Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla uczestników projektu:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla uczestników projektu:"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla uczestników projektu:
,,,,, Dobre praktyki bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Szkolenie dla uczestników projektu: ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

2 ,,,,, Nr ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem” ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

3 Cele szkolenia: nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i zachowywania zdrowia i bezpieczeństwa podczas pracy, Spowodowanie zmiany postaw wobec problemu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, Nabycie umiejętności przeprowadzenia identyfikacji i oceny zagrożenia, Uczynienie pracy w gospodarstwie bardziej bezpieczną, Umożliwienie poszukiwań dodatkowych źródeł dochodów, ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

4 nabycie umiejętności identyfikacji zagrożeń i niebezpieczeństwa w otoczeniu i w gospodarstwie
dokonanie oceny poszczególnych ryzyk i niebezpieczeństwa w celu uszeregowania ich podług ważności opracowanie działań mających na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z niebezpieczeństwem w zagrodzie rolnej przeprowadzić przegląd i modyfikację, kiedy jest konieczna ocena istniejących zagrożeń w gospodarstwie domowym, ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

5 Bloki tematyczne szkolenia:
Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym Praca z maszynami w gospodarstwie rolnym, ogrodniczym Praca z urządzeniami kuchennymi Zagrożenia chemiczne w rolnictwie Narażenie zdrowia i choroby zawodowe rolników ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

6 Wprowadzenie – czynniki sprzyjające wypadkom w rolnictwie.
Wypadki w gospodarstwie – rodzaje, częstotliwość zdarzeń. Zagrożenia zdrowia w gospodarstwie. Bezpieczeństwo dzieci i innych domowników. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

7 Dlaczego mówimy o BHP w rolnictwie?
Praca w gospodarstwie rolnym jest niebezpieczna Rolnicy są zagrożeni chorobami zawodowymi takimi jak pylica płuc, artretyzm, utrata słuchu i nowotwór skóry Są narażeni na wypadki związane z niewłaściwym użyciem substancji chemicznych i niewłaściwą obsługą maszyn. Ryzyko to przypisane jest również do rodziny rolnika, jego sąsiadów i innych ludzi przebywających w okolicy w celach rekreacyjnych. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

8 Wieś stała się atrakcyjna dla ludzi z miasta, którzy nie znają zagrożeń
Teren gospodarstwa rolnego jest zawsze atrakcyjny dla dzieci, które podczas przebywania na jego obszarze nie zawsze zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa Trzeba sobie powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć zachowań głupców, ale możemy dużo zrobić, aby ochronić siebie i swoich bliskich ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

9 Tabela: zestawienie danych KRUS dotyczących wypadków i chorób zawodowych rolników w 2012 roku wg województw: ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

10 Zagrożenia zdrowia rolników:
kontakt z pestycydami i aerozolami powstającymi podczas oprysków wdychanie pyłu pochodzenia roślinnego i mineralnego (pylica płuc) wdychania toksycznych gazów zwiększona zapadalność na raka skóry kontuzje stawów i wiązadeł Utrata słuchu „Syndrom Toksycznego Organicznego Kurzu” Kontakt z E coli 0157 (biegunki, uszkodzenie nerek, zgon) ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

11 Czy zawsze jesteś ostrożna/ostrożny?
ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

12 Zapobieganie pochwyceniom przez ruchome części maszyn i urządzeń
Zobacz więcej: Zapobieganie pochwyceniom przez ruchome części maszyn i urządzeń Zapobieganie wypadkom związanym z obsługą zwierząt ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

13 ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

14 Sprawdź, czy posiadasz:
Moje gospodarstwo jest bezpieczne. Sprawdź, czy posiadasz: spis typowych zagrożeń związanych z: uprawami, obsługą maszyn i urządzeń, stosowaniem nawozów i chemikaliów oraz wykonywaną na fermie pracą, rejestr wypadków i identyfikacji zagrożeń, z którymi się spotkałeś, w związku z wykonywana pracą, instrukcje bezpieczeństwa prac w gospodarstwie rolnym, systemem szkolenia i nadzoru dla nowych i młodych pracowników, odzież i wyposażenie ochronne, ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

15 Pracuję bezpiecznie ;)
ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

16 Pracuję bezpiecznie ;)
CZYTAM INSTRUKCJE SPARWDZAM CERTFIKATY ZACHOWUJĘ ROZSĄDEK ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

17 ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

18 Bezpieczna praca z maszynami rolniczymi.
Zasady ogólne Użytkowanie ciągników Użytkowanie traktorków Utrzymanie ciągników ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

19 Czytaj i stosuj się do procedur bezpieczeństwa zawartych w fabrycznej instrukcji obsługi.
By zmniejszyć przeciążenie kręgosłupa stosuj siedzisko traktorzysty z podparciami bocznymi i podparciem tylnym. Używaj ochronników słuchu i pamiętaj, że nie wszystkie kabiny traktorów są dźwiękoszczelne. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

20 nie zostawiaj kluczyków w stacyjce ciągnika, kiedy go nie używasz,
Sprawdzaj aktualność przeglądów, naprawiaj nawet drobne usterki, Ureguluj położenie siedziska w taki sposób aby dostęp do elementów sterowniczych ciągnika był wygodny i bezpieczny Utrzymuj wszystkie osłony zabezpieczające na swoich miejscach, także osłonę startera silnika Uruchamiaj silnik siedząc tylko na miejscu kierowcy. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

21 Zagrożenia: ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

22 Użytkowanie traktorków
Większość uszkodzeń ciała będących skutkiem wypadków z traktorkami wynika z braku treningu i doświadczenia, szybkości, nierównego albo nieznanego terenu, przeszkód na drodze, pagórków, przewożenia pasażera lub wadliwie rozlokowanego ładunku, nieodpowiedniej odzieży ochronnej i niebezpiecznej jazdy. Znacząco bardziej zagrożeni są młodzi ludzie pomiędzy 10 a 24 rokiem życia. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

23 Bezpieczna praca podczas spawania, cięcia, szlifowania Zapamiętaj:
Rozeznaj zagrożenia Oszacuj zagrożenia Wprowadź zmiany ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

24 Substancje chemiczne w gospodarstwie: przechowywanie i usuwanie
Bezpieczne użycie chemikaliów w gospodarstwie: oprysk pestycydami ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

25 Substancje chemiczne w gospodarstwie: przechowywanie i usuwanie
Rozeznaj zagrożenia Oszacuj zagrożenia Wprowadź zmiany Magazyn chemikaliów Usuwanie Transport Ochrona środowiska ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

26 Wybór strategii oprysków i czyszczenia sprzętu
Bezpieczne użycie chemikaliów w gospodarstwie: oprysk pestycydami Rozeznaj zagrożenia Oszacuj zagrożenia Wprowadź zmiany Pestycydy mogą przedostawać się do ciała przez: wchłanianie przez skórę, a szczególnie przez oczy, wdychanie oparów i kurzu, przypadkowe przełknięcie podczas jedzenia, picia lub palenia. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

27 Bezpieczne użycie chemikaliów w gospodarstwie: oprysk pestycydami
Kontakt przez skórę: Umyj się używając wody z mydłem i spłucz czystą wodą. Zmień zabrudzoną odzież i poszukaj pomocy lekarskiej. Kontakt przez oczy: Płucz otwarte oczy pod bieżącą wodą przez 15 minut. Poszukaj pomocy lekarskiej. Połknięcie: jeżeli masz trudności w uzyskaniu fachowej pomocy wykorzystaj Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej, tel.: (0 42) , (0 42) , ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

28 Przestań natychmiast pracować i poszukaj pomocy medycznej jeżeli wystąpią u ciebie, nawet w niewielkim nasileniu, drgawki mięśniowe, zaburzenia widzenia, ślinotok albo trudności w oddychaniu ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

29 Bezpieczne użycie chemikaliów w gospodarstwie: oprysk pestycydami
Do zadań Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej (KCIT) mieszczącego się w Łodzi należy, m.innymi: udzielanie telefonicznych konsultacji toksykologicznych pracownikom służby zdrowia, służbom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, ratownictwem chemicznym oraz osobom prywatnym Komputerowa baza danych tworzona w Centrum zawiera, m.innymi: - karty związków chemicznych (w tym leków), zawierające, m.innymi,działanie toksyczne i objawy zatrucia, pomoc przedlekarska i postępowanie lekarskie w ostrych zatruciach u dorosłych i dzieci, - karty preparatów chemicznych. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

30 Bezpieczne prowadzenia produkcji zwierzęcej:
bezpieczeństw jazdy konnej, bezpieczeństwa przy utrzymaniu świń, zagrożenia chorobami odzwierzęcymi, Bezpieczne stosowanie lekarstw dla zwierząt i środków odrobaczywiających ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

31 Zachowanie bezpieczeństwa na fermach bydła mlecznego
Oświetlenie podczas doju Powierzchnie betonowe Projekt dojarni minimalizujący wysiłek fizyczny Osłony części urządzeń w ruchu Wyłącznik bezpieczeństwa Wyłącznik różnicowo-prądowy. Skrzynki elektryczne o odpowiednim IP. Wytrzymałość mocowania rurociągów mlecznych. System wentylacyjny Woda nie przydatna do spożycia przez ludzi Zawory wody gorącej niedostępne dla dzieci ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

32 Zachowanie bezpieczeństwa przy obsłudze świń
Obsługujący świnie ulegają zagrożeniom zależnym od wielkości, siły i temperamentu zwierząt. Wielkość szkód może zależeć od doświadczenia osobistego, uwzględnienia elementów bezpieczeństwa przy urządzeniu kojców, przejść i obejścia oraz zarządzania lekami i substancjami chemicznymi. Hałas w chlewni może osiągać takie poziomy, że pożądane jest stosowanie ochroników słuchu. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

33 Zagrożenia chorobami odzwierzęcymi
Rozpoznaj zagrożenia Dokonuj przeglądu zwierząt podczas ich obsługiwania, z punktu widzenia występowania symptomów choroby, Bądź świadom jakie mogą być przyczyny zarażenia. Sprawdź dostępność i stosowanie środków odkażających Sprawdź sposób przenoszenia i pozbywania się materiałów zakażonych Sprawdź, czy psy w gospodarstwie mogą jeść odpadki z uboju gospodarczego lub mięso dzikich zwierząt ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

34 Zagrożenia chorobami odzwierzęcymi
Leptospiroza (krętkowica) Gorączka Q Zakażenie bąblowcem (Hydatid disease) Orf (niesztownica lub ektyma) ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

35 Bezpieczne nawożenie i uprawa ziemi
Bezpieczne magazynowanie i stosowanie saletry amonowej Bezpieczne przechowywanie i stosowanie nawozów bazujących na moczniku Utrzymanie sprzętu: aplikatory nawozu ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

36 Nawozy naturalnymi a bezpieczeństwo żywności
! Nawozy naturalne mogą zawierać mikroorganizmy chorobotwórcze (np. E.coli O157, Salmonella, Listeria, Campylobacter, Cryptosporidium and Giardia), które mogą powodować choroby rozprzestrzeniające się drogą pokarmową. Metoda i termin aplikacji nawozu do gleby mogą mieć wpływ na długość czasu przeżycia czynników chorobotwórczych w ziemi oraz na prawdopodobieństwo ich przejścia do żywności. ! ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

37 Nawozy naturalne a bezpieczeństwo żywności
Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych Nawożenie pola przed siewem Nawożenie pola podczas wzrostu roślin Wyciek z obornika składowanego na polu Wyciek z płyty gnojowej albo przelew ze zbiornika na gnojowicę Przeniesienia przez zanieczyszczone narzędzia i środki transportu. Przeniesienie zanieczyszczenia przez wiatr lub przeniesienia w postaci aerozolu Zanieczyszczenie gruntu lub wody nawadniającej przez inwentarz lub gnojowicę. Kontakt z inwentarzem mającym dostęp do upraw ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

38 Nawozy naturalne a bezpieczeństwo żywności
Co niszczy drobnoustroje chorobotwórcze? temperatura promieniowanie słoneczne pH schnięcie czas ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

39 Nawozy naturalne a bezpieczeństwo żywności
Podsumowanie Powinieneś rozważnie wybierać miejsca składowania obornika tak, aby zminimalizować ryzyko pośredniego skażenia przez spływ zanieczyszczeń po powierzchni gleby Nie powinieneś zawozić ziemi „świeżym” obornikiem lub gnojowicą w okresie 6 miesięcy przed zbiorem. Nie powinieneś stosować „przerobionego” obornika w okresie 2 miesięcy przed zbiorem Powinieneś zapewnić co najmniej 4-ro miesięczny okres czasu pomiędzy przebywaniem zwierząt na polu a zbiorem. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

40 Bezpieczne magazynowanie i stosowanie saletry amonowej
Saletra amonowa ulega stopieniu w temperaturze 170oC i rozkłada się w temperaturze powyżej 210oC. Saletra amonowa nie jest łatwopalna, ale jako utleniacz podsyca palenie się innych materiałów, nawet bez dostępu powietrza. Saletra amonowa nie wybucha pod wpływem wstrząsów i tarcia przy normalnych pracach przeładunkowych itp., ale może detonować pod wpływem ciepła pod zamknięciem albo na skutek gwałtownego wstrząsu. Na przykład podczas pożaru mogą powstać skupiska stopionej saletry i jeżeli stopiona masa zostanie zamknięta (w kanałach, rurach, instalacjach lub urządzeniach) to może eksplodować, szczególnie jeżeli została zanieczyszczona. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

41 INNE ZAGROŻENIA WYSTEPUJĄCE W PRACY W GOSPODARSTWIE
Rak skóry Stres cieplny Wypadki z udziałem dzieci Wypadki podczas ręcznego podnoszenia i przeładunku Oddziaływania długotrwałego hałasu w gospodarstwie ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

42 Zabezpieczenie przed wypadkami w codziennej pracy:
Bezpieczna praca przy silosach Niebezpieczeństwo przy pracach z belami siana Ochrona osobista podczas walki z pożarem Skutki długotrwałej wibracji całego ciała Napowietrzne linie energetyczne ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

43 Rak skóry Krótkookresowe oddziaływanie słońca
Zaczerwienienie skóry --> bąble--> opuchlizna --> łuszczenie się naskórka. Uczulenie na światło – ostra reakcja skóry na promieniowanie UV towarzysząca zażywaniu niektórych leków, stosowaniu maści, kremów i związków chemicznych, kończąca się oparzeniem słonecznym i uszkodzeniem skóry. Odsłoneczne zapalenie spojówek lub rogówek oczu - owrzodzone, czerwone i obrzmiałe oczy, wrażliwe na silne światło. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

44 Długotrwałe oddziaływanie słońca
skóra przedwcześnie podstarzała - pomarszczona, wysuszona, z dużą ilością pigmentu, miejscami widoczną siatką drobnych naczyń krwionośnych. Zaćma Symptomy ostrzegawcze odbiegający od zwykłego wygląd skóry, nie znikający w ciągu 4 tygodni, ranka, wrzód lub łuszczący się skrawek skóry, biała plamka na wargach, która nie znika, pieprzyk szybko powiększający się, który zmienia kształt i kolor lub krwawi. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

45 ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

46 4. Przebywanie na pomostach sadzarek do ziemniaków oraz siewników i korygowania ich pracy poprzez strącanie nadmiaru sadzeniaków lub przegarnianie ziarna w skrzyni nasiennej. 5. Obsługa maszyn do przygotowania pasz - sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy. 6. Obsługa młocarni, a zwłaszcza praca na górnym pomoście młocarni oraz przy współpracującej prasie do słomy. 7. Przerzynanie drewna przy użyciu pilarki tarczowej ("krajzegi", "cyrkularki") oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy tej pracy: podawanie i odbieranie materiału, usuwanie trocin i inne prace porządkowe. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

47 8. Wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych (przecinanie pni, okrzesywanie gałęzi, prześwietlanie drzew itp.) 9. Ścinanie drzew, ściąganie, załadunek i rozładunek drewna o średnicy większej niż 15 cm Obsługa dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych Załadunek, wyładunek i wysiew tlenkowego wapna nawozowego (wapna palonego) Wszelkie prace z chemicznymi środkami ochrony roślin. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

48 13. Prace z użyciem rozpuszczalników organicznych. 14
13. Prace z użyciem rozpuszczalników organicznych Topienie i podgrzewanie lepiku i smoły .  15. Rozpalanie i obsługa pieców centralnego ogrzewania Obsługa parników, kotłów do gotowania. 17. Obsługa rozpłodników (buhajów, ogierów, knurów, tryków) Załadunek i rozładunek zwierząt, prace przy uboju i rozbiorze zwierząt. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

49 21. Obsługa ładowaczy i mechanicznych podnośników.
19. Opróżnianie zbiorników i wywóz gnojówki, gnojowicy i szamba Wykonywanie wykopów ziemnych i praca w wykopach. 21. Obsługa ładowaczy i mechanicznych podnośników. 22. Prace w silosach zamkniętych, zbiornikach i pojemnikach. 23. Wszelkie prace na wysokości ponad 3 metry na: pomostach, drabinach, drzewach, dachach itp. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

50 Bezpieczna praca przy silosach
Postępowanie w nagłych wypadkach Jeżeli wpadniesz do ziarna nie panikuj - ziarno będzie otaczać cię ciasno. Osłoń twoją twarz i klatkę piersiową rękoma i odzieżą tak, aby wytworzyła się przestrzeń umożliwiająca oddychanie. Plan twojego wydobycia się. Zawsze miej osobę która obserwuje ciebie z zewnątrz. Obserwator powinien mieć jednoznaczną instrukcję co ma zrobić w nagłym wypadku. Pierwsza instrukcja brzmi: "Nie wchodź za mną do wnętrza silosu". ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

51 Postępowanie w nagłych wypadkach c.d.
Jeżeli tylko jedna osoba jest w pogotowiu i nie może tobie pomóc bez wejścia do wnętrza, musi zapewnić sobie pomoc innych. Wtedy ktoś może wejść, używając aparatu tlenowego i zabierając z sobą linę bezpieczeństwa. Dalej jedna lub więcej osób znajdujących się na zewnątrz może pomóc wyciągnąć ciebie. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

52 Jeżeli ktoś inny wpadnie do ziarna zmagazynowanego w silosie, opróżnij silos otwierając wszystkie boczne wyloty i następnie wycinając otwory w stożku lub ścianach dookoła podstawy używając elektronarzędzi. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

53 Zagrożenia związane z napowietrznymi liniami energetycznymi.
Nigdy nie dotykaj napowietrznej linii energetycznej - nawet, jeśli została zerwana przez maszynę lub spadła. Nigdy nie zakładaj, że w linii nie ma napięcia. Kiedy maszyna jest w kontakcie z linią napowietrzną, porażenie prądem elektrycznym jest możliwe jeśli ktoś dotyka zarówno maszynę i ziemię. Pozostań w maszynie i jeżeli możesz - obniż podniesione części pozostające w kontakcie z linią, lub wycofaj maszynę . ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

54 Jeśli musisz wydostać się z maszyny w celu wezwania pomocy albo z powodu pożaru - wyskocz jak najdalej, o ile możesz, bez dotykania drutów albo maszyny, utrzymując pionową postawę ciała. Wezwij zakład energetyczny do wyłączenia prądu w linii. Nawet jeżeli wydaje się, że w linii nie ma napięcia, nie dotykaj jej - automatyka linii może ponownie załączyć zasilanie. ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

55 Dziękuję za uwagę… ESF PL1-LEO „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”


Pobierz ppt "Szkolenie dla uczestników projektu:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google