Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Od Grosika do złotówki” Prezentacja zaj ęć Projektu edukacji finansowej realizowanych w klasach drugich w Szkole Podstawowej w Górnie czerwiec 2013 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Od Grosika do złotówki” Prezentacja zaj ęć Projektu edukacji finansowej realizowanych w klasach drugich w Szkole Podstawowej w Górnie czerwiec 2013 rok."— Zapis prezentacji:

1 „ Od Grosika do złotówki” Prezentacja zaj ęć Projektu edukacji finansowej realizowanych w klasach drugich w Szkole Podstawowej w Górnie czerwiec 2013 rok

2 Projekt edukacji finansowej realizowany jest w naszej szkole od grudnia 2012 do grudnia 2013 roku w klasach drugich. Uczniowie w czasie „galaktycznych podró ż y” poprzez zabaw ę i ró ż norodne metody nauczania, przy wykorzystaniu pakietu edukacyjnego, zawieraj ą cego innowacyjne materiały dydaktyczne poznaj ą skomplikowany ś wiat finansów, zarabiania, oszcz ę dzania i racjonalnego wydawania pieni ę dzy oraz gospodarowania zasobami naturalnymi. Do czerwca dzieci z „grosikowym” przewodnikiem odwiedziły planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, przygotowały Grosikow ą majówk ę oraz zaplanowały bezpieczne Grosikowe wakacje.

3 Odwiedzili ś my Bank Spółdzielczy w Górnie, pani dyrektor tłumaczy jak zało ż y ć konto bankowe.

4 Szkoda, ż e nie zabrali ś my karty bankomatowej.

5 Na planecie Portfelik doskonalili ś my umiej ę tno ść liczenia pieni ę dzy Wiemy, jak wygl ą da karta płatnicza i bankomatowa.

6 Na planecie Skarbonka dowiedzieli ś my si ę jak przechowywano pieni ą dze dawniej i dzi ś Wiemy, ż e pieni ą dze najlepiej trzyma ć na lokacie w banku, ale na razie zaprojektowali ś my niesamowite skarbonki!

7 Na planecie Zabawka uczyli ś my si ę planowa ć racjonalne zakupy, bo wiemy, ż e nie mo ż na „wyrzuca ć pieni ę dzy w błoto”. Wiemy, jak reklamy wpływaj ą na nasze zakupy.

8 Przygotowuj ą c Grosikow ą majówk ę dowiedzieli ś my si ę, jakie korzy ś ci przynosi segregowanie ś mieci. Wiemy te ż, ż e oprócz pieni ę dzy trzeba oszcz ę dza ć naturalne zasoby przyrodnicze,

9 Nie straszne s ą nam ż adne „ ś mieciowe” problemy!

10 W czasie Grosikowych wypraw lubimy sobie troszk ę pobiega ć. A pó ź niej policzymy kto zebrał najwi ę cej pieni ę dzy.

11 T ą rakiet ą pojedziemy na Grosikowe, bezpieczne wakacje, planuj ą c racjonalne gospodarowanie zaoszcz ę dzonym bud ż etem.

12 Całkiem du ż o ju ż wiemy!

13 Nasi rodzice s ą z nas bardzo dumni!

14 Do zobaczenia po wakacjach!


Pobierz ppt "„ Od Grosika do złotówki” Prezentacja zaj ęć Projektu edukacji finansowej realizowanych w klasach drugich w Szkole Podstawowej w Górnie czerwiec 2013 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google