Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i."— Zapis prezentacji:

1 ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem” Dobre praktyki bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Szkolenie dla uczestników projektu:

2 Nr ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem” ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

3 Cele szkolenia:  nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i zachowywania zdrowia i bezpieczeństwa podczas pracy,  Spowodowanie zmiany postaw wobec problemu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym,  Nabycie umiejętności przeprowadzenia identyfikacji i oceny zagrożenia,  Uczynienie pracy w gospodarstwie bardziej bezpieczną,  Umożliwienie poszukiwań dodatkowych źródeł dochodów, ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

4  nabycie umiejętności identyfikacji zagrożeń i niebezpieczeństwa w otoczeniu i w gospodarstwie  dokonanie oceny poszczególnych ryzyk i niebezpieczeństwa w celu uszeregowania ich podług ważności  opracowanie działań mających na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z niebezpieczeństwem w zagrodzie rolnej  przeprowadzić przegląd i modyfikację, kiedy jest konieczna ocena istniejących zagrożeń w gospodarstwie domowym, ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

5 Bloki tematyczne szkolenia:  Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym  Praca z maszynami w gospodarstwie rolnym, ogrodniczym  Praca z urządzeniami kuchennymi  Zagrożenia chemiczne w rolnictwie  Narażenie zdrowia i choroby zawodowe rolników ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

6  Wprowadzenie – czynniki sprzyjające wypadkom w rolnictwie.  Wypadki w gospodarstwie – rodzaje, częstotliwość zdarzeń.  Zagrożenia zdrowia w gospodarstwie.  Bezpieczeństwo dzieci i innych domowników. ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

7 Dlaczego mówimy o BHP w rolnictwie? Praca w gospodarstwie rolnym jest niebezpieczna Rolnicy są zagrożeni chorobami zawodowymi takimi jak pylica płuc, artretyzm, utrata słuchu i nowotwór skóry Są narażeni na wypadki związane z niewłaściwym użyciem substancji chemicznych i niewłaściwą obsługą maszyn. Ryzyko to przypisane jest również do rodziny rolnika, jego sąsiadów i innych ludzi przebywających w okolicy w celach rekreacyjnych. ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

8 Wieś stała się atrakcyjna dla ludzi z miasta, którzy nie znają zagrożeń http://www.krus.gov.pl/multimedia/audio/audycje- wyroznione-w-xiv-konkursie-w-rolnictwie-mozna- pracowac-bezpieczniej-2008-r/ Teren gospodarstwa rolnego jest zawsze atrakcyjny dla dzieci, które podczas przebywania na jego obszarze nie zawsze zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa Trzeba sobie powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć zachowań głupców, ale możemy dużo zrobić, aby ochronić siebie i swoich bliskich ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

9 Tabela: zestawienie danych KRUS dotyczących wypadków i chorób zawodowych rolników w 2012 roku wg województw: ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

10 Zagrożenia zdrowia rolników:  kontakt z pestycydami i aerozolami powstającymi podczas oprysków  wdychanie pyłu pochodzenia roślinnego i mineralnego (pylica płuc)  wdychania toksycznych gazów  zwiększona zapadalność na raka skóry  kontuzje stawów i wiązadeł  Utrata słuchu  „Syndrom Toksycznego Organicznego Kurzu”  Kontakt z E coli 0157 (biegunki, uszkodzenie nerek, zgon) ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

11 Czy zawsze jesteś ostrożna/ostrożny?

12 ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem” Zobacz więcej: Zapobieganie pochwyceniom przez ruchome części maszyn i urządzeń http://www.krus.gov.pl/multimedia/video/zapobieganie- pochwyceniom-przez-ruchome-czesci-maszyn-i- urzadzen/ Zapobieganie wypadkom związanym z obsługą zwierząt http://www.krus.gov.pl/multimedia/video/zapobieganie- wypadkom-zwiazanym-z-obsluga-zwierzat/

13 ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

14 Moje gospodarstwo jest bezpieczne. Sprawdź, czy posiadasz:  spis typowych zagrożeń związanych z: uprawami, obsługą maszyn i urządzeń, stosowaniem nawozów i chemikaliów oraz wykonywaną na fermie pracą,  rejestr wypadków i identyfikacji zagrożeń, z którymi się spotkałeś, w związku z wykonywana pracą,  instrukcje bezpieczeństwa prac w gospodarstwie rolnym,  systemem szkolenia i nadzoru dla nowych i młodych pracowników,  odzież i wyposażenie ochronne,

15 ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem” Pracuję bezpiecznie ;)

16 ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem” Pracuję bezpiecznie ;) CZYTAM INSTRUKCJE SPARWDZAM CERTFIKATY ZACHOWUJĘ ROZSĄDEK

17 ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

18 Bezpieczna praca z maszynami rolniczymi.  Zasady ogólne  Użytkowanie ciągników  Użytkowanie traktorków  Utrzymanie ciągników ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

19  Czytaj i stosuj się do procedur bezpieczeństwa zawartych w fabrycznej instrukcji obsługi.  By zmniejszyć przeciążenie kręgosłupa stosuj siedzisko traktorzysty z podparciami bocznymi i podparciem tylnym.  Używaj ochronników słuchu i pamiętaj, że nie wszystkie kabiny traktorów są dźwiękoszczelne. ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

20  nie zostawiaj kluczyków w stacyjce ciągnika, kiedy go nie używasz,  Sprawdzaj aktualność przeglądów, naprawiaj nawet drobne usterki,  Ureguluj położenie siedziska w taki sposób aby dostęp do elementów sterowniczych ciągnika był wygodny i bezpieczny  Utrzymuj wszystkie osłony zabezpieczające na swoich miejscach, także osłonę startera silnika  Uruchamiaj silnik siedząc tylko na miejscu kierowcy. ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

21 Zagrożenia: ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

22 Użytkowanie traktorków Większość uszkodzeń ciała będących skutkiem wypadków z traktorkami wynika z braku treningu i doświadczenia, szybkości, nierównego albo nieznanego terenu, przeszkód na drodze, pagórków, przewożenia pasażera lub wadliwie rozlokowanego ładunku, nieodpowiedniej odzieży ochronnej i niebezpiecznej jazdy. Znacząco bardziej zagrożeni są młodzi ludzie pomiędzy 10 a 24 rokiem życia. ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

23 Bezpieczna praca podczas spawania, cięcia, szlifowania Zapamiętaj:  Rozeznaj zagrożenia  Oszacuj zagrożenia  Wprowadź zmiany ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

24  Substancje chemiczne w gospodarstwie: przechowywanie i usuwanie ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”  Bezpieczne użycie chemikaliów w gospodarstwie: oprysk pestycydami

25 Substancje chemiczne w gospodarstwie: przechowywanie i usuwanie  Rozeznaj zagrożenia  Oszacuj zagrożenia  Wprowadź zmiany  Magazyn chemikaliów  Usuwanie  Transport  Ochrona środowiska ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

26 Wybór strategii oprysków i czyszczenia sprzętu Bezpieczne użycie chemikaliów w gospodarstwie: oprysk pestycydami  Rozeznaj zagrożenia  Oszacuj zagrożenia  Wprowadź zmiany Pestycydy mogą przedostawać się do ciała przez: wchłanianie przez skórę, a szczególnie przez oczy, wdychanie oparów i kurzu, przypadkowe przełknięcie podczas jedzenia, picia lub palenia. ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

27 Bezpieczne użycie chemikaliów w gospodarstwie: oprysk pestycydami  Kontakt przez skórę: Umyj się używając wody z mydłem i spłucz czystą wodą. Zmień zabrudzoną odzież i poszukaj pomocy lekarskiej.  Kontakt przez oczy: Płucz otwarte oczy pod bieżącą wodą przez 15 minut. Poszukaj pomocy lekarskiej.  Połknięcie: jeżeli masz trudności w uzyskaniu fachowej pomocy wykorzystaj Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej, tel.: (0 42) 631 47 24, (0 42) 631 47 25, e-mail: kotwica@imp.lodz.plll ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

28 Przestań natychmiast pracować i poszukaj pomocy medycznej jeżeli wystąpią u ciebie, nawet w niewielkim nasileniu, drgawki mięśniowe, zaburzenia widzenia, ślinotok albo trudności w oddychaniu ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

29 Bezpieczne użycie chemikaliów w gospodarstwie: oprysk pestycydami Do zadań Krajowego Centrum Informacji Toksykologicznej (KCIT) mieszczącego się w Łodzi należy, m.innymi:  udzielanie telefonicznych konsultacji toksykologicznych pracownikom służby zdrowia, służbom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, ratownictwem chemicznym oraz osobom prywatnym  Komputerowa baza danych tworzona w Centrum zawiera, m.innymi: - karty związków chemicznych (w tym leków), zawierające, m.innymi,działanie toksyczne i objawy zatrucia, pomoc przedlekarska i postępowanie lekarskie w ostrych zatruciach u dorosłych i dzieci, - karty preparatów chemicznych. ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

30  bezpieczeństw jazdy konnej,  bezpieczeństwa przy utrzymaniu świń,  zagrożenia chorobami odzwierzęcymi,  Bezpieczne stosowanie lekarstw dla zwierząt i środków odrobaczywiających ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem” Bezpieczne prowadzenia produkcji zwierzęcej:

31 Zachowanie bezpieczeństwa na fermach bydła mlecznego Oświetlenie podczas doju Powierzchnie betonowe Projekt dojarni minimalizujący wysiłek fizyczny Osłony części urządzeń w ruchu Wyłącznik bezpieczeństwa Wyłącznik różnicowo-prądowy. Skrzynki elektryczne o odpowiednim IP. Wytrzymałość mocowania rurociągów mlecznych. System wentylacyjny Woda nie przydatna do spożycia przez ludzi Zawory wody gorącej niedostępne dla dzieci ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

32 Zachowanie bezpieczeństwa przy obsłudze świń Obsługujący świnie ulegają zagrożeniom zależnym od wielkości, siły i temperamentu zwierząt. Wielkość szkód może zależeć od doświadczenia osobistego, uwzględnienia elementów bezpieczeństwa przy urządzeniu kojców, przejść i obejścia oraz zarządzania lekami i substancjami chemicznymi. Hałas w chlewni może osiągać takie poziomy, że pożądane jest stosowanie ochroników słuchu. ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

33 Zagrożenia chorobami odzwierzęcymi Rozpoznaj zagrożenia Dokonuj przeglądu zwierząt podczas ich obsługiwania, z punktu widzenia występowania symptomów choroby, Bądź świadom jakie mogą być przyczyny zarażenia. Sprawdź dostępność i stosowanie środków odkażających Sprawdź sposób przenoszenia i pozbywania się materiałów zakażonych Sprawdź, czy psy w gospodarstwie mogą jeść odpadki z uboju gospodarczego lub mięso dzikich zwierząt ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

34 Zagrożenia chorobami odzwierzęcymi  Leptospiroza (krętkowica)  Gorączka Q  Zakażenie bąblowcem (Hydatid disease)  Orf (niesztownica lub ektyma) ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

35 Bezpieczne magazynowanie i stosowanie saletry amonowej Bezpieczne przechowywanie i stosowanie nawozów bazujących na moczniku Utrzymanie sprzętu: aplikatory nawozu ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem” Bezpieczne nawożenie i uprawa ziemi

36 Nawozy naturalne mogą zawierać mikroorganizmy chorobotwórcze (np. E.coli O157, Salmonella, Listeria, Campylobacter, Cryptosporidium and Giardia), które mogą powodować choroby rozprzestrzeniające się drogą pokarmową. Metoda i termin aplikacji nawozu do gleby mogą mieć wpływ na długość czasu przeżycia czynników chorobotwórczych w ziemi oraz na prawdopodobieństwo ich przejścia do żywności. Nawozy naturalnymi a bezpieczeństwo żywności ! ! ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

37 Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych  Nawożenie pola przed siewem  Nawożenie pola podczas wzrostu roślin  Wyciek z obornika składowanego na polu  Wyciek z płyty gnojowej albo przelew ze zbiornika na gnojowicę  Przeniesienia przez zanieczyszczone narzędzia i środki transportu.  Przeniesienie zanieczyszczenia przez wiatr lub przeniesienia w postaci aerozolu  Zanieczyszczenie gruntu lub wody nawadniającej przez inwentarz lub gnojowicę.  Kontakt z inwentarzem mającym dostęp do upraw Nawozy naturalne a bezpieczeństwo żywności ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

38  temperatura  promieniowanie słoneczne  pH  schnięcie  czas Nawozy naturalne a bezpieczeństwo żywności Co niszczy drobnoustroje chorobotwórcze? ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

39 Podsumowanie  Powinieneś rozważnie wybierać miejsca składowania obornika tak, aby zminimalizować ryzyko pośredniego skażenia przez spływ zanieczyszczeń po powierzchni gleby  Nie powinieneś zawozić ziemi „świeżym” obornikiem lub gnojowicą w okresie 6 miesięcy przed zbiorem.  Nie powinieneś stosować „przerobionego” obornika w okresie 2 miesięcy przed zbiorem  Powinieneś zapewnić co najmniej 4-ro miesięczny okres czasu pomiędzy przebywaniem zwierząt na polu a zbiorem. Nawozy naturalne a bezpieczeństwo żywności ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

40 Bezpieczne magazynowanie i stosowanie saletry amonowej Saletra amonowa ulega stopieniu w temperaturze 170 o C i rozkłada się w temperaturze powyżej 210 o C. Saletra amonowa nie jest łatwopalna, ale jako utleniacz podsyca palenie się innych materiałów, nawet bez dostępu powietrza. Saletra amonowa nie wybucha pod wpływem wstrząsów i tarcia przy normalnych pracach przeładunkowych itp., ale może detonować pod wpływem ciepła pod zamknięciem albo na skutek gwałtownego wstrząsu. Na przykład podczas pożaru mogą powstać skupiska stopionej saletry i jeżeli stopiona masa zostanie zamknięta (w kanałach, rurach, instalacjach lub urządzeniach) to może eksplodować, szczególnie jeżeli została zanieczyszczona. ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

41 INNE ZAGROŻENIA WYSTEPUJĄCE W PRACY W GOSPODARSTWIE Rak skóry Stres cieplny Wypadki z udziałem dzieci Wypadki podczas ręcznego podnoszenia i przeładunku Oddziaływania długotrwałego hałasu w gospodarstwie ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

42 Zabezpieczenie przed wypadkami w codziennej pracy: Bezpieczna praca przy silosach Niebezpieczeństwo przy pracach z belami siana Ochrona osobista podczas walki z pożarem Skutki długotrwałej wibracji całego ciała Napowietrzne linie energetyczne ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

43 Rak skóry Krótkookresowe oddziaływanie słońca Zaczerwienienie skóry --> bąble--> opuchlizna --> łuszczenie się naskórka. Uczulenie na światło – ostra reakcja skóry na promieniowanie UV towarzysząca zażywaniu niektórych leków, stosowaniu maści, kremów i związków chemicznych, kończąca się oparzeniem słonecznym i uszkodzeniem skóry. Odsłoneczne zapalenie spojówek lub rogówek oczu - owrzodzone, czerwone i obrzmiałe oczy, wrażliwe na silne światło. ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

44 Długotrwałe oddziaływanie słońca skóra przedwcześnie podstarzała - pomarszczona, wysuszona, z dużą ilością pigmentu, miejscami widoczną siatką drobnych naczyń krwionośnych. Zaćma Symptomy ostrzegawcze  odbiegający od zwykłego wygląd skóry, nie znikający w ciągu 4 tygodni,  ranka, wrzód lub łuszczący się skrawek skóry,  biała plamka na wargach, która nie znika,  pieprzyk szybko powiększający się, który zmienia kształt i kolor lub krwawi. ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

45

46 4. Przebywanie na pomostach sadzarek do ziemniaków oraz siewników i korygowania ich pracy poprzez strącanie nadmiaru sadzeniaków lub przegarnianie ziarna w skrzyni nasiennej. 5. Obsługa maszyn do przygotowania pasz - sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy. 6. Obsługa młocarni, a zwłaszcza praca na górnym pomoście młocarni oraz przy współpracującej prasie do słomy. 7. Przerzynanie drewna przy użyciu pilarki tarczowej ("krajzegi", "cyrkularki") oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy tej pracy: podawanie i odbieranie materiału, usuwanie trocin i inne prace porządkowe.

47 ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem” 8. Wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych (przecinanie pni, okrzesywanie gałęzi, prześwietlanie drzew itp.) 9. Ścinanie drzew, ściąganie, załadunek i rozładunek drewna o średnicy większej niż 15 cm. 10. Obsługa dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych. 11. Załadunek, wyładunek i wysiew tlenkowego wapna nawozowego (wapna palonego). 12. Wszelkie prace z chemicznymi środkami ochrony roślin.

48 ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem” 13. Prace z użyciem rozpuszczalników organicznych. 14. Topienie i podgrzewanie lepiku i smoły. 15. Rozpalanie i obsługa pieców centralnego ogrzewania. 16. Obsługa parników, kotłów do gotowania. 17. Obsługa rozpłodników (buhajów, ogierów, knurów, tryków). 18. Załadunek i rozładunek zwierząt, prace przy uboju i rozbiorze zwierząt.

49 ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem” 19. Opróżnianie zbiorników i wywóz gnojówki, gnojowicy i szamba. 20. Wykonywanie wykopów ziemnych i praca w wykopach. 21. Obsługa ładowaczy i mechanicznych podnośników. 22. Prace w silosach zamkniętych, zbiornikach i pojemnikach. 23. Wszelkie prace na wysokości ponad 3 metry na: pomostach, drabinach, drzewach, dachach itp.

50 Bezpieczna praca przy silosach Postępowanie w nagłych wypadkach  Jeżeli wpadniesz do ziarna nie panikuj - ziarno będzie otaczać cię ciasno. Osłoń twoją twarz i klatkę piersiową rękoma i odzieżą tak, aby wytworzyła się przestrzeń umożliwiająca oddychanie.  Plan twojego wydobycia się. Zawsze miej osobę która obserwuje ciebie z zewnątrz. Obserwator powinien mieć jednoznaczną instrukcję co ma zrobić w nagłym wypadku. Pierwsza instrukcja brzmi: "Nie wchodź za mną do wnętrza silosu". ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

51 Postępowanie w nagłych wypadkach c.d. Jeżeli tylko jedna osoba jest w pogotowiu i nie może tobie pomóc bez wejścia do wnętrza, musi zapewnić sobie pomoc innych. Wtedy ktoś może wejść, używając aparatu tlenowego i zabierając z sobą linę bezpieczeństwa. Dalej jedna lub więcej osób znajdujących się na zewnątrz może pomóc wyciągnąć ciebie. ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

52 Jeżeli ktoś inny wpadnie do ziarna zmagazynowanego w silosie, opróżnij silos otwierając wszystkie boczne wyloty i następnie wycinając otwory w stożku lub ścianach dookoła podstawy używając elektronarzędzi.

53 Zagrożenia związane z napowietrznymi liniami energetycznymi. Nigdy nie dotykaj napowietrznej linii energetycznej - nawet, jeśli została zerwana przez maszynę lub spadła. Nigdy nie zakładaj, że w linii nie ma napięcia. Kiedy maszyna jest w kontakcie z linią napowietrzną, porażenie prądem elektrycznym jest możliwe jeśli ktoś dotyka zarówno maszynę i ziemię. Pozostań w maszynie i jeżeli możesz - obniż podniesione części pozostające w kontakcie z linią, lub wycofaj maszynę. ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

54 Jeśli musisz wydostać się z maszyny w celu wezwania pomocy albo z powodu pożaru - wyskocz jak najdalej, o ile możesz, bez dotykania drutów albo maszyny, utrzymując pionową postawę ciała. Wezwij zakład energetyczny do wyłączenia prądu w linii. Nawet jeżeli wydaje się, że w linii nie ma napięcia, nie dotykaj jej - automatyka linii może ponownie załączyć zasilanie. ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”

55 Dziękuję za uwagę… ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i w pracach związanych z rolnictwem”


Pobierz ppt "ESF 2013-1-PL1-LEO01-37765 „Eliminacja zagrożeń zawodowych na wsi poprzez wdrażanie europejskich standardów bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google