Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Konrad Parafiniuk ZPO w Dąbiu - Szkoła Podstawowa w Gronowie ul. Główna 1 66 – 600 Krosno Odrz. tel. 68 383 2168 Koordynator:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Konrad Parafiniuk ZPO w Dąbiu - Szkoła Podstawowa w Gronowie ul. Główna 1 66 – 600 Krosno Odrz. tel. 68 383 2168 Koordynator:"— Zapis prezentacji:

1

2 Autor: Konrad Parafiniuk ZPO w Dąbiu - Szkoła Podstawowa w Gronowie ul. Główna 1 66 – 600 Krosno Odrz. spgronow@poczta.onet.pl tel. 68 383 2168 Koordynator: mgr Katarzyna Ważelińska WEDŁUG KONRADA

3 zachowuję się cicho w lesie, nie płoszę zwierząt, nie łamię gałęzi, nie depczę trujących grzybów, nie śmiecę, a nawet sprzątam po śmieciarzach, biorę udział w konkursach, by więcej wiedzieć o lesie. zbieram żołędzie, sadzę drzewka, remontuję i czyszczę budki lęgowe, K ulturalny O dpowiedzialny D N R agrodzony obotny ktywny A ociekliwy

4 Prowadzę leśne obserwacje Zawieszam nowe budki Odbieram puchar dla klasy za „Akcję żołędzie” Chronię łosie Sadzę drzewa Tego nauczyli mnie dorośli przyjaciele lasu, których przedstawiam:

5 Jest nauczycielk ą klas m ł odszych. Uczy dzieci kocha ć przyrod ę i namawia do zbierania makulatury. Ci ą gnie nas do lasu nawet w deszcz. Od wielu lat organizuje razem z le ś nikami szkolne „Skowronki”. Lubi spacerowa ć po lesie i powtarza, ż e „czym skorupka za m ł odu nasi ą knie…” Potrafi te ż robi ć prezentacje multimedialne. Nauczy ł a nas tego. Parasole w ręce bierzemy i po lesie spacerujemy Leśnik polski i niemiecki mają inne mundury. Ciekawe kto zgadnie który jest który? Żeby zmierzyć grubość drzewa za ręce chwycić się trzeba

6 On jest le ś nikiem. Cz ę sto zabiera dzieci na wycieczki lub przychodzi do szko ł y i opowiada o lesie. Nauczy ł nas oblicza ć wiek drzew, mierzy ć ich wysoko ść, rozpoznawa ć truj ą ce jagody. Zabiera nas np. do szkó ł ki le ś nej, albo oprowadza po ś cie ż kach ekologicznych np. po Braszce. Ona - jego ż ona – pani Ma ł gosia jest nauczycielk ą przyrody. Pasjonuje j ą fotografia przyrodnicza. Na emeryturze ma du ż o czasu na swoje hobby. Orzeszki z buczyny dla całej rodziny. Aparat w ręce biorę, a sąsiad wjeżdża traktorem ! Nie ma ławek i stać trzeba, nie ma uczniów, a są drzewa. LEŚNY MONITORING NA BRASZCE

7 To koledzy i koleżanki pana Cezarego. Pan Jurek, Norbert, Krzysiek, Sławek, Katarzyna…. czyli leśnicy z Nadleśnictwa Brzózka. Z uśmiechem na ustach uczą nas lasu.

8 Są myśliwymi. Nie tylko polują, ale też dokarmiają zwierzęta, rozwożą zimą sól. „Oczyszczają” las z chorych i słabych zwierząt oraz z tych, których jest za dużo. Likwidują wnyki założone przez kłusowników. Czytają opowieści o zwierzętach i podrzucają do biblioteki ciekawą literaturę. I gotują świetną grochówkę myśliwską, by trafić przez żołądek do naszych serc. Mniam, mniam, mniam, jeszcze trochę mam! Hau, hau, hau, ja też bym chciał!

9 Tak naprawd ę to ka ż da istota, która mieszka w lesie jest jego wielkim przyjacielem. Gdyby jej nie by ł o, to kto ś inny by ł by g ł odny, albo nara ż ony na wygini ę cie. o po ż ytecznym dziku i sójce rozrzucaj ą cych ż o łę dzie po lesie, Autork ą zdj ęć jest pani Ma ł gosia Ż mijewska – ż ona pana Cezarego. Ch ę tnie mi je podarowa ł a Wi ę cej fotek na http://babcia5.spolecznosc.ekologia.pl/ o dzi ę ciole, sikorkach i innych ptakach, po ż eraj ą cych miliony szkodliwych owadów, Ludzie lasu opowiadaj ą nam o innych jego lasu., o lisie, który jak my ś liwy likwiduje chore zwierz ę ta, wijach, stonogach i innych ż yj ą tkach, które oczyszczaj ą ś ció ł k ę le ś n ą, Przyjacielem lasu jest ż o łą d ź, jagoda, grzyb, który daje po ż ywienie innemu mieszka ń cowi. borowik + buk = przyjaźń zwana mikoryzą

10 rozumiej ą cy, ż e: las to dom zwierz ą t i cz ł owiek jest w nim go ś ciem. I nasi znajomi harcerze, którzy w swoim przyrzeczeniu mówi ą : Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. Rozpaliłem ognisko od lasu 100 m, nie za blisko. Potem w krzakach siedziałem, głosy ptaków nagrałem, głośnika nie dodałem, bo miejsca już tu nie miałem.

11 I Pan Prezydent, co też „las czuje” i tym Dniom Lasu dziś patronuje. Przyjacielem lasu może być każde stworzenie - zwierzę, roślina, człowiek. I duży, i mały. Każdy może brać udział w tej przyjaźni. Przyjaciele z „górnej półki” Prezes fabryki daje nakazy, by ograniczać ścieki i gazy Poeta, muzyk – ten co talent ma, któremu „ las w duszy śpiewa i gra” Ksiądz Marek proboszcz, grzmi na ambonie, gdy wiosną łąka i las obok płonie. Polityk – poseł albo i radny, teczkę, garnitur ma bardzo ładny, co ufunduje dzieciom nagrodę, za to, że chronią las i przyrodę. Gratuluję Wypalasz – zabijasz! Wypalasz – narażasz! Wielką siłę władzy oni mają. Inni ich cenią, lubią, słuchają.


Pobierz ppt "Autor: Konrad Parafiniuk ZPO w Dąbiu - Szkoła Podstawowa w Gronowie ul. Główna 1 66 – 600 Krosno Odrz. tel. 68 383 2168 Koordynator:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google