Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Jak zmienić system żywienia dzieci ?” na przykładzie działań Banku Żywności w Olsztynie Marek Borowski Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Jak zmienić system żywienia dzieci ?” na przykładzie działań Banku Żywności w Olsztynie Marek Borowski Prezes Federacji Polskich Banków Żywności."— Zapis prezentacji:

1 „Jak zmienić system żywienia dzieci ?” na przykładzie działań Banku Żywności w Olsztynie Marek Borowski Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

2 Działania 2004r.– Powołanie zespołu roboczego ds. dożywiania dzieci, realizacja Programu „Podziel się Posiłkiem” 2005r.– akcja „Napełniamy talerzyk” 2006r. – program edukacyjny „Żywność-dobro, które szanuję” 2008r. - Porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie systematycznych działań na rzecz walki z niedożywieniem dzieci oraz zagrożeniem ubóstwem dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego 2009r. - Diagnoza problemu niedożywienia dzieci w województwie warmińsko-mazurskim 2010r. - Opracowanie „Strategii przeciwdziałania niedożywieniu dzieci w województwie warmińsko-mazurskim” Realizacja strategii

3 Diagnoza problemu niedożywienia dzieci w województwie warmińsko – mazurskim Zbadano: - OPS – 84 ( miejskie: 38, wiejskie: 46 ) - szkoły – 316 ( miejskie: 114, wiejskie: 202 ) Wyniki: znaczna część placówek nie posiada zaplecza kuchenno-stołówkowego, stan stołówek w ok. 50% jest dobry, stan kuchni w ok. 60 % jest dobry, na terenach wiejskich w 50% szkół wydaje się posiłek 1-daniowy ciepły, tylko w 16 % wydaje się posiłek 2-daniowy, w placówkach miejskich w 50% wydawane są posiłki 2-daniowe, według szkół 5000 dzieci potrzebuje wsparcia żywnościowego, natomiast według ośrodków pomocy społecznej takiego wsparcia potrzebuje jeszcze tylko 500 dzieci, tylko 30% kadry pracujące przy żywieniu dzieci ma wykształcenie w tym kierunku, w okresie wakacyjnym, prawie 90% placówek oświatowych wiejskich i miejskich nie prowadzi dożywiania, w okresie ferii zimowych ok. 70%.

4 Strategia przeciwdziałania niedożywieniu dzieci w województwie warmińsko-mazurskim MISJA: Bank Żywności w Olsztynie tworzy partnerstwo organizacji i instytucji współpracujących w działaniach prowadzących do rozwiązania problemu niedożywienia, nieprawidłowego żywienia dzieci w województwie warmińsko-mazurskim. WIZJA: DOŻYWIANIE JEST ELEMENTEM SYSTEMU OŚWIATY, A NIE ELEMENTEM POMOCY SPOŁECZNEJ

5 Główne cele i działania strategii  Zintegrowanie działań instytucji i organizacji zajmujących się ochroną zdrowia, edukacją i pomocą społeczną  Dostarczenie organizmowi dziecka odpowiednich ilościowo i jakościowo składników odżywczych oraz powszechny dostęp do posiłku w czasie pobytu dzieci w placówkach oświatowych także poza rokiem szkolnym.  Promowanie i edukowanie w zakresie prawidłowego żywienia i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.  Dostarczanie wiedzy i umiejętności w zakresie zdrowego stylu życia w tym zdrowego odżywiania osobom, instytucjom, organizacjom zaangażowanym w proces wspierania zdrowego rozwoju dziecka, a także szkolenia i konkursy dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia, podnoszące umiejętności w samodzielnym przygotowywaniu posiłków.  Stworzenie na terenie szkół miejsc do wydawania i przygotowywania posiłków.

6 „Zdrowo jem – bo wiem co” – 2011 – 2012r. - spotkania dla kucharek, intendentek – 12 spotkań – ok. 150 osób - warsztaty kulinarne dla dzieci – 15 warsztatów – 272 uczestników - przekazanie żywności dla dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych, - konkurs plastyczny i fotograficzny dla uczniów – 1967 uczestników - konferencje – 384 uczestników - debaty dotyczące niedożywienia dzieci „Jak walczyć z niedożywieniem dzieci i obojętnością dorosłych ? "

7

8 „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” 2012-2013r. debaty społeczne – 10 gmin – 45 ekspertów – 179 osób konkurs na aktywne działania dotyczące odżywiania i zdrowego stylu życia mieszkańców – 57 różnych podmiotów w 10 gminach lekcje edukacyjne dla uczniów – 129 lekcji – 2147 uczniów spotkania z rodzicami na temat odżywiania dzieci – 48 spotkań – 924 rodziców powstanie szkolnych koalicji wokół problemu walki z niedożywieniem dzieci – 34 koalicje – 93 partnerów indywidualne wywiady pogłębione - 200 wywiadów uruchomienie testu interaktywnego „Prawidłowo zawsze zdrowo”- 594 wejść Olimpiada Wojewódzka - 35 osób zakwalifikowanych

9 Akcje, konkursy, wydarzenia...  Akcja „Napełniamy talerzyk” – edycje wakacyjne „Wakacyjne pełne brzuchy” i zimowe oraz w ciągu roku szkolnego  Lekcje dotyczące niemarnowania żywności z wykorzystaniem filmów i publikacji  Zbiórki żywności  Strajki żywności

10 Projekt „I Ty możesz zostać ambasadorem 1000 pierwszych dni dla zdrowia”

11 Cele projektu Edukacja i budowanie zaangażowanej i świadomej społeczności wokół żywienia dzieci w pierwszych 1000 dniach życia Nabycie wiedzy oraz aktywizacja przez rodziców dzieci 0-3 lat, kobiet w ciąży Informowanie społeczeństwa na temat prawidłowego odżywiania oraz powielania błędów żywieniowych kobiet w ciąży i małych dzieci do lat 3; Dotarcie z żywnością dla dzieci do lat 3 poprzez organizacje, instytucje oraz rodziny wielodzietne, a także rodziny zastępcze. Obalanie mitów żywieniowych

12 Działania w ramach projektu 10 dietetyczek 33 miejscowości 60 spotkań 947 uczestników spotkań 53 organizacje/instytucje przekazały 16.765,49 kg produktów Nutrici dla grupy około 4000 dzieci 1 konferencja – udział ok. 100 osób 125 ośrodków pomocy społecznej otrzymały plakaty i ulotki z programu 18 powiatowych stacji SANEPID-oddział promocji zdrowia

13 Kącik dla dzieci

14 Publikacje i filmy o prawidłowym odżywianiu

15 „1000 pierwszych dni dla zdrowia” w 2014r. - punkty konsultacyjne w szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, - szkolenia dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lata, opiekunek oraz babć i dziadków - szkolenia na oddziałach ginekologiczno-położniczych, poradniach K, - konkurs fotograficzny dla rodziców dotyczący prawidłowego odżywiania - konferencja na temat prawidłowego odżywiania dzieci.

16 Planowane działania BZ w Olsztynie Uruchomienie poradni dietetycznej dla dzieci, Przygotowanie i realizacja programu ż ywienia dzieci na terenie województwa, Pomoc ż ywno ś ciowa placówkom prowadz ą cym ż ywienie dzieci, Realizacja programów specjalistycznych ukierunkowanych na okre ś lone grupy docelowe (dzieci do 3 roku ż ycia, dzieci w diecie bezglutenowej) Realizacja programów dla osób dorosłych w zakresie prawidłowego ż ywienia oraz ukierunkowanych na ż ywienie specjalistyczne, zwi ą zane z chorobami (nadci ś nienie, cukrzyca, osteoporoza, itp.)

17 Bank Żywności w Olsztynie ul. Bohaterów Monte Cassino 4, Olsztyn www.olsztyn.bankizywnosci.pl e-mail: bz.olsztyn@bankizywnosci.pl KRS – 00000 29900


Pobierz ppt "„Jak zmienić system żywienia dzieci ?” na przykładzie działań Banku Żywności w Olsztynie Marek Borowski Prezes Federacji Polskich Banków Żywności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google