Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie

2 Herb miasta Bolków

3 Gmina Bolków położona jest w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, na wysokości 260-550 m nad poziomem morza. Jest to obszar o pow. 153 km2 obejmujący miasto Bolków oraz obszar wiejski składający się z 17 sołectw. Bolków położony jest przy drogach krajowych nr 3 i nr 5, w odległości ok. 70 km od Wrocławia i ok. 30 od Jeleniej Góry co sprawia, że sieć drogowa jest dobrze rozwinięta. Gmina Bolków liczy ogółem 11.334 mieszkańców, w tym: miasto Bolków 5.683 osób tereny wiejskie 5.651 osób Położenie miasta Bolków

4 Położenie miasta

5 Sołectwa gminy Bolków  Gorzanowice  Grudno  Jastrowiec  Kaczorów  Lipa  Mysłów  Nowe Rochowice  Półwsie  Płonina  Radzimowice  Sady Dolne  Sady Górne  Stare Rochowice  Świny  Wierzchosławice  Wierzchosławiczki  Wolbromek

6 Panorama miasta z wieży zamkowej

7 W celu zebrania informacji na temat zmian jakie zaszły w naszym mieście w ciągu 20 lat przeprowadziłyśmy dwa wywiady: jeden z burmistrzem miasta Bolków- mgr Jarosławem Wrońskim i drugi z absolwentem Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie. Ratusz- siedziba władz miasta Bolków

8 Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności: - reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, - podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności, - wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, - zapewnienie przestrzeganie prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników, - okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań, - koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy, - rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań, - udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej, - czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu, - przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkobiercy, - upoważnienie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, - ustalenie regulaminu pracy Urzędu, - wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady i Zarządu.

9 Burmistrz miasta i gminy Bolków

10 Wywiad z burmistrzem Bolkowa  Jest pan obywatelem Bolkowa, służy pan temu miastu. Jakie zmiany w naszym mieście dostrzega pan w ciągu 20 lat?  W Bolkowie zmieniło się bardzo dużo, przede wszystkim mamy demokracje która, zmieniła całą Polskę. Drugie osiągnięcie tych dwudziestu lat to, to że mieszkańcy mogą wybierać w wolnych wyborach. Wybierają piętnastu przedstawicieli poszczególnych sołectw i obwodów. W ciągu dwudziestu lat różnie to wyglądało w naszym mieście zaczęło rozwijać się życie polityczne po ukończeniu pełnoletności każdy obywatel ma prawo, jeżeli to wynika z jego nie przymuszonej woli – należeć do organizacji społecznych. Kolejnym osiągnięciem jest wolność. Każdy może przebywać gdzie chce i przebywać jak długo chce inaczej było w latach 1990 i wcześniej. Obywatele mogą mieszkać w Bolkowie i pracować w Bolkowie ale mogą również mieszkać w Bolkowie i pracować gdzie indziej. Z autopsji wiem, że za czasów komuny były tzw. przekierowania do pracy np. człowiek mieszkający w Radomiu był przekierowany do pracy tu w Bolkowie.

11  W roku 1991 był wysoki wzrost bezrobocia w naszym mieście (do 30%) co się zmieniło w związku z tym ? Czy poziom bezrobocia wzrósł czy zmalał?  Bezrobocie w Bolkowie spowodowane jest likwidacją wielu przedsiębiorstw przemysłowych. Bezrobocie obecnie jest duże, ale mniejsze niż w roku 1991.  Czy w obrębie naszej miejscowości powstały jakieś nowe ścieżki rowerowe?  Na pewno znacznie poprawił się stan dróg, mamy dużo dróg gdzie możemy przejechać rowerami np. drogi na Wolbromek, Lipę, Wierzchosławice, mamy piękne drogi w Mysłowie w Kaczorowie w tym, że należy pamiętać że istnieje podział na drogi : gminne powiatowe i krajowe.

12  Jak w przeciągu tych dwudziestu lat rozwinęła się turystyka w naszym mieście, które jak wiadomo słynie z Zamku i nie tylko?  Turystyka jest dużym walorem naszej gminy, bo jak wiecie Bolków nigdy nie będzie miastem przemysłowym, dlatego stawiamy na rozwój turystyki. Dużą popularność daje nam festiwal Castle Party, który odbywa się co roku.  Czy są jakieś osiągnięcia ostatnich dwudziestu lat z których jest pan dumny?  Mi najbliższe jest to co zostało zrealizowane teraz, ale trzeba również pamiętać o tych rzeczach, które zostały zrealizowane w czasach kiedy ja nie byłem burmistrzem. Mamy dzisiaj ładne szkoły na terenie Bolkowa. Mnie osobiście interesuje szkoła podstawowa i gimnazjum ponieważ szkoła średnia jest szkołą powiatową. Mamy jeszcze szkoły w Kaczorowie, w Lipie, w Sadach Górnych, mamy przedszkola. Duża część naszego terenu jest zwodociągowana i skanalizowana.

13  Dużo by tu można było opowiadać o minionych dwudziestu latach w naszej miejscowości. Jednak wzywają mnie teraźniejsze obowiązki. Dziękuję bardzo.  Dziękujemy również za poświęcony czas i pomoc przy realizacji projektu „ 20 lat wspólnie”.

14 Wywiad z mieszkańcem gminy Bolków  Jesteś absolwentem Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. Niedawno skończyłeś swoją edukację. Jak oceniasz postęp szkolnictwa ?  Zauważyłem, że organizacja szkolnictwa bardzo się zmieniła. Nie jestem w stanie powiedzieć jak było przed dwudziestoma laty bo byłem malutki, ale obecnie szkoły mi się podobają i edukacja jest na wysokim poziomie. Jest dużo dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, a nauczyciele są chętni do pomocy..  Czy czujesz się bardziej bezpieczny w swoim mieście niż gdy dopiero zaczynałeś edukację?  Zdecydowanie bezpieczeństwo wzrosło, policja przykłada się do swojej pracy. Można swobodniej niż kiedyś wieczorami wyjść na spacer i z przyjaciółmi.  Istnieje oficjalna strona internetowa miasta i gminy Bolków. Czy uważasz, że informacje na niej zawarte są jasne i przejrzyste dla internautów? Czy strona internetowa to dobry sposób do przekazania obywatelom informacji o ich miejscowości?  Strona internetowa to bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza dla osób w moim wieku, znajduje się na niej dużo przydatnych informacji jak np. rozkład jazdy pks-u, notatki z ważnych wydarzeń z Bolkowa i okolic oraz zapowiedzi przyszłych planowanych imprez kulturalnych.  Z naszej strony to już wszystkie pytania. Dziękujemy za wywiad.

15 Nasza gmina szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat intensywnie się rozwija. Znacznie zmienił się wygląd miasta, wykonano elewacje wielu budynków i kamienic, odremontowano również zabytkowy kościół pw Św. Jadwigi, zostały wymienione nawierzchnie chodników, poprawił się wygląd rynku co sprawia, że nasze miasto staje się coraz ładniejsze Bolków intensywnie rozwija się pod względem turystycznym.

16 Atrakcje Bolkowa

17 Kościół Św. Jadwigi

18 Bolkowski rynek

19 Zamek Bolków

20 Zamek Świny

21 Osiągnięcia gminy Gmina Bolków w dniu 15.07.2004 r. zyskała nową, oznakowaną, 57 km trasę rowerową z przyległym do niej oznakowanym terenem ścieżek spacerowych na "Wzgórzu Ryszarda". Na trasie rowerowej umieszczono 5 tablic zawierających mapę gminy i miasta z umieszczonym przebiegiem tras rowerowych, spacerowych i pieszych oraz dodatkowymi informacjami dot. zabytków i ciekawych miejsc w gminie. Tablice te umiejscowiono w Lipie, Jastrowcu, Wolbromku, Mysłowie i Bolkowie ( przy wzgórzu Ryszarda ). Przy tablicach tych można usiąść, wypocząć i posilić się w przerwie jazdy na trasie.

22 Tej samej treści, lecz większe tablice informacyjne ustawiono przy parkingach: pod Zamkiem Bolków, w Rynku oraz przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego. W tych miejscach dodatkowo pojawią się informacje o bazie noclegowo - gastronomicznej i wykaz imprez odbywających się na terenie gminy. Wszystkie ww. informacje znajdują się na 4000 szt. folderów z mapami, które dzięki projektowi gmina będzie rozdawać potencjalnym turystom.

23 Zarówno na turystów jak i mieszkańców gminy czeka 2km ścieżek spacerowych na "Wzgórzu Ryszarda" gdzie w ponad 10 punktach przygotowano miejsca ogniskowe oraz wypoczynkowe w postaci drewnianych ław i stołów.

24 Dużym osiągnięciem jest również sala, która powstała przy Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie, otwarcie Sali nastąpiło 7 listopada 2007 roku. Sala podczas budowy

25 Na wjazdach do Bolkowa ustawiono 4 tablice informujące podróżujących o atrakcjach czekających na gości w mieście.

26 Cele gminy Bolków

27

28 Wieloletni Program Inwestycyjny 1)Budowa szlaku pieszego wokół Zamku Bolków- słoneczna ścieżka (2007- 2010) 2)Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bolka w Bolkowie wraz z drogą wewnętrzną do zamku (2009- 2010) 3)Budowa kompleksu sportowego na Górze Ryszarda (2008- 2012) 4)Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchosławicach i Mysłowie (2007- 2010) 5)Remont i rozbudowa świetlicy w Wolbromku (2008- 2011) 6)Budowa budynku socjalnego w Bolkowie (2008- 2010) 7)Współpraca oraz poprawa infrastruktury ochrony przeciwpożarowej w Bolkowie (2009- 2013) 8)Opracowanie i rozpowszechnienie materiałów promujących produkt kulturowy Bolkowa i regionu dolnośląskiego (2009- 2011) 9)Rewitalizacja rynku w Bolkowie (2010- 2012) 10)Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Kraszewskiego w Bolkowie (2010)

29 Propozycje do zrealizowania w latach 2008- 2013 W roku 2008 zrealizowano m.in.: 1)Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie 2) Remonty dróg gminnych- Mysłów, Lipa, Wolbromek, Sady Dolne, Bolków, Kaczorów- Okrajnik, Wierzchosławice, Wierzchowsławiczki; 3)Inwestycje w oświetlenie uliczne i wiejskie- Bolków, Wolbromek, Sady Górne i Dolne; 4)Modernizacja budynków szkolnych w Bolkowie 5)Remonty szkół wiejskich 6)Inwestycje wodno- kanalizacyjne- Wolbromek, Sady Górne i Dolne, Bolków

30 Rozwój urządzeń wodociągowych Wieloletni plan rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych określa: - planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych, - przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach, - przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, - nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, - sposoby finansowania planowanych inwestycji.

31 Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Gminy Bolków poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej. Realizacja celu głównego, będzie możliwa dzięki osiągnięciu celów szczegółowych: zwiększeniu liczy odprowadzanych ścieków do oczyszczalni ścieków, wprowadzeniu nowej technologii, modernizacji wyeksploatowanych urządzeń i obiektów. Dzięki realizacji celu głównego nastąpi: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bolków, osiągnięcie europejskich standardów w zakresie oczyszczania ścieków, poprawę warunków sanitarno – higienicznych dla mieszkańców, poprawa stanu środowiska przyrodniczego zmniejszenie dystansu w poziomie rozwoju dużych miast i obszarów wiejskich.

32 Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego Celem ogólnym realizacji projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Bolkowa poprzez przywrócenie dawnej świetności XIX wiecznego parku miejskiego w Bolkowie, poprzez efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego dziedzictwa przeszłości jako czynnika rozszerzenia oferty turystycznej i kulturowej Gminy Bolków. Realizacja projektu w znacznej mierze przyczyni się do poprawy stanu technicznego, estetyki i funkcjonalności parku miejskiego w Bolkowie, którego wartość podkreśla fakt, iż jest on wpisany do Rejestru Zabytków. Zaplanowane i przeprowadzone prace inwestycyjne pozwolą na zachowanie zabytkowego parku dla przyszłych pokoleń i będą stanowiły dla niego aktywną ochronę przed jego dalszą degradacją. Dzięki przeprowadzonym pracom inwestycyjnym możliwe będzie zatem przywrócenie zabytkowego Parku dla przyszłych pokoleń i będą stanowił dla niego aktywną ochronę przed jego dalszą degradacją.

33 Magdalena Kowalczyk 1991r, klasa III TH Mariola Żółtak 1991r, klasa III TH Martyna Panasiewicz 1991r, klasa III TH Opiekun: Mgr Anna Kowalska Projekt wykonały: Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google