Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Wrocław, 4 lipiec 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Wrocław, 4 lipiec 2006."— Zapis prezentacji:

1 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Wrocław, 4 lipiec 2006

2 Cele Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych :

3 Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych

4 Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych

5 Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku

6 Opiniowanie prawodawstwa

7 Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli

8 Wspieranie działalności organizacji członkowskich

9 Reprezentacja organizacji pozarządowych należących do Federacji, wobec sektora publicznego i innych środowisk

10 Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi

11 Realizowane projekty DFOP:

12 „Normatywne aspekty stanowienia prawa a jego praktyczne stosowanie”

13 DFOP i Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych – konsultacje do zmian ustawy OPP

14 Cel projektu: Wniesienie wkładu w budowanie przyjaznego Cel projektu: Wniesienie wkładu w budowanie przyjaznego dla organizacji pozarządowych otoczenia społeczno-prawnego

15  przygotowanie katalogu postulowanych zmian prawnych w Ustawie. konsultacje i wypracowanie uzgodnionych stanowisk organizacji pozarządowych. upublicznienie procesu konsultacji oraz uzgodnionych w jego trakcie przez organizacje stanowisk. podjęcie działań rzeczniczych na rzecz uwzględnienia propozycji środowiska organizacji pozarządowych w zakresie zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

16 Bank Drugiej Ręki: „ Nowe Drogi Rozwoju”

17 Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki działa na rzecz organizacji pozarządowych i zapobiegania marnotrawstwu. Działania polegają na pozyskaniu używanych, ale wciąż wartościowych artykułów oraz nowych produktów, którym np. zbliża się termin ważności lub są lekko uszkodzone.

18 Odbyły się 3 spotkania robocze i wyjazd studyjny do Berlina

19 Akcja Akacja

20  Polega na wyróżnieniu aktywnych kobiet, które w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych.  Nominacje może zgłosić każdy.  Termin: 31 lipiec 2006

21 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 50-079 Wrocław ul. Ruska 43-44 Tel. 071 793 23 24 Fax. 071 796 30 00 www.dfop.org.pl dfop@dfop.org.pl


Pobierz ppt "Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Wrocław, 4 lipiec 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google