Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Gdyby Europa została kiedyś zjednoczona, szczęście, dobrobyt i duma 400 milionów jej mieszkańców nie miałyby granic.” ~Winston Churchill.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Gdyby Europa została kiedyś zjednoczona, szczęście, dobrobyt i duma 400 milionów jej mieszkańców nie miałyby granic.” ~Winston Churchill."— Zapis prezentacji:

1 „Gdyby Europa została kiedyś zjednoczona, szczęście, dobrobyt i duma 400 milionów jej mieszkańców nie miałyby granic.” ~Winston Churchill

2 Wszystko zaczęło się od jednoczenia gospodarki. W 1950r. Francuski polityk Jean Monnet zaproponował jednoczenie się państw Europejskich. Robert Schuman przedstawił na posiedzeniu rządu Francji projekt Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Wspólną kontrolę węgla i stali uważano za pierwszy krok ku integracji europejskiej. 18 kwietnia 1951 r podpisano traktat paryski ustanawiający Europejską wspólnotę Węgla i Stali. Podpisały go: Francja, RFN, Włochy, Luksemburg, Holandia, Belgia.

3 25 marca 1957r. Państwa EWWiS podpisały traktaty rzymskie. Założenia:  Utworzenie Europejskiego Banku inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Społecznego  Ustanowienie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euroatomu Powstały zalążki Euro Parlamentu oraz Komisji Europejskiej. Powstał także Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

4 W 1974r. Zapadła już formalna decyzja państw członkowskich wspólnot o utworzenia Rady Europejskiej. Podjęto też decyzję o bezpośrednich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Utworzony został Europejski Fundusz Regionalny.

5  14 czerwca 1985r. Podpisany zostaje układ z Schengen, który ustanawia zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach Wspólnot Europejskich.  Jednolity Akt europejski podpisany zostaje w Hadze. Miał on Usankcjonować utworzenie wspólnoty politycznej państw i zapowiedź utworzenia Unii Europejskiej.

6  Podpisany 7 lutego 1992r. Ustanowił on Unię Europejską. Formułował on następujące główne cele Unii Europejskiej:  Utworzenie obszaru, który byłby pozbawiony granic wewnętrznych,  Ustanowienie Unii Gospodarczo – Walutowej,  Powstanie Funduszu Spójności, z którego korzystałyby kraje z PKB per capita wynosi mniej niż 90 % średniej Unii.  Wzorem dla przyszłej waluty miała być marka niemiecka,.

7 Wprowadził do dotychczasowych traktatów założycielskich ścisłe powiązania z demokracją takie jak zasady otwartości i przejrzystości. Umożliwiło to obywatelom jak najszerszy dostęp do dokumentów i procedur unijnych. Po raz pierwszy ustanowiono fundamentalne zasady Unii Europejskiej.

8 Założenia traktatu w Nicei:  Komisja Europejska miała składać się z liczby komisarzy równej liczbie krajów członkowskich. Dopiero, gdy Unia będzie się składała z co najmniej 27 członków, komisarze będą wybierani według opartego na zasadzie równości systemu rotacji.  Wzmocnienie pozycji przewodniczącego Komisji Europejskiej – może on określać podział kompetencji pomiędzy komisarzy, mianować wiceprzewodniczących, a cała Komisja działa pod jego politycznym kierownictwem.  Poszerzenie zakresu głosowania większością kwalifikowaną w Radzie UE o 28 kolejnych dziedzin.  Wprowadzenie nowych zasad głosowania większością kwalifikowaną w Radzie. Poszczególnym krajom przydzielono głosy ważone nieco bardziej proporcjonalnie do ich wielkości.

9 Założenia:  zmniejszenie liczby komisarzy europejskich do 18 (mimo że jest 28 państw członkowskich) decyzje unijne od 2014 będą podejmowane za pomocą tzw. podwójnej większości, zamiast zgody wszystkich państw członkowskich  od 2009 Parlament Europejski będzie miał maksymalnie 750 członków (poprzednio 785)  pośrednia inicjatywa ustawodawcza obywateli wymagać będzie zebrania 1 miliona głosów w danej sprawie  wprowadzenie stanowiska wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa  wprowadzenie stanowiska Przewodniczącego Rady Europejskiej  Karta praw podstawowych  „solidarność energetyczna”


Pobierz ppt "„Gdyby Europa została kiedyś zjednoczona, szczęście, dobrobyt i duma 400 milionów jej mieszkańców nie miałyby granic.” ~Winston Churchill."

Podobne prezentacje


Reklamy Google