenia ćwiczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google