Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie
NASZE WSPÓLNE DWADZIEŚCIA LAT

2 Herb miasta Bolków

3 Położenie miasta Bolków
Gmina Bolków położona jest w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, na wysokości m nad poziomem morza. Jest to obszar o pow. 153 km2 obejmujący miasto Bolków oraz obszar wiejski składający się z 17 sołectw. Bolków położony jest przy drogach krajowych nr 3 i nr 5, w odległości ok. 70 km od Wrocławia i ok. 30 od Jeleniej Góry co sprawia, że sieć drogowa jest dobrze rozwinięta. Gmina Bolków liczy ogółem mieszkańców, w tym: miasto Bolków osób tereny wiejskie osób

4 Położenie miasta

5 Sołectwa gminy Bolków Gorzanowice Grudno Jastrowiec Kaczorów Lipa
Mysłów Nowe Rochowice Półwsie Płonina Radzimowice Sady Dolne Sady Górne Stare Rochowice Świny Wierzchosławice Wierzchosławiczki Wolbromek

6 Panorama miasta z wieży zamkowej

7 W celu zebrania informacji na temat zmian jakie zaszły w naszym mieście w ciągu 20 lat przeprowadziłyśmy dwa wywiady: jeden z burmistrzem miasta Bolków- mgr Jarosławem Wrońskim i drugi z absolwentem Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie. Ratusz- siedziba władz miasta Bolków

8 Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
- reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, - podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,   - wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,   - zapewnienie przestrzeganie prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,   - okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,   - koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,   - rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,   - udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,   - czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,   - przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkobiercy,   - upoważnienie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,   - ustalenie regulaminu pracy Urzędu,   - wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady i Zarządu.

9 Burmistrz miasta i gminy Bolków

10 Wywiad z burmistrzem Bolkowa
Jest pan obywatelem Bolkowa , służy pan temu miastu. Jakie zmiany w naszym mieście dostrzega pan w ciągu 20 lat? W Bolkowie zmieniło się bardzo dużo, przede wszystkim mamy demokracje która, zmieniła całą Polskę. Drugie osiągnięcie tych dwudziestu lat to, to że mieszkańcy mogą wybierać w wolnych wyborach. Wybierają piętnastu przedstawicieli poszczególnych sołectw i obwodów. W ciągu dwudziestu lat różnie to wyglądało w naszym mieście zaczęło rozwijać się życie polityczne po ukończeniu pełnoletności każdy obywatel ma prawo, jeżeli to wynika z jego nie przymuszonej woli – należeć do organizacji społecznych. Kolejnym osiągnięciem jest wolność. Każdy może przebywać gdzie chce i przebywać jak długo chce inaczej było w latach 1990 i wcześniej. Obywatele mogą mieszkać w Bolkowie i pracować w Bolkowie ale mogą również mieszkać w Bolkowie i pracować gdzie indziej. Z autopsji wiem, że za czasów komuny były tzw. przekierowania do pracy np. człowiek mieszkający w Radomiu był przekierowany do pracy tu w Bolkowie .

11 W roku 1991 był wysoki wzrost bezrobocia w naszym mieście (do 30%) co się zmieniło w związku z tym ? Czy poziom bezrobocia wzrósł czy zmalał? Bezrobocie w Bolkowie spowodowane jest likwidacją wielu przedsiębiorstw przemysłowych . Bezrobocie obecnie jest duże, ale mniejsze niż w roku Czy w obrębie naszej miejscowości powstały jakieś nowe ścieżki rowerowe? Na pewno znacznie poprawił się stan dróg, mamy dużo dróg gdzie możemy przejechać rowerami np. drogi na Wolbromek , Lipę , Wierzchosławice , mamy piękne drogi w Mysłowie w Kaczorowie w tym, że należy pamiętać że istnieje podział na drogi : gminne powiatowe i krajowe.

12 Jak w przeciągu tych dwudziestu lat rozwinęła się turystyka w naszym mieście , które jak wiadomo słynie z Zamku i nie tylko? Turystyka jest dużym walorem naszej gminy, bo jak wiecie Bolków nigdy nie będzie miastem przemysłowym, dlatego stawiamy na rozwój turystyki . Dużą popularność daje nam festiwal Castle Party, który odbywa się co roku. Czy są jakieś osiągnięcia ostatnich dwudziestu lat z których jest pan dumny? Mi najbliższe jest to co zostało zrealizowane teraz, ale trzeba również pamiętać o tych rzeczach, które zostały zrealizowane w czasach kiedy ja nie byłem burmistrzem. Mamy dzisiaj ładne szkoły na terenie Bolkowa. Mnie osobiście interesuje szkoła podstawowa i gimnazjum ponieważ szkoła średnia jest szkołą powiatową. Mamy jeszcze szkoły w Kaczorowie, w Lipie, w Sadach Górnych, mamy przedszkola. Duża część naszego terenu jest zwodociągowana i skanalizowana.

13 Dużo by tu można było opowiadać o minionych dwudziestu latach w naszej miejscowości. Jednak wzywają mnie teraźniejsze obowiązki . Dziękuję bardzo. Dziękujemy również za poświęcony czas i pomoc przy realizacji projektu „ 20 lat wspólnie”.

14 Wywiad z mieszkańcem gminy Bolków
Jesteś absolwentem Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. Niedawno skończyłeś swoją edukację. Jak oceniasz postęp szkolnictwa ? Zauważyłem , że organizacja szkolnictwa bardzo się zmieniła. Nie jestem w stanie powiedzieć jak było przed dwudziestoma laty bo byłem malutki , ale obecnie szkoły mi się podobają i edukacja jest na wysokim poziomie. Jest dużo dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, a nauczyciele są chętni do pomocy.. Czy czujesz się bardziej bezpieczny w swoim mieście niż gdy dopiero zaczynałeś edukację? Zdecydowanie bezpieczeństwo wzrosło, policja przykłada się do swojej pracy . Można swobodniej niż kiedyś wieczorami wyjść na spacer i z przyjaciółmi. Istnieje oficjalna strona internetowa miasta i gminy Bolków . Czy uważasz , że informacje na niej zawarte są jasne i przejrzyste dla internautów? Czy strona internetowa to dobry sposób do przekazania obywatelom informacji o ich miejscowości? Strona internetowa to bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza dla osób w moim wieku, znajduje się na niej dużo przydatnych informacji jak np. rozkład jazdy pks-u, notatki z ważnych wydarzeń z Bolkowa i okolic oraz zapowiedzi przyszłych planowanych imprez kulturalnych. Z naszej strony to już wszystkie pytania. Dziękujemy za wywiad.

15 Nasza gmina szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat intensywnie się rozwija. Znacznie zmienił się wygląd miasta, wykonano elewacje wielu budynków i kamienic, odremontowano również zabytkowy kościół pw Św. Jadwigi, zostały wymienione nawierzchnie chodników, poprawił się wygląd rynku co sprawia, że nasze miasto staje się coraz ładniejsze  Bolków intensywnie rozwija się pod względem turystycznym.

16 Atrakcje Bolkowa

17 Kościół Św. Jadwigi

18 Bolkowski rynek

19 Zamek Bolków

20 Zamek Świny

21 Osiągnięcia gminy Gmina Bolków w dniu r. zyskała nową, oznakowaną, 57 km trasę rowerową z przyległym do niej oznakowanym terenem ścieżek spacerowych na "Wzgórzu Ryszarda". Na trasie rowerowej umieszczono 5 tablic zawierających mapę gminy i miasta z umieszczonym przebiegiem tras rowerowych , spacerowych i pieszych oraz dodatkowymi informacjami dot. zabytków i ciekawych miejsc w gminie. Tablice te umiejscowiono w Lipie, Jastrowcu, Wolbromku, Mysłowie i Bolkowie ( przy wzgórzu Ryszarda ). Przy tablicach tych można usiąść, wypocząć i posilić się w przerwie jazdy na trasie.

22 Tej samej treści, lecz większe tablice informacyjne ustawiono przy parkingach: pod Zamkiem Bolków, w Rynku oraz przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego. W tych miejscach dodatkowo pojawią się informacje o bazie noclegowo - gastronomicznej i wykaz imprez odbywających się na terenie gminy. Wszystkie ww. informacje znajdują się na 4000 szt. folderów z mapami, które dzięki projektowi gmina będzie rozdawać potencjalnym turystom.

23 Zarówno na turystów jak i mieszkańców gminy czeka 2km ścieżek spacerowych na "Wzgórzu Ryszarda" gdzie w ponad 10 punktach przygotowano miejsca ogniskowe oraz wypoczynkowe w postaci drewnianych ław i stołów.

24 Dużym osiągnięciem jest również sala, która powstała przy Gimnazjum im
Dużym osiągnięciem jest również sala, która powstała przy Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie, otwarcie Sali nastąpiło 7 listopada 2007 roku. Sala podczas budowy

25 Na wjazdach do Bolkowa ustawiono 4 tablice informujące podróżujących o atrakcjach czekających na gości w mieście.

26 Cele gminy Bolków

27

28 Wieloletni Program Inwestycyjny
Budowa szlaku pieszego wokół Zamku Bolków- słoneczna ścieżka ( ) Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bolka w Bolkowie wraz z drogą wewnętrzną do zamku ( ) Budowa kompleksu sportowego na Górze Ryszarda ( ) Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchosławicach i Mysłowie ( ) Remont i rozbudowa świetlicy w Wolbromku ( ) Budowa budynku socjalnego w Bolkowie ( ) Współpraca oraz poprawa infrastruktury ochrony przeciwpożarowej w Bolkowie ( ) Opracowanie i rozpowszechnienie materiałów promujących produkt kulturowy Bolkowa i regionu dolnośląskiego ( ) Rewitalizacja rynku w Bolkowie ( ) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Kraszewskiego w Bolkowie (2010)

29 Propozycje do zrealizowania w latach 2008- 2013
W roku 2008 zrealizowano m.in.: Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie Remonty dróg gminnych- Mysłów, Lipa, Wolbromek, Sady Dolne, Bolków, Kaczorów- Okrajnik, Wierzchosławice, Wierzchowsławiczki; Inwestycje w oświetlenie uliczne i wiejskie- Bolków, Wolbromek, Sady Górne i Dolne; Modernizacja budynków szkolnych w Bolkowie Remonty szkół wiejskich Inwestycje wodno- kanalizacyjne- Wolbromek, Sady Górne i Dolne, Bolków

30 Rozwój urządzeń wodociągowych
Wieloletni plan rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych określa: - planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych, - przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach, - przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, - nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, - sposoby finansowania planowanych inwestycji.

31 Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków
Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Gminy Bolków poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej. Realizacja celu głównego, będzie możliwa dzięki osiągnięciu celów szczegółowych: zwiększeniu liczy odprowadzanych ścieków do oczyszczalni ścieków, wprowadzeniu nowej technologii, modernizacji wyeksploatowanych urządzeń i obiektów. Dzięki realizacji celu głównego nastąpi: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bolków, osiągnięcie europejskich standardów w zakresie oczyszczania ścieków, poprawę warunków sanitarno – higienicznych dla mieszkańców, poprawa stanu środowiska przyrodniczego zmniejszenie dystansu w poziomie rozwoju dużych miast i obszarów wiejskich.

32 Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego
Celem ogólnym realizacji projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Bolkowa poprzez przywrócenie dawnej świetności XIX wiecznego parku miejskiego w Bolkowie, poprzez efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego dziedzictwa przeszłości jako czynnika rozszerzenia oferty turystycznej i kulturowej Gminy Bolków. Realizacja projektu w znacznej mierze przyczyni się do poprawy stanu technicznego, estetyki i funkcjonalności parku miejskiego w Bolkowie, którego wartość podkreśla fakt, iż jest on wpisany do Rejestru Zabytków. Zaplanowane i przeprowadzone prace inwestycyjne pozwolą na zachowanie zabytkowego parku dla przyszłych pokoleń i będą stanowiły dla niego aktywną ochronę przed jego dalszą degradacją. Dzięki przeprowadzonym pracom inwestycyjnym możliwe będzie zatem przywrócenie zabytkowego Parku dla przyszłych pokoleń i będą stanowił dla niego aktywną ochronę przed jego dalszą degradacją.

33 Projekt wykonały: Magdalena Kowalczyk 1991r, klasa III TH
Mariola Żółtak 1991r, klasa III TH Martyna Panasiewicz 1991r, klasa III TH Opiekun: Mgr Anna Kowalska Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google