Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Integracji Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Integracji Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Historia Integracji Europejskiej
„Gdyby Europa została kiedyś zjednoczona, szczęście, dobrobyt i duma 400 milionów jej mieszkańców nie miałyby granic.” ~Winston Churchill

2 Początki integracji unijnej:
Wszystko zaczęło się od jednoczenia gospodarki. W 1950r. Francuski polityk Jean Monnet zaproponował jednoczenie się państw Europejskich. Robert Schuman przedstawił na posiedzeniu rządu Francji projekt Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Wspólną kontrolę węgla i stali uważano za pierwszy krok ku integracji europejskiej. 18 kwietnia 1951 r podpisano traktat paryski ustanawiający Europejską wspólnotę Węgla i Stali. Podpisały go: Francja, RFN, Włochy, Luksemburg, Holandia, Belgia.

3 25 marca 1957r. Państwa EWWiS podpisały traktaty rzymskie. Założenia:
Utworzenie Europejskiego Banku inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Ustanowienie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euroatomu Powstały zalążki Euro Parlamentu oraz Komisji Europejskiej. Powstał także Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

4 W 1974r. Zapadła już formalna decyzja państw członkowskich wspólnot o utworzenia Rady Europejskiej. Podjęto też decyzję o bezpośrednich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Utworzony został Europejski Fundusz Regionalny.

5 Układ z Schengen (1985) oraz Jednolity Akt Europejski (1986)
14 czerwca 1985r. Podpisany zostaje układ z Schengen, który ustanawia zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach Wspólnot Europejskich. Jednolity Akt europejski podpisany zostaje w Hadze. Miał on Usankcjonować utworzenie wspólnoty politycznej państw i zapowiedź utworzenia Unii Europejskiej.

6 Traktat z Maastricht Podpisany 7 lutego 1992r. Ustanowił on Unię Europejską. Formułował on następujące główne cele Unii Europejskiej: Utworzenie obszaru, który byłby pozbawiony granic wewnętrznych, Ustanowienie Unii Gospodarczo – Walutowej, Powstanie Funduszu Spójności, z którego korzystałyby kraje z PKB per capita wynosi mniej niż 90 % średniej Unii. Wzorem dla przyszłej waluty miała być marka niemiecka,.

7 Traktat Amsterdamski 1997 Wprowadził do dotychczasowych traktatów założycielskich ścisłe powiązania z demokracją takie jak zasady otwartości i przejrzystości. Umożliwiło to obywatelom jak najszerszy dostęp do dokumentów i procedur unijnych. Po raz pierwszy ustanowiono fundamentalne zasady Unii Europejskiej.

8 Traktat w Nicei (2001r) Założenia traktatu w Nicei:
Komisja Europejska miała składać się z liczby komisarzy równej liczbie krajów członkowskich. Dopiero, gdy Unia będzie się składała z co najmniej 27 członków, komisarze będą wybierani według opartego na zasadzie równości systemu rotacji. Wzmocnienie pozycji przewodniczącego Komisji Europejskiej – może on określać podział kompetencji pomiędzy komisarzy, mianować wiceprzewodniczących, a cała Komisja działa pod jego politycznym kierownictwem. Poszerzenie zakresu głosowania większością kwalifikowaną w Radzie UE o 28 kolejnych dziedzin. Wprowadzenie nowych zasad głosowania większością kwalifikowaną w Radzie. Poszczególnym krajom przydzielono głosy ważone nieco bardziej proporcjonalnie do ich wielkości.

9 Traktat Lizboński Założenia:
zmniejszenie liczby komisarzy europejskich do 18 (mimo że jest 28 państw członkowskich) decyzje unijne od 2014 będą podejmowane za pomocą tzw. podwójnej większości, zamiast zgody wszystkich państw członkowskich od 2009 Parlament Europejski będzie miał maksymalnie 750 członków (poprzednio 785) pośrednia inicjatywa ustawodawcza obywateli wymagać będzie zebrania 1 miliona głosów w danej sprawie wprowadzenie stanowiska wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa wprowadzenie stanowiska Przewodniczącego Rady Europejskiej Karta praw podstawowych „solidarność energetyczna”


Pobierz ppt "Historia Integracji Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google